De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verschil N-VA vs CD&V

maandag 4 oktober 2021 22:17
Spread the love

Op de betoging voor de rechten van asielzoekers was het katholieke middenveld sterk aanwezig. Caritas en vakbondsmensen waren goed vertegenwoordigd , ook de christelijke mutualiteit steunde de actie zonder prominent aanwezig te zijn.

Binnen CD&V-kringen oogst de staatssecretaris Sammy Mahdi veel lof voor zijn aanpak van het migratieprobleem. Dit toont duidelijk dat de kloof tussen het christelijk middenveld en de partij groter wordt.

Basismilitanten van de christelijke arbeidersbeweging hebben veelal reeds onderdak gevonden bij echt linkse partijen en laten de christendemocratie links liggen. De staatssecretaris volgt de koers van Theo Francken om de rechtse kiezers te winnen. Hij vergeet dat hij zijn voornaamste stemmenvijver, namelijk de christelijke arbeidersbeweging zal verliezen.

Meer en weer wordt de CD&V de aanhangwagen van de N-VA. Wanneer de sociaal engageerden de partij verlaten blijft enkel nog de 10% zeer conservatieve economische rechtervleugel over. Wat belet  deze mensen nog om het Vlaams nationalisme te omarmen?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!