De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie maakt bij jullie het lijstje?
Rebelle vzw

Wie maakt bij jullie het lijstje?

De voorbije jaren werd er veel aandacht besteed aan een eerlijke(re) taakverdeling binnen huishoudens. Maar de kleine taakjes die in iemands hoofd rondspoken, zijn vaak moeilijker te bepalen en dus ook moeilijker te verdelen. Uit een enquête van vrouwenvereniging Rebelle blijkt dat in gezinnen met kinderen meer dan 40% van de emotionele arbeid enkel bij de vrouw terechtkomt. Rebelle maakt mensen hiervan bewust met een supermarktactie naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

donderdag 3 maart 2022 17:40
Spread the love

Rebelle deed een bevraging rond emotionele arbeid*. In totaal vulden 1201 respondenten de enquête volledig in, waaronder 1033 vrouwen. 82,6% van de deelnemers woont samen met een partner.

Uit de bevraging blijkt dat in heteroseksuele relaties de emotionele arbeid bij 37,8% van de gevallen hoofzakelijk bij de vrouw ligt, ook wanneer zij voltijds werkt. Bij gezinnen met kinderen loopt dit op tot 41,7%. In deze situatie neemt één partner bij 62,3% van de respondenten meer dan de helft van de taken met betrekking tot de kinderen op zich.

Een overzicht van een aantal taken die Rebelle als emotionele arbeid beschouwt en de verdeling binnen het gezin.

  Meestal man Elk even veel Meestal vrouw
Wie bepaalt er wie welke huishoudelijke taken doet? 5.1% 31.8% 63.1%
Wie plant vakanties of uitstapjes? 14.4% 31.9% 53.6%
Wie onderhoudt contact met de school of crèche? 3.0% 17.9% 79.2%
Wie koopt de kleren van de kinderen? 1.5% 9.7% 88.8%
Wie kent de agenda/kalender van de komende maanden het best? 3.6% 19.8% 76.6%

Huishoudmanager met stress

Ongeveer 1 op de 3 van alle respondenten geeft aan wekelijks meer dan 5 uur bezig te zijn met emotionele arbeid. Deze taken spelen zich echter op verschillende domeinen af en bevatten aspecten waar men zich niet altijd bewust van is. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat het hier om een onderschatting gaat.

80,7% van de respondenten beschouwt zichzelf als huishoudmanager. Dit geldt voor meer dan 8 op de 10 vrouwen en voor 4 op de 10 mannen. Ze geven aan altijd of vaak druk te ervaren om het huishouden op orde te houden, komen thuis moeilijker tot rust omwille van de constante to do’s in hun hoofd en hebben het gevoel dat zonder hen het huishouden vierkant draait.

Supermarktactie n.a.v. Internationale Vrouwendag

Rebelle wil mensen bewustmaken van de emotionele arbeid en welke impact die heeft. Dit doen we met een actie naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Een dag voordien, op 7 maart, zijn we bij het begin van de avondrush aanwezig aan supermarkten.

Boodschappen doen is een concrete huishoudelijke taak die makkelijk verdeeld kan worden. Wij staan stil bij de onderliggende taken die hierbij komen kijken. Wie stelt het weekmenu op, wie checkt de voorraad kast, wie maakt het boodschappenlijstje … Taken die onderbelicht en daardoor vaak ondergewaardeerd blijven.

Na het werk, op weg naar huis, zit je betaalde job er wel op. Maar hoeveel to do’s wachten er thuis nog? Over die vraag laten we mensen nadenken. Al deze onbetaalde, onzichtbare en ondergewaardeerde taken vergoedt Rebelle op een ludieke manier met Rebelle’se chocoladecentjes.

 

U bent van harte welkom op een van onze acties:

West-Vlaanderen

Carrefour Market, Walle 2, 8500 Kortrijk

16 tot 18.30 uur

Antwerpen

Hyper Carrefour, Bredabaan 967, 2900 Schoten

15.30 tot 18 uur

Vlaams-Brabant

Colruyt, Lombaardenstraat 2, 3000 Leuven

16 tot 18.30 uur

Limburg

Carrefour Hypermarkt, Kuringersteenweg 491, 3500 Hasselt

16 tot 18.30 uur

Oost-Vlaanderen

Carrefour Market, Kortrijksesteenweg 1133, 9051 Sint-Denijs-Westrem

16 tot 18 uur

 

Rebelle vzw streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks leven. Ze strijden voor een hedendaags, solidair en inclusief feminisme waar iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, rijk, arm, ziek en gezond … Vandaag is de kloof tussen de verschillende genders nog groot. Als vrouwenvereniging doen we er alles aan die te dichten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!