Bron: http://www.gaia.be/media/files/Actie_verkiezing_2014/DSC06415-BorderMaker.jpg
Lyvia Diser

Ik ben kwaad en diep teleurgesteld in Gaia

Ik ben kwaad en diep teleurgesteld in Gaia. Op de website van Gaia vernam ik dat jullie oproepen te stemmen voor een van de partijen sp.a, Groen of N-VA, en dat gesteund op een vragengesprek met alle partijen in verband met een ministerie voor dierenwelzijn.

donderdag 22 mei 2014 10:54
Spread the love

Uit het
vragengesprek kon ik ook constateren dat van die drie partijen Groen
de eisen van Gaia het best invult, beter dan N-VA (zie vraag 3B Vindt
u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen
die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op
het gebied van dierenwelzijn?

Groen : Ja. NVA: Nee.)

Deze
ochtend aan het station van Leuven zag ik leden van Gaia –zoals ik
er zelf een ben – folders uitdelen. De actievoerders waren getooid
in de kleuren van N-VA en ook het campagnemateriaal was overwegend
geel-zwart gekleurd. Op de folder is de meest prominente plaats,
bovenaan, volledig aan N-VA gewijd, met in koeienletters “Een stem
voor N-VA is een stem voor de dieren”. Voor sp.a en Groen is het krap
samenhokken op de onderste helft van de flyer.

Waarom
krijgt NVA tijdens de actie en op de folder een voorkeursplaats?? Dit
ruikt naar politieke partijdigheid.

Ik
ben dan wel een jarenlang trouw lid van Gaia, maar ik voel me ZEKER
niet vertegenwoordigd in deze populistische meeheulactie. Ik ben een
voorvechter voor dierenwelzijn. Maar ik vecht ook voor milieu en
klimaat, voor gewone mensen, en voor maatschappelijke solidariteit.

In een tijd waarin veel mensen het al moeilijk hebben, een tijd
waarin
verarming nu ook de
werkenden treft, een tijd waarin de gezondheidszorgsector aan de
noodbel trekt met een oproep om solidair te stemmen, een tijd waarin
meer jongeren dan ooit werkloos zijn, een tijd waarin we met z’n
allen happen naar adem in vervuilde steden… In zo’n moeilijke
tijd roept u op om voor een partij te stemmen die staat voor:
individualisme, afbraak van de sociale zekerheid, een loonstop die de
working poor
nog meer de dieperik induwt, het recht van de sterkste en de rijkste.

En
dat onder leiding van een voorzitter die zegt: Voka is mijn baas.
Ondernemerschap voor alles dus. N-VA is de ijverigste leerling in de
allerhardste versie van het neoliberalisme (het Duits model). Daarbij
hoort winstmaximalisatie. Sinds wanneer gaan dierenethiek en
winstmaximalisatie samen? Vraag het eens aan de foie grasganzen en de
batterijkippen, meneer Vandenbosch.

En
dan is er nog dit: N-VA wil de kerncentrales en de infrastructuur voor
Koning Auto nog uitbreiden, terwijl het openbaar vervoer aan banden
wordt gelegd en financiële voordelen voor zijn gebruikers worden
afgeschaft. Dier en milieu, innig verbonden zoals u weet, nietwaar,
Mevrouw De Greef?

Kortom,
“voor de dieren zijn”, meneer Vandenbosch,
dat maakt deel uit van een levensstijl, die diepgeworteld is in
maatschappelijke solidariteit en milieu- en klimaatgevoeligheid.
Individualisme, sociale dumping, vijanddenken en ongebreideld
neoliberalisme horen daar NIET bij. U kent het gros van uw leden
duidelijk niet goed. U had er beter aan gedaan om uw smetteloze en
hoogstaande rol als drukkingsorgaan bij het beleid in eer te houden,
in de plaats van u voor een politieke kar te laten spannen.

take down
the paywall
steun ons nu!