De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werk mee aan de thema’s van het WSF!
WSF, Undefined -

Werk mee aan de thema’s van het WSF!

dinsdag 24 augustus 2010 20:36
Spread the love

De sociale fora zijn per definitie zeer particîpatief. Het betekent dat alle sociale bewegingen permanent worden opgeroepen om zo veel mogelijk hun zeg te hebben over programma’s, evenementen, sprekers, enz.

Dit is ook nu het geval met de voorbereiding van het WSF dat in februari in Dakar, Senegal zal gehouden worden.

Op de voorbereidende vergadering van eind juli werden de krachtlijnen van het forum goedgekeurd:

– verdieping van de kritiek van het kapitalisme

– versterking van het verzet tegen kapitalisme en imperialisme

– formuleren van democratische alternatieven van onderop.

Voor meer details verwijzen we naar het vorige blogbericht.

Er werd ook zeer lang gepraat over de thematische assen: dat zijn de grote thema’s waarop sociale bewegingen zich kunnen inschrijven en waarrond ze zelf workshops of seminars kunnen organiseren. Het is ook rond die themaer’s dat op het eind van het forum thematische assemblees samen komen.

Die thema’s werden nog niet goedgekeurd maar er werd wel al lang – zeer lang – over vergaderd. Het is dan ook geen makkelijke opdracht. Eén van de moeilijke punten was om een duidelijke band met de krachtlijnen – het conceptuele kader – te maken. Dat is nog niet goed gelukt. Want waar de krachtlijnen uiteindelijk om draaien, zonder dat met zoveel woorden te zeggen omdat er veel meningsverschillen over zijn, is dat we vandaag niet enkel te maken hebben met een crisis van het kapitalisme, maar ook met een beschavingscrisis. De Afrikaanse vrienden stellen daarom voor om op zoek te gaan naar wat zij ‘een nieuw universalisme’ noemen.

Een dergelijke discussie zal zeker voor de Europeanen op sommige punten pijnlijk worden. Ze zullen geconfronteerd worden met hun verleden van slavernij en kolonialisme, en niet iedereen is daar even enthousiast over. Maar het kan ook een erg verrijkende discussie worden die kan helpen om ook voor het Noorden een nieuw ontwikkelingsparadigma uit te vinden.

Hoe dan ook, er werd over de thema’s een raadpleging georganiseerd. Iedereen wordt uigenodigd om zijn mening te geven of alternatieve voorstellen te doen.

De thema’s zijn beschikbaar in vier talen (Engels, Frans, Spaans, Portugees) en te vinden op : http://fsm2011.org/en/frontpage

Iedereen is welkom, alle bijdragen zijn nuttig. Tot 10 september.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!