De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vandaag de dag wordt er alsmaar meer over de allochtonen gepraat …
Racisme -

Vandaag de dag wordt er alsmaar meer over de allochtonen gepraat …

zaterdag 13 februari 2010 22:38
Spread the love

Vandaag de dag wordt er alsmaar meer over de allochtonen gepraat in de media. Vroeger werden ze vaak benoemd als “vreemdelingen” of “zwarten”, maar nu gebruikt de media een meer versluierd taalgebruik. Er worden synoniemen, eufimismen, hyperbolen e.d. gebruikt.

De modale mens gebruikt vaak het begrip “allochtoon”, omdat ze dit het minst beledigend vinden naar die mensen toe. Maar in de Franse taal is het woord “un allochtone” nog altijd een beledigend woord dat vooral gebruikt wordt door het Front National. In het Nederlands is die negatieve bijklank weggevallen en vindt iedereen dit het meest geciviliseerde woord.

Onze cultuur (wat nogal een vaag begrip is, want iedereen definieert “onze cultuur” op zijn of haar manier) is erg paternalistisch ingesteld tegenover migranten. Onze gedachtengang over hen ontstond onder andere door de kruistochten, slavenhandel en de kolonialisering door Europa van zogenaamde achtergestelde gebieden.

Een voorbeeld van het paternalistisch gedrag is duidelijk op te merken in de politiek. Het is “in” om een allochtoon op je lijst te zetten en meer en meer traditionele partijen doen dit ook. Willen ze misschien bewijzen dat deze mensen geciviliseerd zijn en dat ze ook een rol kunnen spelen in de binnenlandse politiek? (Alhoewel dat ik die “rol” wel in twijfel trek, volgens mij worden ze eerder in een “sois belle et tais-toi”-rol geduwd.) Voor zulke allochtonen is zelf al een term bedacht: de alibi-Ali’s.

Het discours over migranten en vluchtelingen onstaat binnen de context van structureel rascime. Structureel racisme is gegroeid vanuit de ongelijke machtsverhoudingen in onze maatschappij. Dat macht ongelijk verdeelt is, is maar al te duidelijk. Hoe meer macht mensen hebben, hoe meer ze discrimineren.

take down
the paywall
steun ons nu!