De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spinnen met ziekteverzuim

Spinnen met ziekteverzuim

zondag 8 april 2012 14:04
Spread the love

Zijn ze dom, daar bij De Standaard, of gewoon van kwade wil? Op 17 november 2011 kopt onze kwaliteitskrant: “Leraars vaakst ziek op maandag en vrijdag.” Die titel is onvolledig, zo blijkt uit het artikel: alleen het aantal ééndagszieken is het hoogst op maandag en vrijdag. Reden genoeg voor de krant om de leraren van luiheid te betichten: “wellicht zijn die leraren niet echt ziek, maar willen ze gewoon een verlengd weeken,” zo wordt geïnsinueerd.

Heeft iemand er al eens aan gedacht dat, als je enkel het aantal eendagszieken telt – en dat doen ze dus, in het artikel van De Standaard – maandagen en vrijdagen automatisch het hoogst scoren, omdat tweedagszieken en driedagszieken die deels op een dag vallen die aansluit bij het weekend – maandag en vrijdag, dus – automatisch bij de eendagszieken worden opgeteld, aangezien de bewuste werknemers zich voor zaterdag en zondag (de tweede en de derde ziektedag) niet als ziek moeten opgeven?

Ik vind daar in het artikel niets over terug. Een uitspraak van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) – “Want er zijn zeker zieke leerkrachten die één dagje uitzieken, terwijl ze anders aan de dokter om twee of drie ziektedagen zouden vragen” – lijkt in de richting te gaan, maar blijft opvallend vaag en wordt verder niet uitgewerkt, maar enkel terloops vermeld.

Dat de Vlaamse leraren die langer dan een dag afwezig waren in 2010 in totaal 1.154 dagen minder afwezig waren dan in 2009, wordt aan het einde van het artikel nog snel-snel even meegegeven. Het had evengoed in de kop kunnen staan en de indruk kunnen geven dat leraren in Vlaanderen steeds productiever worden. Het omgekeerde was het geval. Staan hier soms belangen op het spel?

take down
the paywall
steun ons nu!