De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Waarom moeite doen om die ene barbaarse relikwie – democratie- in stand te houden, wanneer het goede oude fascisme volstaat?’
Democratie, Herman van Rompuy, Fiscale unie, Verdragswijziging -

‘Waarom moeite doen om die ene barbaarse relikwie – democratie- in stand te houden, wanneer het goede oude fascisme volstaat?’

vrijdag 9 december 2011 18:50
Spread the love

De Europese Unie heeft de macht om de soevereiniteit van lidstaten ernstig te beperken. In het Verdrag van Lissabon is een clausule opgenomen (artikel 126 (14)) waardoor Brussel de voorwaarden van het verdrag onmiddellijk kan veranderen. Referenda of parlementaire goedkeuringen zijn niet nodig.

Volgens een vertrouwelijke nota van EU-president Herman Van Rompuy is er geen nationale ratificatie nodig om het Verdrag van Lissabon te wijzigen. Dankzij de clausule kunnen er snelle en grondige veranderingen worden ingevoerd.

Er is dus niet meer dan één pennestreek nodig om een Europese fiscale unie te realiseren. In dat geval kan de Europese Commissie eurolanden dwingen om hun financiele huishouding te versoberen. De functie van bijvoorbeeld de Griekse, Ierse en Portugese overheden wordt dan uitgehold. Welbeschouwd brokkelt het democratische systeem af. In Griekenland en Italië zijn reeds twee ongekozen premiers aangesteld die democratisch gekozen leiders vervangen.

‘Waarom moeite doen om die ene barbaarse relikwie – democratie- in stand te houden, wanneer het goede oude fascisme volstaat,’ besluit ZeroHedge. ‘En dat is hoe een groep corrupte kleptocratische incompetente eurocraten alle macht opeisen in een regime dat nu volledig gecontroleerd wordt door Goldman Sachs.’

http://www.guardian.co.uk/business/2011/dec/06/eurozone-shakeup-voting-rights-confidential-paper?intcmp=239

http://www.zerohedge.com/news/eurozone-avoid-any-popular-vote-treaty-change

Bron : The Guardian / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!