Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Verzwegen, niet vergeten: Mumia Abu-Jamal en Leonard Peltier

In de grote media hoor je er haast niets over, maar vergeten zijn ze niet. Leonard Peltier en Mumia Abu-Jamal blijven na dertig jaar opsluiting een vervelende kiezel in de schoen van de VS. De onaflatende binnen- en buitenlandse campagnes voor hun vrijheid verdienen respect, maar vooral aandacht. Deze campagnes blijven immers nodig en zinvol. Voor wie hen nog niet kende: een introductie.
woensdag 9 mei 2012

Ter attentie van de vele enthousiaste ondersteuners van Leonard en Mumia, dit artikel heeft niet de pretentie van de volledigheid. Er zijn over beide gevallen al hele boeken geschreven (waar ik er een heel deel van heb). Dit artikel heeft alleen de ambitie een nieuw publiek aan te spreken om de strijd verder te zetten.

Wie is Leonard Peltier?

Leonard Peltier is een lid van de oorspronkelijke bevolking van het land dat nu de Verenigde Staten heet en die we hier 'Amerikaanse Indianen' noemen. Sinds 1975 zit deze man een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee agenten van het Federal Bureau of Investigation (FBI) in het reservaat Pine Ridge in de staat South Dakota. Leonard Peltier was toen betrokken bij een vuurgevecht samen met meerdere andere personen, waarbij twee doden vielen die achteraf agenten van de FBI bleken te zijn.

Reeds tijdens de eerste rechtszaak werd aangetoond dat het FBI bewijsmateriaal had gebruikt dat het zelf gefabriceerd had, dat getuigen onder druk waren gezet en dat belangrijk bewijsmateriaal ten gunste van de betichte achtergehouden was. Bovendien waren eerder twee medebetichten voor dezelfde feiten vrijgesproken, waarvan weliswaar werd aangetoond dat ze bij het vuurgevecht waren betrokken dat leidde tot de dood van de twee agenten, maar die waren vrijgesproken op basis van het argument van wettige zelfverdediging.

Wettige zelfverdediging

Op hun proces hadden zij aangetoond dat ze zelf werden aangevallen en tijdens de feiten niet konden weten wie de betrokken personen waren. Bovendien kon hun verdediging aantonen dat zij gegronde redenen hadden om voor hun leven te vrezen. Op het betrokken reservaat heerste immers al geruime tijd een sfeer van terreur door paramilitaire bendes die (zoals later bleek) openlijk steun kregen van o.a. het FBI.

Leonard Peltier was niet zomaar een Indiaan. Hij leidde al enkele jaren acties van burgerlijke ongehoorzaamheid om de systematische discriminatie en uitbuiting van de Indiaanse volkeren in de VS (en Canada) aan te klagen. Die acties ontstonden onder impuls van de American Indian Movement (AIM). Die was in de jaren zestig ontstaan in het zog van de strijd voor burgerrechten van de zwarte Amerikanen.

Het FBI zette onder leiding van zijn toenmalige baas J. Edgar Hoover alle middelen om die beweging en zijn activisten aan te pakken. Daarvoor werden alle middelen van infiltratie, provocatie tot repressie in al zijn vormen ingezet.

COINTELPRO

Leonard Peltier werd dus al enkele jaren lastig gevallen en was reeds meermaals aan een aanslag ontsnapt. Bij zijn aanhouding werd meteen duidelijk dat hij geviseerd werd vanwege zijn politieke activiteiten. Het FBI hoopte met zijn aanhouding (en die van andere prominente leiders van de AIM) de beweging te breken.

Het FBI deed dat uiteraard niet zomaar, dat gebeurde op instructies van het politieke niveau. Later is gebleken dat het FBI een compleet programma voor politieke repressie had: het Counter Intelligence Program (COINTELPRO) dat werd ingezet tegen alle vormen van politieke dissidentie in de VS, dus niet alleen tegen de AIM.

Het was bovendien ook bijzonder vervelend voor de federale regering om zichzelf als 'redder van onderdrukte volkeren' te profileren in het buitenland, terwijl dit soort acties in eigen land doorging. De Amerikaanse media deden wel hun best om deze emancipatiebewegingen te criminaliseren in de ogen van de bevolking, maar in het buitenland - zeker in de Derde Wereld, vooral in Latijns-Amerika - dacht men daar duidelijk anders over.

Binnen- en buitenlandse steun

Leonard Peltier wordt al sinds de eerste dag van zijn aanhouding onafgebroken verdedigd door Amerikaanse en buitenlandse actiegroepen, die de strijd voor een nieuw proces nooit hebben opgegeven. Op bepaalde ogenblikken was er zelfs hoop op een oplossing, toen een voormalig rechter openlijk toegaf dat ze eigenlijk geen idee hadden wie nu juist de twee FBI-agenten had vermoord en evenmin of Leonard Peltier daar wel iets mee te maken had.

Het heeft nog steeds niet mogen baten. Wie meer wil weten, vindt voldoende informatie op het internet. Meerdere organisaties zijn nog steeds onverminderd actief ten bate van Leonard.

Zelfs het FBI heeft alle schijn opgegeven. De meeste rechtstreeks betrokkenen zijn gepensioneerd of overleden. Eigenlijk blijft de man maar voor één reden in de gevangenis: het FBI en de Amerikaanse regering willen te allen prijze de schande en oneer van een vrijspraak vermijden.

Wie is Mumia Abu-Jamal?

Mumia Abu-Jamal was als jonge man actief bij de Black Panther Party (BPP), een organisatie die sinds de jaren zestig op zeer assertieve manier opkwam voor de burgerrechten van de zwarten in de VS en daarbij een zeer links discours voerde. Ook deze organisatie was de machthebbers een doorn in het oog.

Uit onderzoek is later gebleken dat COINTELPRO op bepaalde ogenblikken meer provocateurs in dienst had bij afdelingen van de BPP dan dat er 'gewone' leden waren. Daarbij werd vooral ingezet op het 'stimuleren' van gewelddadige acties en werd binnen de afdelingen tweedracht gezaaid. Met succes, de BPP is aan die interne strijd ten onder gegaan.

Mumia Abu-Jamal was in de stad Philadelphia, de grootste stad van de staat Pennsylvania, al vanaf zeer jonge leeftijd zeer actief in de zwarte alternatieve pers om o.a. misbruiken van de politie aan te klagen. Later verliet hij de BPP, maar hij bleef wel politiek actief.

Er vielen al jaren verdacht veel zwarte activisten van de trappen of uit het venster tijdens hun aanhouding door de politie van Philadelphia. Mumia was één van de meest uitgesproken stemmen tegen die brutale repressie. Ook hij had dus al enige tijd reden om voor zijn leven te vrezen.

Terdoodveroordeeld zonder schijn van bewijs

In 1981 raakte hij in nooit duidelijk opgehelderde omstandigheden betrokken bij een gevecht tussen één van zijn broers, die een aan lager wal geraakte drugsverslaafde was, een nooit geïdentificeerd derde persoon en een politieagent waarbij de agent en Mumia werden neergeschoten. Beide waren zwaargewond, de agent overleed en Mumia overleefde.

Later is gebleken dat de politie van Philadelphia pas in gang is geschoten om hem van de moord te beschuldigen toen ze enkele uren na de feiten door hadden dat het om Mumia Abu-Jamal ging.

Als het proces tegen Leonard Peltier al leed aan enorme vooringenomenheid, valse getuigenissen, vervalste bewijzen en nog zoveel meer, dan nog waren de schendingen van de rechtsgang klein bier vergeleken met wat er allemaal mis liep in het proces tegen Mumia Abu-Jamal.

In juli 1982 werd Mumia Abu-Jamal ter dood veroordeeld in een proces dat door Amnesty International en Human Rights Watch werd veroordeeld wegens de talloze inbreuken op het principe van de eerlijke rechtsgang. Getuigen voor de verdediging werden met de dood bedreigd, andere getuigenissen bleken achteraf compleet vervalst te zijn, bewijsmateriaal bleek niet te kloppen enzovoort. Zie de websites hieronder voor meer informatie.

Dertig jaar zonder op te geven

Het zou te lang duren om hier op te sommen wat de actiecomités in de VS zelf en in het buitenland al die jaren hebben gedaan om Mumia een nieuw en eerlijk proces te gunnen. Die aanhoudende druk heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gerecht van de staat Pennsylvania in januari 2012 besloten heeft zijn veroordeling in 'levenslang zonder parool' om te zetten.

De man had er dan al dertig jaar eenzame opsluiting in de dodencel op zitten en was daarbij meerdere malen op enkele dagen van zijn terechtstelling geweest. Deze beslissing is zonder twijfel een rechtstreeks gevolg van die aanhoudende druk. Blijkbaar rekent men er in Pennsylvania op dat die druk nu zal afnemen. Het ziet er echter naar uit dat het omgekeerde het geval is.

De man heeft nu immers opnieuw recht op telefoongesprekken en gebruikt die regelmatig om als gastspreker voor alternatieve media in de VS en daarbuiten op te treden. Hij blijkt zeer goed op de hoogte te zijn van wat er in de wereld gebeurt en verbaast eenieder met zijn helder inzicht en vooral nuchtere analyse, waarbij hij zelfs niet aarzelt om zijn situatie te relativeren in vergelijking met het lot van zovele anderen in de wereld.

Hulde aan de doorzetters

Dat vele duizenden zich over heel de wereld blijven inzetten voor Leonard en Mumia is bewonderenswaardig. De beeltenis van Mumia Abu-Jamal duikt regelmatig op o.a. bij de Occupy-beweging. De aandacht voor Leonard Peltier is heel wat minder. Dat is jammer, want ook zijn zaak is deze strijd waardig.

Wie meer wil weten en zijn steentje wil bijdragen verwijs ik graag naar de websites hieronder.

Lode Vanoost

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

9 reacties

 • door De Witte Bernard op donderdag 10 mei 2012

  In het standaardwerk van Peter Matthiesen (in the spirit of Crazy Horse) over Leonard Peltier, duikt naar het einde van het boek een X op die vertelt dat hij de agenten heeft neergeschoten, maar in een reflex van zelfverdediging. Maar op wens zelf van Leonard Peltier heeft die man zich nooit bekenfgemaakt. Ik zelf heb een sterk vermoeden over diens identiteit, maar ssst...In elk geval, Leonard zou moeten vrijgelaten worden wegens niet schuldig.

  • door Lode Vanoost op donderdag 10 mei 2012

   Het boek van Peter Matthiesen is het meest gedetailleerde standaardwerk over de zaak maar het is wel te eenvoudig om het met deze getuigenis X op te lossen. Het debat moet volgens mij ook niet gaan over wie-wat-waar-hoe maar ten gronde over het institutionele racisme van de Amerikaanse instellingen (justitie, politie) wat maakt dat naast Leonard Peltier en Mumia Abu-Jamal nog zovele anderen in de gevangenis wegrotten enkel en alleen omwille van hun etnische oorsprong (of hun politieke en democratische activiteiten).

 • door Elly Roukama op donderdag 10 mei 2012

  Veel dank aan Lode Vanoost voor het artikel over Leonard en Mumia. In de media zou er veel meer aandacht voor deze mensen moeten zijn. Voor wie geinteresseerd is, Leonard Peltier heeft een prachtig boek geschreven: "Prison Writings ", of de nederlandse titel : "Mijn leven, mijn zonnedans". Een werkelijke aanrader ! Wie mee wil strijden voor Leonard's vrijheid kan een petitie tekenen via www.avaaz.org/en/petition/Freedom_for_Leonard_Peltier_Grant_Clemency_Now/ De handtekeningen gaan rechtstreeks naar President Obama.

  • door Lode Vanoost op donderdag 10 mei 2012

   Prison Writings is zeer lezenswaardig om de mens Leonard Peltier beter te leren kennen. Ik wist niet dat er een Nederlandstalige vertaling van bestond. Petities zijn absoluut nuttig en noodzakelijk maar ze gaan natuurlijk niet letterlijk naar de president. Het valt zelfs sterk te betwijfelen dat de president daar persoonlijk mee wordt lastig gevallen. Petities hebben vooral zin om de representativiteit van de onvrede weer te geven want alleen onder druk van de publieke opinie kan zal er een doorbraak komen in deze en andere zaken. Doorzetten is dus de boodschap.

   • door Alice Holemans op maandag 14 mei 2012

    Op www.bloggen.be/natam kan je de acties in Vlaanderen voor Leonard Peltier op de voet volgen. Nog maar pas geleden hebben we in samenwerking van het LPDOC in Fargo een massale Call-in en e-mail actie ondernomen. Op 26-27 mei is er een Leonard Peltier Benefiet Film- Weekend. NAIS is LPDOC chapter voor Vlaanderen, België

 • door gaia op zondag 13 mei 2012

  Bradly Manning, die Julian Assange van informatie voorzag, is ook nog steeds opgesloten en wacht trial...

 • door Els Herten op zondag 13 mei 2012

  Eerst en vooral: dank je beste Lode voor dit artikel !!!

  Effen een verbetering van de externe links: de enige officiële webstek van het Leonard Peltier Defense Offense Committee (LPDOC) is http://www.whoisleonardpeltier.info/ De andere vermelde link is van het al jaren ontbonden LPDC; daar staat geen recente informatie op.

  Voor mensen die de chronologie van de zaak Peltier willen lezen: http://users.skynet.be/kola/lpchrono.html Resoluties van de Belgische, Europese en Italiaanse Parlementen; e.a.: http://users.skynet.be/kola/resolutions.html Steun van VIPs: http://users.skynet.be/kola/vips.html

  • door Alice Holemans op maandag 14 mei 2012

   Nog even mee delen: Officiële LPDOC chapter voor Vlaanderen, België : unciya@fulladsl.be NAIS organiseert op 26-27 een Leonard Peltier Benefiet film weekend. 4 films zullen vertoond worden; Zaterdag : "A Good Day to Die" : Korte Inhoud: Dennis Banks, mede oprichter van de American Indian Movement (AIM) blikt terug op zijn jeugdervaringen in de kostschool en zijn ervaring in het Stillwater State Prison die een ommekeer bracht in zijn leven en geleid heeft tot de oprichting van het AIM in 1968. Regie: Lynn Salt (Choctaw) en David Mueller.

   "Incident at Oglala" : Een documentaire uit 1992. Een onderzoek naar de juridische zaak rond de processen van beschuldigden Robert Robideau en Darelle Butler en later het afzonderlijk proces van Leonard Peltier wordt hierin uit de doeken gedaan. Regie: Michael Apted - Verteller: Robert Redford.

   Zondag:" WARRIOR : The Life of Leonard Peltier" : Warrior is het ontstellende verhaal van Leonard Peltier. Om Leonard's verhaal beter te kunnen begrijpen neemt Warrior ons mee naar de geweldige confrontaties in Wounded Knee en Pine Ridge in het begin van de jaren '70 en naar de Indiaanse reservaten waar de plannen van de overheid voor uranium ontginning en het dumpen van gevaarlijk afval nog steeds verzet oproept bij de Indiaanse activisten. Het hart van de film is echter een nauwkeurig verhaal van Peltier's aangrijpende odyssee door het Amerikaanse rechtsysteem. Regie: Suzy Baer

   Lakota Woman: Siege at Wounded Knee: Mary Crow Dog, dochter van een arme Indiaanse familie in Zuid Dakota wordt meegetrokken in het verzet in de jaren 1960. Zij helpt de Lakota in hun strijd voor rechtvaardigheid; een strijd die uitmondt in een gewpend conflict met de US overheid op de site van het Wounded Knee bloedbad in 1890 Regie: Frank Pierson

   Verder leest Annmarie Sauer de door haar ,in het nederlands vertaalde gedichten van native activisten o.a. Leonard Peltier, Dennis Banks,John Trudell, Simon Ortiz e.a. VRIJHEID KOST GELD! Leonard Peltier's advocaten zijn onverdroten aan het werk om de belangen van hun cliënt te behartigen. De verplaatsingskosten naar Florida lopen torenhoog op. Leonard's gezondheid gaat zienderogen achteruit. De zo nodige medische zorgen voor zijn suikerziekte en prostaatkanker worden hem ontzegt! Nog steeds moet er gevochten worden om de duizenden achtergehouden FOIA documenten overhandigd te krijgen. Daarom gaan de inkomsten integraal naar Leonard Peltier ! NAIS (Native American Information Site) is een kleine groep die in Vlaanderen en Nederland mensen wil bewust maken van het lot van Leonard Peltier en andere politieke gevangenen. "Dossier Peltier" is een brochure uitgegeven in het nederlands door NAIS. De "Calls to Action" lopen samen met de acties die in de USA georganiseerd door Leonard Peltier Defense Offence Commitee (LPDOC) Alle acties die wij ondernemen zijn in overeenkomst en met goedkeuring van de organisatie in Fargo. www.whoisleonardpeltier.info Nederlandstalige info: www.bloggen.be/Natam

 • door Alice Holemans op maandag 14 mei 2012

  Bedankt voor dit artikel. Als LPDOC chapter - Antwerpen, Belgium proberen we al maanden lang de de interesse voor de zaak Peltier terug aan te wakkeren. De tijd dringt: Mail of schrijf naar het Witte Huis en dring aan op Clemency for Peltier NOW! Enkel de president kan dit verlenen. Op 26 - 27 mei gaat het Leonard Peltier Benefiet Film-weekend door in De Keet in Beveren. Films die er vertoond zullen worden zijn o.a.:" A Good Day to Day" film over Dennis Banks en de oprichting van het AIM; "Warrior: The Life of Leonard Peltier "van Suzie Baer e.a. Annmarie Sauer leest door haar vertaalde teksten van Leonard Peltier, Dennis Banks, John Trudell e.a. native activisten. Voor meer: neem even een kijkje bij NAIS (Native American Information Site) www.bloggen.be/natam Uit naam van Leonard Peltier dank!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties