De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Collins Nweke wil van Oostende een meer ondernemersvriendelijke stad maken

Sterke lokale economie lost werkloosheid op

maandag 27 oktober 2014 14:24
Spread the love

Ik kan mij moeilijk neerleggen bij de slechte economische situatie van Oostende. Ik werk eerder
constructief mee met het stimuleren van de traditionele economische sectoren en
het ontwikkelen van innovatieve projecten voor offshore groene energie en
duurzaam ondernemen.

Eén van de weinige feiten in Oostende waarover
er geen meningsverschil bestaat tussen de meerderheid en de oppositie is dat de
lokale economie gestimuleerd moet worden om de hoge werkloosheid terug te
kunnen dringen. De jongste arbeidsmarktcijfers van de VDAB tonen aan dat er in
Oostende een werkzaamheidsgraad die slechter
is dan de gemiddelde voor  zowel
Vlaanderen als West Vlaanderen. De positie van de beroepsactieve personen (tussen
20 en 64 jaar) op de arbeidsmarkt is volgens de VDAB gunstig: “Enkel Oostende
wijkt daar diametraal van af met een duidelijk lagere werkzaamheidsgraad en
hogere werkloosheidsgraad”

Als oppositiefractie werkt Groen constructief
mee met beleidsvoorstellen in de Gemeenteraad en in de Commissies. We willen hier
prioritair op in zetten om te zorgen dat 
de economische indicatoren
voor Oostende uit het rood komen. Groen is consequent gebleven in zijn strijd
om de traditionele economische sectoren die Oostende rijk is te versterken:
haven, horeca, visserij, wellness en zorg, enz. Groen is voorstander van de rol
van de Haven niet alleen in de cluster van innovatie en onderzoek en
ontwikkeling maar ook als uitvalsbasis voor de ontwikkeling van offshore groene
energie. Dat blijft ongetwijfeld de toekomst voor ons land. Het Economisch Huis Oostende (EHO) heeft
hier een onmisbare rol te spelen.

Het EHO verdient alle kansen ongeacht de
vraagtekens bij zijn prestaties de voorbije jaren. We geloven in zijn hoopvol
verhaal voor de economie. Het  zou de motor
en centraal aanspreekpunt moeten
zijn voor alles wat in Oostende met economische activiteiten te maken hebben.
Daarom juichen we hun geplande doorlichting toe en de om(her)vorming in een Extern
Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Groen hoopt hierbij betrokken te  worden. Ons einddoel is dat het EHO een
efficiëntere werking op poten kan zetten en in staat is om de broodnodige
lokaal economische acties te kunnen ondersteunen of bijsturen.

De komende maanden en jaren wil Groen
pleitbezorger blijven voor doelgerichte initiativen
rond jobcreatie, lokale banenmarkten, mobiele werkwinkels naar de wijken,
invoegbanen, meer sociale economie en
aandacht voor de doorstroming van art.60’ers naar de reguliere arbeidsmarkt na
de eerste drie maanden.

take down
the paywall
steun ons nu!