De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom rijden de treinen te laat?

Waarom rijden de treinen te laat?

zondag 12 mei 2013 22:35
Spread the love

De Belgische spoorwegen krijgen onder meer geld toegestopt via de algemene middelen van de federale overheid zoals onder andere de subsidiëring van het woon-werkverkeer . Toch moeten we vaststellen dat de NMBS er niet in slaagt om treinen op tijd te laten rijden en dat de stellen aftands oud zijn. Sedert het ogenblik dat men de overheidsbedrijven introduceerde werden de prestaties van deze ondernemingen  beoordeeld zoals men dat voor private bedrijven doet. Zo weinig mogelijk kost en een maximale winst ( of zo klein mogelijk verlies) is het motief of de dienstverlening een openbare dienst waardig op een voldoend hoog peil staat is van ondergeschikt belang.

De rechtse politieke partijen ( MR VLD NVA CD&V) klagen over het te grote overheidsbeslag op de nationale inkomens. Besparen is de boodschap. De spoorwegen gaan daar zeker niet onderuit kunnen ,maar geen nood, men laat de spoorwegen verrotten om dan de toveroplossing in de vorm van privatisering naar voren te schuiven. Het is voor deze partijen in alles wat de overheid aan gaat steeds van hetzelfde liedje: De overheid moet krimpen zo betalen we minder belastingen. De kiezer is tevreden en de MARKTEN ook , want ze kunnen de lacune in het overheidsaanbod opvullen. De resultaten zijn gekend : Het Fyra-project , de kwaliteit van de teacher-spoorwegen in Groot Brittannië.

Een oproep : schiet niet op het personeel maar op hen die de markt promoten.

take down
the paywall
steun ons nu!