De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 13 mei 2016, Workshop Mutual Aid Networks door Stephanie Rearick – georganiseerd door FairFin vzw in Bota75

Vrijdag 13 mei 2016, Workshop Mutual Aid Networks door Stephanie Rearick – georganiseerd door FairFin vzw in Bota75

maandag 23 mei 2016 12:02
Spread the love

Stephanie Rearick is initiator van Mutual Aid Networks, een project waarmee ze probeert een legaal, sociaal en financieel kader te creëren om onze valorisatie van werk te herzien. In plaats van een job te zoeken om te leven, bepalen mensen in een Mutual Aid Network hoe ze willen leven en zoeken ze daar vervolgens de voorwaarden en middelen voor in de gemeenschap. Iedereen wordt een combinatie van freelancer, ondernemer, huisman of -vrouw en kunstenaar. Er zijn inmiddels zes pilootprojecten in de VS en plannen voor Europa en Afrika.

Rearick onderzoekt bestaande projecten in de deeleconomie en argumenteert dat de beperkingen van het ene systeem kunnen worden opgevuld met de sterktes van anderen. Mutual Aid Networks volgt uit deze zoektocht. In het bestuur van dit initiatief zitten o.a. The Yes Men, Bernard Lietaer en Michel Bauwens.

 Meer info op http://www.mutualaidnetwork.org/

Zij is één van de 100 women co-creating the peer-to-peer-economy

http://p2pfoundation.net/100_Women_Who_Are_Co-Creating_the_P2P_Society

Een interview op:

http://commonstransition.org/stephanie-rearick-on-mutual-aid-networks-and-local-solidarity/

Op vrijdag 13 mei komt Stephanie Rearick naar Brussel. FairFin biedt iedereen die geïnteresseerd is in gemeenschapsmunten of deelinitiatieven de kans kennis te maken met haar unieke initiatief in een Bank2Basics workshop.

Programma:

09:30 ontvangst

10:00 algemene presentatie van Mutual Aid Networks

12:30 lunch

13:30 hands on – praktische thema’s, tools

15:30 wrap up

16:00 einde

Stephanie stelt zich voor wat u kan terugvinden in het hiervoor aangehaalde interview op commonstransition.org Haar weg ging van vrijwilliger bij Amnesty International naar Greenpeace, mede-eigenaar van een KoffieHuis, onafhankelijk muzikant en ervaringsdeskundige in sociale gerechtigheid waar ze veel onrecht, racisme, drugs- en alcoholmisbruik zag, o.a. in het gevangeniswezen. Ze voelde aan dat hier iets aan gedaan diende te worden in haar stad Madison, maar hoe zonder “geld”?

Het boek The Future of Money van Bernard Lietaer, wat ze al een tijd op haar boekenplank had staan sprong op een gegeven moment in het oog en inspireerde haar. Het was de “missing link”  om de Dane County TimeBank in 2005 op te richten waar ze nog steeds actief in is.

Dat was een “aha-erlebnis” en gaf moed. Ze is gestart vanuit een kleine gemeenschap en de verspreiding van “het woord” deed de rest.

Time Banking is gebaseerd op 5 kernwaarden:

  • – We zijn allen “activa” (zelfs een mirakel!)
  • – Wederzijds respect
  • – Actieve wisselwerking
  • – Een gemeenschap
  • – Een herdefinitie van “werk”

Zij is al haar hele leven gemotiveerd om de samenleving te veranderen. Delinquente jongeren (12 à 16 jaar) worden gestimuleerd om zich via TimeBanking in te zetten voor de samenleving. Dat is veel beter dan opsluiting. Je kan hen dan bv voor 100 uur inzet  een beloning geven in de vorm van een computer of educatie. De politie van Madison is pro en helpt mee. Deze jongeren krijgen o.a. les in geweldloze communicatie. Hen  prikkelen iets te doen waar ze goed in zijn en zich aldus niet “verloren” te voelen. Mogelijkheden legio! Het “restore justice program” heeft een grote impact op gebied van crimineel gedrag.

TimeBanking biedt ook mogelijkheden aan mensen met een beperking.

De Allied Community Company geeft dan weer advies om energie te sparen.

Alle “werk” is waardevol! (Nog) niet veel mensen willen de samenleving veranderen maar iedereen heeft er wel baat bij.

De beste oplossing zou zijn ons vrij te maken van “currencies” (valuta’s). Stephanie geeft als metafoor een Lp en een pick-up naald = “get into the groove”. Motiveer mensen om iets te vragen en anderen kunnen die vraag dan opvullen en gewaardeerd worden in “tijd” en vice versa.

De Dane County Timebank heeft zo’n 3000 leden maar slechts 10 procent zijn echt actief. Stephanie vermoedt dat niet alles geregistreerd wordt. Veel vriendendiensten? De focus mag niet liggen op de “verdiensten”!

OpenSource Software en Hardware hoort hier ook onder (haar vriend is IT’er).

Een dia met de afbeelding van het “Trophic Currency Framework”:

Supranational                      Wolves

National                              Bunnies

Local                                  Grass

Gift/barter/time                    Sunlight

= de “voedselpyramide” in de maatschappij.

Wat zijn de sleutelvragen? Hoe kunnen we een economie bouwen die overvloed creëert en beloont? Tot wiens voordeel?

Het probleem: enkel één of twee van de fundamentele types werk worden gewaardeerd in de dominante economie.

  1. Productief werk
  2. Collectief werk
  3. Zorg werk
  4. Zelfstandig werk
  • Hou de balans

In het Mutual Aid Network Wisconsin (WIMAN) zijn 193 coöperatieven actief. Creëren betekent om voor iedereen werk te ontdekken en te slagen in wat men wenst te doen met de steun van de lokale gemeenschap. Het sociale proces van delen en leren zorgt voor een herverdeling van “rijkdom”. Momenteel wordt enkel vervangarbeid gecreëerd. Diegenen die het kunnen betalen laten de werkjes die zij niet graag doen door anderen uitvoeren aan lage uurlonen! Dit brengt niets bij aan de samenleving!

Wat wel iets oplevert is bv mensen op energie leren besparen en met die “overschot” een reserve aanleggen wat kan gebruikt worden als uit te lenen kapitaal.

M.A.N. is een netwerk voor iedereen op aarde!

Er is een onderscheid tussen Equity en Equality (eigen vermogen en gelijkheid) – positieve discriminatie.

Met TimeBanking ben je nog steeds bezig om alles te administreren daarom dienen we dus af te raken van “currencies”, geld, “tijd”,…

Is een basisinkomen in “tijd” een idee? Zoals ooit de “equi” (een spirituele “munt”):

http://www.fanclubs.nu/mappen/Nieuwspagina/Equi/equi.html

http://www.wanttoknow.nl/overige/equi-maakt-bewust/

http://www.startspiritueel.nl/forum/spiritueelForum3.php?id=1967

De ECB creëert ook uit het niets iedere maand 80 miljard euro!

Een aangename verrassing is dat Stephanie nu begint over het sociocratische idee. Zij past dit blijkbaar toe in haar TimeBank. Om hier meer over te weten verwijs ik even naar het Sociocratisch Centrum Nederland. Kort komt het er op neer dat iedereen equivalent is en er niemand de leiding heeft, iedereen is gelijkwaardig en heeft evenveel medezeggenschap. In kringgesprekken waarbij iedereen om de beurt aan bod kan komen wordt “iets” besproken en het verschil met een democratie is dat niet de meerderheid tegen de minderheid een consensus bereikt maar dat er een “consent” bekomen wordt = een situatie waarmee ik/men kan leven. Als er een wijziging optreedt dan wordt een volgend kringgesprek belegd. Je kan het vergelijken met een pow-how bij de Indianen.

http://www.sociocratie.nl/

Stephanie toont nu middels slides wat je met een TimeBank kan doen. Kloktijd is een “koopwaar”, een middel. Op www.timeFTW.org vind je een meer info. TFW staat voor “Time For the World”. Met het TFW project brengen we gemotiveerde mensen samen. Een minimale structuur houdt het eenvoudig. Het is niet gezond om op subsidies te steunen, je dient onafhankelijk te zijn! Vandaar: www.danecountytimebank.org

Om een TimeBank te starten heb je nood aan gedreven personen wiens ervaringen deels overlappen. Op de webstek vind je een “hands-on”.

Ze brengt als voorbeeld volgende casus: een sociaal cohesie en integratie project voor vluchtelingen, mensen van andere origine, gender variante mensen, e.d. Kortom mensen die in deze maatschappij nog uit de boot vallen! Wie dienen we te engageren?

Een vraag voor de aanwezigen.

Sleutelfiguren, etnisch gevarieerde koppels, organisaties met gerelateerde expertise, vertalers, tolken, burgers, mensen met een beperking, lokale handelaars, scholen, politici,…

Nood aan plaatsen om ongestoord en rustig mekaar te kunnen ontmoeten,

Een compensatie in tijd kan dan een motivatie zijn.

Wie dienen we uit te nodigen?

Organisaties die met mensen bezig zijn, gemeenschappen en steden, jonge mensen, spirituele “trainers”, de gebruikers,…

Sluit aan bij bestaande netwerken en vraag feedback aan ervaren gebruikers. Leer over de verschillende mogelijkheden. Exploreer samen met andere groepen.

Verbind “top-down” én “bottom-up” = in het midden bevindt zich de gemeenschappelijke “speelplaats” voor alle organisaties.

Probeer uit en experimenteer in bestaande projecten, evalueer, doe meer aan “zelf-organisatie”, kom samen met variante organisaties om kennis te delen, leer van  pilootprojecten, zet je in om te verbinden, werk samen op sociocratische wijze. Wees een gastheer of –vrouw…

Stephanie heeft op deze workshop een hele boel informatie gegeven en nu is het aan ons om daar iets mee te doen!

Stephany gaat de presentatie nog doorgeven.

take down
the paywall
steun ons nu!