De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SPITAALPOORTSTRAAT
Betoging, Armoede, Actie, Ontruiming, Kraken, Woningnood, Daklozen, Solidariteit, Solidariteit van onderop, Spitaalpoortstraat, Stad gent, Uithuiszetting, Opdracht -

SPITAALPOORTSTRAAT

maandag 2 mei 2011 22:28
Spread the love

Deze namiddag, op de dag na de “viering” van de socialisten, zijn de diensten van de stad Gent begonnen met de ontruiming van de gekraakte citéhuizen in de Spitaelpoortstraat. Een groep inderhaast opgetrommelde wijkbewoners en sympathisanten zijn erin geslaagd de stadsdiensten te verjagen, maar konden niet verhinderen dat een viertal huizen leeggehaald en dichtgetimmerd werden. De actievoerders hekelen het feit dat er nog steeds geen alternatieve woonsten zijn gevonden voor de huidige bewoners. Dit betekent dat families met kinderen botweg op straat worden gezet.

Onder druk van de publieke opinie beweerde de stad Gent dat ze samen met CAW Artevelde zouden zoeken naar een sociaal doel voor de citéwoningen. Doordat de woningen niet voldoen aan de wooncode en het CAW niet over de middelen beschikt om te verbouwen blijkt deze belofte een holle doos. Men neemt aan dat de stad Gent woensdag de rest van de cité zal ontruimen. Er worden tegenacties verwacht van bewoners en sympathisanten, die zich verenigd hebben onder de naam ‘solidariteit van onderop’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!