Opinie - Ilse Hackethal

Ieders stem telt. Ieders stem telt ieders stem telt!

Vanavond vindt in Antwerpen een debat plaats over thema’s, waar arme mensen van wakker liggen. Voor een publiek dat sociaal-economisch overwegend een kwetsbare positie heeft, komen zes politici duelleren. Het is een uitvloeisel van een brede campagne. Een toelichting.

dinsdag 13 mei 2014 11:14
Spread the love

Als directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpens stad vzw voer ik de laatste maanden ook een beetje campagne. Zo stond ik zaterdag in de supermarkt met mijn felgroene badge van ieders stem telt aan te schuiven aan de kassa. De kassierster stopte even met het tellen van het wisselgeld en tuurde naar mijn jas.

“Ieders stem telt, is dat iets van de politiek?”

“Ja, dat is een actie die we voeren om mensen bewust te laten stemmen”.

“Ah,
maar door die badge te zien, weet ik nog niet op wie ik moet stemmen”

“Dat is de bedoeling, mevrouw, wij gaan juist
de straat op om mensen duidelijk te maken waarom stemmen belangrijk
is. Wij geven vorming en informatie. Samen vertellen we politici waar
mensen met een klein inkomen van wakker liggen.”

“Vroeger volgde ik dat wel, die verkiezingen,
maar nu niet meer zo. Dat is toch allemaal hetzelfde.”

“Wel, surf eens naar www.iedersstemtelt.be. Daar kan je de partijen vergelijken.”

Stemgerechtigden

Zo’n situaties komen opbouwwerkers, jeugdwerkers,
welzijnswerkers geregeld tegen. Mensen die denken dat politici
toch niets voor hen kunnen betekenen. Uit onderzoek bleek dat in 2012
een kwart van de kiezers niet ging stemmen. In Borgerhout, waar ik
woon, bracht zelfs 35 procent van de stemgerechtigden geen stem uit.
Pijnlijk toch? Want dit betekent dat een deel van de mensen met wie ik
‘s morgens in de bakker sta, mama’s en papa’s aan de
schoolpoort, jongeren aan de tramhalte, sommige buren, …
politiek niet vertegenwoordigd zijn.

Dagelijks zie ik dat er in de
stad waar ik woon, leef en werk nog veel verschillen bestaan tussen
mensen. Niet iedereen woont in een gezond en betaalbaar huis met
voldoende slaapkamers voor zijn kinderen, niet alle jongeren studeren
af in een richting die bij hen past, niet iedereen vind zijn weg in
alle brieven en diensten. Om zo’n dingen aan te pakken blijft
het belangrijk dat ‘gewone mensen’ hun punten blijven aankaarten
bij politici. Of het nu over veilig fietsen gaat, over betaalbare
woningen, over een school voor hun kinderen: hun stem telt wel. Het
maakt wel verschil.

Vanuit het opbouwwerk (en partners) vinden we het
belangrijk dat mensen hun stem laten horen, dat ze de handen uit de
mouwen steken en dat ze samen met anderen op zoek gaan naar
oplossingen voor hun problemen. Activering en responsabilisering,
maar dan rond politiek. Met het project ‘ieders stem telt’ hebben
verschillende organisaties samen het initiatief genomen om de
politiek dichter bij de realiteit van mensen te brengen. En met
succes.

Succes

Honderden vrijwilligers werken mee om van het
project een succes te maken. “Wij wachten niet tot politici zelf
naar ons komen voor de volgende verkiezingen” zegt Rik, vrijwilliger
van ieders stem telt. “Politici nemen alle dagen beslissingen
over zaken die voor ons belangrijk zijn. Daarom moeten we mekaar goed
kennen. Dat is nu niet het geval. Er is nog veel werk te doen.”

En ook politici staan open om in gesprek te gaan,
om te luisteren naar de verhalen van mensen. Ik hoor iedereen al denken:
“natuurlijk, het zijn verkiezingen”. Of cynici al zeggen: “zo’n
confrontatie bevestigt alleen maar de vooroordelen. Want zie je, ze
stinken naar sigaretten, of ze spreken geen Nederlands, waarom hebben
ze zes kinderen, …” Wat ik de laatste maanden echter vooral zag,
waren politici die actief op zoek gingen naar oplossingen voor de
gemeenschappelijke verhalen waar mensen in armoede hen mee in contact
brachten.

Puzzelen om rond te komen met een leefloon vonden de
politici confronterend. Hoeveel pampers heeft een kind van twee nodig
per maand? Kunnen we ons cadeautjes permitteren om op school uit te
delen? Hoe kan je kinderen begeleiden met huiswerk op een kamer van
12m²? De vrijwilliger die politici de vragen voorlegde, zat te
gniffelen. Politici die speelden met zijn leven, hij kon oprecht
lachen met het feit dat ook zij geen oplossingen vonden voor keuzes
waar hij dagelijks mee geconfronteerd wordt. Het was ontroerend toen
de politici een gelukskaart trokken. Kindergeld was goedgekeurd en
kijk, mensen konden deze maand de huur betalen.

Bemiddelen

Een politicus belde in verontwaardiging een
kabinetsmedewerker om uit te zoeken of iemand een premie kon krijgen
om de gasboiler te herstellen. Over politieke partijen heen werd er
samengespannen om met de werkgever van een vrouw te bemiddelen om
toch maar 300€ opslag te krijgen.

“Het is zo confronterend en het doet me
denken aan de situatie waar mijn ouders ooit in leefden, de keuzes
die ze moesten maken.”

“Voor ons was dit een spel, voor mensen de
realiteit. Dit geeft een knauw. Het speelt zo in op hun mensen hun
zelfwaarde.”

“Zo deprimerend, we zouden ons kind ondervoed
hebben.”

“Ik moet voor de eerste keer een eigen woning
zoeken. Voor mijn budget van 300€ vind ik alleen garageboxen.”

Dit zeggen mensen die straks ook mensen in armoede
moeten vertegenwoordigen in parlementen en kamers. Echte levens
pakken meer dan het zoveelste cijfertje in een dossier. En politici
hebben straks instrumenten in handen om meer te doen dan een
oplossing te zoeken voor een persoon of gezin.

Vanavond

25 mei … de campagne loopt bijna ten einde. We
rekenen erop dat mensen die meewerkten in onze projecten bewust een
stem uitbrengen. Dat ze zien dat ze vaak niet alleen zitten met een
probleem. En dat politici ook na de verkiezingen rekening houden met
de ervaringen die ze opgedaan hebben. Dat de dialoog verdergaat.

Vanavond laten we theater Elckerlyc vollopen met
achthonderd Antwerpenaars voor een politiek debat over sociale thema’s. Het
publiek bestaat hoofdzakelijk uit mensen die sociaal-economisch een
kwetsbare positie hebben: etnisch-culturele minderheden,
kortgeschoolden, mensen met een laag inkomen.

Niet het ‘traditionele’
debatpubliek. Nahima Lanjri (CD&V), Kristof Calvo (Groen), Rob
Van de Velde (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Peter
Mertens (PVDA+) en Yasmine Kherbache (sp.a) komen bij ons duelleren
rond thema’s waar arme mensen van wakker liggen. Zoals onderwijs,
GAS-boetes of racisme.

Ilse Hackethal is directeur van Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad vzw
.

Over ‘Ieders Stem Telt 2014’‘Ieder Stem
Telt 2014’ is een Vlaamse campagne die sociale thema’s op de
politieke agenda wil plaatsen. De campagne wordt Vlaams gedragen door
Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Uit de Marge.
De lokale campagne in Antwerpen is een samenwerkingsverband
tussen: ACV, ACW, Al Mawada, Antwerpen aan ’t woord, Antwerps
Integratiecentrum De8, Antwerps Platform Generatie Armen, Astrov, CAW
Antwerpen, De Loodsen, Free Clinic, Hand in Hand, Internationaal
comité, JES, Kif Kif, Kras jeugdwerk, Minderhedenforum,
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, The Arrivalists, Uit De Marge,
Vormingplus, Welzijnsschakels en Welzijnszorg.

1
Ieders stem telt ieders stem telt ieders
stem telt democratie is te beluisteren:
https://www.facebook.com/IedersstemteltAntwerpenstad

take down
the paywall
steun ons nu!