Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Ieders stem telt. Ieders stem telt ieders stem telt!

Vanavond vindt in Antwerpen een debat plaats over thema’s, waar arme mensen van wakker liggen. Voor een publiek dat sociaal-economisch overwegend een kwetsbare positie heeft, komen zes politici duelleren. Het is een uitvloeisel van een brede campagne. Een toelichting.
dinsdag 13 mei 2014

Als directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpens stad vzw voer ik de laatste maanden ook een beetje campagne. Zo stond ik zaterdag in de supermarkt met mijn felgroene badge van ieders stem telt aan te schuiven aan de kassa. De kassierster stopte even met het tellen van het wisselgeld en tuurde naar mijn jas.

"Ieders stem telt, is dat iets van de politiek?"

"Ja, dat is een actie die we voeren om mensen bewust te laten stemmen".

"Ah, maar door die badge te zien, weet ik nog niet op wie ik moet stemmen"

"Dat is de bedoeling, mevrouw, wij gaan juist de straat op om mensen duidelijk te maken waarom stemmen belangrijk is. Wij geven vorming en informatie. Samen vertellen we politici waar mensen met een klein inkomen van wakker liggen.”

"Vroeger volgde ik dat wel, die verkiezingen, maar nu niet meer zo. Dat is toch allemaal hetzelfde."

"Wel, surf eens naar www.iedersstemtelt.be. Daar kan je de partijen vergelijken."

Stemgerechtigden

Zo'n situaties komen opbouwwerkers, jeugdwerkers, welzijnswerkers geregeld tegen. Mensen die denken dat politici toch niets voor hen kunnen betekenen. Uit onderzoek bleek dat in 2012 een kwart van de kiezers niet ging stemmen. In Borgerhout, waar ik woon, bracht zelfs 35 procent van de stemgerechtigden geen stem uit. Pijnlijk toch? Want dit betekent dat een deel van de mensen met wie ik ‘s morgens in de bakker sta, mama's en papa's aan de schoolpoort, jongeren aan de tramhalte, sommige buren, ... politiek niet vertegenwoordigd zijn.

Dagelijks zie ik dat er in de stad waar ik woon, leef en werk nog veel verschillen bestaan tussen mensen. Niet iedereen woont in een gezond en betaalbaar huis met voldoende slaapkamers voor zijn kinderen, niet alle jongeren studeren af in een richting die bij hen past, niet iedereen vind zijn weg in alle brieven en diensten. Om zo’n dingen aan te pakken blijft het belangrijk dat ‘gewone mensen’ hun punten blijven aankaarten bij politici. Of het nu over veilig fietsen gaat, over betaalbare woningen, over een school voor hun kinderen: hun stem telt wel. Het maakt wel verschil.

Vanuit het opbouwwerk (en partners) vinden we het belangrijk dat mensen hun stem laten horen, dat ze de handen uit de mouwen steken en dat ze samen met anderen op zoek gaan naar oplossingen voor hun problemen. Activering en responsabilisering, maar dan rond politiek. Met het project ‘ieders stem telt’ hebben verschillende organisaties samen het initiatief genomen om de politiek dichter bij de realiteit van mensen te brengen. En met succes.

Succes

Honderden vrijwilligers werken mee om van het project een succes te maken. “Wij wachten niet tot politici zelf naar ons komen voor de volgende verkiezingen” zegt Rik, vrijwilliger van ieders stem telt. “Politici nemen alle dagen beslissingen over zaken die voor ons belangrijk zijn. Daarom moeten we mekaar goed kennen. Dat is nu niet het geval. Er is nog veel werk te doen.”

En ook politici staan open om in gesprek te gaan, om te luisteren naar de verhalen van mensen. Ik hoor iedereen al denken: "natuurlijk, het zijn verkiezingen". Of cynici al zeggen: "zo'n confrontatie bevestigt alleen maar de vooroordelen. Want zie je, ze stinken naar sigaretten, of ze spreken geen Nederlands, waarom hebben ze zes kinderen, ..." Wat ik de laatste maanden echter vooral zag, waren politici die actief op zoek gingen naar oplossingen voor de gemeenschappelijke verhalen waar mensen in armoede hen mee in contact brachten.

Puzzelen om rond te komen met een leefloon vonden de politici confronterend. Hoeveel pampers heeft een kind van twee nodig per maand? Kunnen we ons cadeautjes permitteren om op school uit te delen? Hoe kan je kinderen begeleiden met huiswerk op een kamer van 12m²? De vrijwilliger die politici de vragen voorlegde, zat te gniffelen. Politici die speelden met zijn leven, hij kon oprecht lachen met het feit dat ook zij geen oplossingen vonden voor keuzes waar hij dagelijks mee geconfronteerd wordt. Het was ontroerend toen de politici een gelukskaart trokken. Kindergeld was goedgekeurd en kijk, mensen konden deze maand de huur betalen.

Bemiddelen

Een politicus belde in verontwaardiging een kabinetsmedewerker om uit te zoeken of iemand een premie kon krijgen om de gasboiler te herstellen. Over politieke partijen heen werd er samengespannen om met de werkgever van een vrouw te bemiddelen om toch maar 300€ opslag te krijgen.

"Het is zo confronterend en het doet me denken aan de situatie waar mijn ouders ooit in leefden, de keuzes die ze moesten maken."

"Voor ons was dit een spel, voor mensen de realiteit. Dit geeft een knauw. Het speelt zo in op hun mensen hun zelfwaarde."

"Zo deprimerend, we zouden ons kind ondervoed hebben."

"Ik moet voor de eerste keer een eigen woning zoeken. Voor mijn budget van 300€ vind ik alleen garageboxen."

Dit zeggen mensen die straks ook mensen in armoede moeten vertegenwoordigen in parlementen en kamers. Echte levens pakken meer dan het zoveelste cijfertje in een dossier. En politici hebben straks instrumenten in handen om meer te doen dan een oplossing te zoeken voor een persoon of gezin.

Vanavond

25 mei … de campagne loopt bijna ten einde. We rekenen erop dat mensen die meewerkten in onze projecten bewust een stem uitbrengen. Dat ze zien dat ze vaak niet alleen zitten met een probleem. En dat politici ook na de verkiezingen rekening houden met de ervaringen die ze opgedaan hebben. Dat de dialoog verdergaat.

Vanavond laten we theater Elckerlyc vollopen met achthonderd Antwerpenaars voor een politiek debat over sociale thema’s. Het publiek bestaat hoofdzakelijk uit mensen die sociaal-economisch een kwetsbare positie hebben: etnisch-culturele minderheden, kortgeschoolden, mensen met een laag inkomen.

Niet het ‘traditionele’ debatpubliek. Nahima Lanjri (CD&V), Kristof Calvo (Groen), Rob Van de Velde (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Peter Mertens (PVDA+) en Yasmine Kherbache (sp.a) komen bij ons duelleren rond thema’s waar arme mensen van wakker liggen. Zoals onderwijs, GAS-boetes of racisme.

Ilse Hackethal is directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.

Over ‘Ieders Stem Telt 2014’‘Ieder Stem Telt 2014’ is een Vlaamse campagne die sociale thema’s op de politieke agenda wil plaatsen. De campagne wordt Vlaams gedragen door Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Uit de Marge. De lokale campagne in Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen: ACV, ACW, Al Mawada, Antwerpen aan ’t woord, Antwerps Integratiecentrum De8, Antwerps Platform Generatie Armen, Astrov, CAW Antwerpen, De Loodsen, Free Clinic, Hand in Hand, Internationaal comité, JES, Kif Kif, Kras jeugdwerk, Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, The Arrivalists, Uit De Marge, Vormingplus, Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

1 Ieders stem telt ieders stem telt ieders stem telt democratie is te beluisteren: https://www.facebook.com/IedersstemteltAntwerpenstad

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Berten Debergh op donderdag 15 mei 2014

    Prachtig initiatief... en inderdaad communicatie en dialoog stoppen niet op 25 mei! Als meer en meer burgers (die het persoonlijk nu goed hebben) de moed vinden om het gesprek aan te gaan met hen die niet (meer, langer) kunnen genieten van dat welzijn en die welvaart, dan zijn we al een stuk op de goede weg. Als diezelfde medeburgers bereid zijn om wat ze hoorden, door te geven, dan komen we nog verder. Op de 3de plaats moeten we als "we l- gestelde" inwoners ook nog de handen uit de mouwen durven steken om nieuwe initiatieven (ten gunste van meer rechtvaardigheid en leefbaarheid) mee vorm te geven.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties