De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werklozen bestrijden of de werkloosheid
Armoede, Werk, Jongerenwerkloosheid, Activeringsbeleid -

Werklozen bestrijden of de werkloosheid

dinsdag 18 februari 2014 13:31
Spread the love

De verkiezingsstandpunten van sommige sp.a’ers zijn zowat het tegenovergestelde van de hervormingen die sp.a-minister De Coninck doorvoert. “Voor welk systeem staat de sp.a nu?”, vraagt Sander Vandecapelle, lijsttrekker voor de PVDA+ voor het federale parlement in de provincie Vlaams-Brabant, zich af. “Het harde activeringsbeleid van De Coninck of de verkiezingsbeloftes van het duo Kitir-Termont?”

Aan sp.a-voorzitter Tobback,
Beste Bruno,

Minder dan 100 dagen tot de verkiezingen en ik kan al niet meer volgen. Uw kopstukken lijken oppositietaal te spreken tegen de federale minister van Werk, die van sp.a-signatuur is. In verkiezingstijd blijkt het regeringsbeleid al snel vergeten. Het enige wat nog telt, is dat men zich profileert links van de kille N-VA-standpunten rond werk. De vraag die ik me stel, is of de jonge werkzoekende hiermee geholpen is.

Dit weekend las ik in De Morgen dat uw partijgenoot en Gents burgemeester Daniël Termont een moedig standpunt innam rond de werkloosheidsuitkeringen. “Als Bart De Wever het voor het zeggen heeft, zijn ze hun werkloosheidsuitkering na twee jaar kwijt.” Zijn partijgenote Meryame Kitir, huidig parlementslid uit Limburg, treedt hem daarin bij: “De werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken is asociaal. Zo duwen we mensen alleen maar naar armoede en bovendien dreigt ook een financiële catastrofe voor OCMW’s en gemeenten in dat geval.”

Toch moest ik die linkse uitspraken twee keer lezen. Want de hervormingen van uw eigen minister gaan in de omgekeerde richting. Monica De Coninck voerde vijf maanden geleden al een degressiviteit van de uitkeringen in. De werkloosheidsuitkeringen dalen vanaf nu stap voor stap met een kwart. Het gaat over meer dan 100.000 mensen die geen plaats vinden op de arbeidsmarkt. “Voor gezinshoofden gaat het om een daling met 12%, voor alleenstaanden met 17,5%. Samenwonenden worden het hardst getroffen. Voor hen zakt de uitkering met 41,5% tot 483 euro per maand.”

Verder valt diezelfde minister van Werk ook mijn generatie aan die geen vaste baan kan vinden. 55.000 werkzoekende jongeren die via flexibele contracten minder dan 321 dagen hebben gewerkt in hun eerste werkjaren verliezen hun wachtuitkering op 1 januari 2015. In haar eigen stad Antwerpen gaat dat over 1.898 jongeren die door flexibele interimcontracten onvoldoende dagen hebben gewerkt.  Met een torenhoge jongerenwerkloosheidsgraad van 22,8%, waarbij er gemiddeld 17 werkzoekenden concurreren voor een job vraag ik u voor welk systeem uw partij staat. Is dat het harde activeringsbeleid van De Coninck of de verkiezingsbeloftes van het duo Kitir-Termont?

Als linkse partij lanceerden wij met PVDA dit weekend onze standpunt rond werk. Maak jacht op de werkloosheid, niet op de werklozen. Wij schenken klare taal als partij die opkomt voor werkenden, jongeren en mensen die het moeilijk hebben. Dat komt uit onze bevraging bij 41.420 Belgen, die aangeeft dat mensen vooral vaste en stabiele jobs willen, geen klopjacht op werkzoekenden.

Mijn generatie heeft vandaag onvoldoende perspectief op een vaste job en zoekt naar een alternatief. Overheidsgeld moet daarom nuttig worden geïnvesteerd in vaste banen, in plaats van jaarlijks 6,5 miljard op te souperen aan de notionele-interestaftrek die enkel dient om multinationals te pamperen, maar geen enkele job creëert. Jongeren hebben nood aan een overheid die het voorbeeld geeft en investeert in de sectoren waar de noden van de mensen liggen zoals welzijn, wonen en mobiliteit.

Sander Vandecapelle
Lijsttrekker PVDA federaal parlement Vlaams-Brabant

take down
the paywall
steun ons nu!