De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sluit Amnesty International de ogen voor de oorlogsmisdaden van het VSA leger?

donderdag 19 mei 2011 13:25
Spread the love

OPEN BRIEF AAN AMNESTY INTERNATIONAL

In het rapport van 2011 heb ik niets gelezen over de agressieoorlogen tegen soevereine landen door de VSA(Verenigde Staten van America).

                               De wereldoverheerser

De VSA bombarderen Irak sinds 22 jaar en Afghanistan sinds 10 jaar met ongeveer 3 miljoen gedode onschuldige burgers.
De westerse organisaties tellen de burgerslachtoffers niet, de media bericht niet over de slachtingen en de westerse camera’s filmen de duizenden uiteengereten lichamen niet.
De VSA hebben een genocide in Vietnam, Laos en Cambodja gepleegd..Ze hebben zelfs chemische oorlogsvoering met napalm (agent orange) gebruikt.
Nu plegen ze een genocide in moslim landen. In al deze genociden hebben ze ongeveer 10 miljoen onschuldige burgers gedood.
Sinds 1951 heeft de VSA minstens 21 soevereine landen(1) aangevallen waarin ze meer onschuldige burgers gedood hebben dan de slachtingen van de Rode Khmer van Pol Pot, Milosevic, Sadam Hussein, al-Bashir, Kaddhaffi en Osama Bin Laden SAMEN.

Bush sr. en Bush jr hebben elk 100 keer meer burgerslachtoffers gedood dan Milosevic. Milosevic is op een onrechtvaardige manier aangevallen, verraden en gevangen gehouden door de VSA en Europa. Het was gewoon een misdadige politieke keuze om hun economische uitbuitingsbelangen op te dringen aan Joegoslavië.
De VSA zijn een wrede militaire dictatuur die streeft naar wereldheerschappij, ze hebben honderden landen aangevallen, uitgebuit en onderdrukt. De rest van de wereld leeft onder terreur, onder een economische, militaire en ideologische onderdrukking en dit met de medeplichtigheid van de Europese Unie. Daarvoor hebben ze 1000 militaire basissen overal in de wereld.

          Amerikaanse presidenten voor een internationale rechtbank

Waarom werden nooit arrestatiebevelen ingediend tegenover de presidenten van de VSA? Hoe komt het dat de presidenten van de VSA nooit voor een internationale rechtbank wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid verschenen zijn?
Vroeger wisten we het niet maar nu weten we het nog steeds niet.

De westerse mens, de westerse media, het ICC (internationaal strafhof) en de mensenrechtenorganisaties zwijgen.
Vinden we dit goed, normaal dat de wereldoverheerser met massavernietigingswapens vanuit de lucht mensen dood als insecten?
Zijn we dan onwetend, blind, ‘brainwashed’ (opvoeding,media), kolonialisten, collaborateurs, negationisten?

Een Bombardement op een burgerdoelwit is een terroristische daad

Hebben jullie een definitie voor “terrorisme” of gebruiken jullie de visie van de wereldoverheerser? Is voor jullie een luchtbombardement een terroristische aanval?

Hebben jullie een definitie van een “agressieoorlog” of gebruiken jullie de visie van de V.S. werelddictatuur en van de NAVO?
Hebben jullie een definitie voor een “burgerdoelwit” of “militair doelwit” of “succesvolle militaire aanval” of gebruiken jullie de visie van de VSA agressor?
Hebben jullie een definitie van een agressie met “massavernietigingswapens” tegen weerloze volkeren of gebruiken jullie de visie van de werelddictator?
Hebben jullie een definitie van “oorlogsmisdaad” of gebruiken jullie de visie van de wrede wereldoverheerser de VSA?

                           Duidelijke spelregels

Er moeten duidelijke spelregels komen over de hierboven aangehaalde punten.
Ik vind dat elke bom die onschuldige burgers doodt een terroristische daad is. Als men deze definitie aanneemt dan hebben de VSA en de NAVO in de laatste 20 jaren ongeveer honderden duizend terroristische daden gepleegd.
Zelfs bij een aanval op een militair doelwit waarbij ook veel burgers gedood worden, moeten er duidelijke regels komen om te weten of het moet bestempeld worden als militaire aanval of terroristische daad.
Als een leger 100 burgers doodt bij een aanval op een militair doelwit, wordt dit bestempeld als een militaire actie of een terroristische daad?
Eén mogelijkheid is werken met een ratio: b.v.b. hoeveel burgers per gedode soldaat er mogen gedood worden bij een aanval op en militair doelwit?.
De wereldoverheerser kan zelf de ratio kiezen, laten we zeggen 5 gedode burgers  per gedode soldaat. En als een militaire aanval deze ratio overtreedt dan moet dit bestempeld worden als een terroristische daad en/of oorlogsmisdaad.
De spelregels moeten duidelijk zijn en toegepast worden op alle partijen en dus ook op alle legers en alle opstandelingen en dus ook gelden voor Al-Qaeda.

Geen mens, geen organisatie is per definitie terrorist/terroristisch alleen de daden kunnen volgens de spelregels als terroristisch bestempeld worden. 

Volgens deze spelregels zijn sommige aanvallen van  Al-Qaeda wel militaire aanvallen zoals de aanval op de USS Cole in Jemen en zijn er zeer veel aanvallen van de VSA en de NAVO die wel als terroristische daden of oorlogsmisdaden  moeten bestempeld worden.

Nu hebben we goede “opstandelingen/moslimstrijders” als ze tegen  leger  van de  USSR in Afghanistan vechten ondanks dat ze daar waren volgens internationale wetten want op uitnodiging van seculier  regering van Afghanistan met respect voor rechten en vrijheden van vrouwen, arbeiders en boeren…17.000 USSR   soldaten zijn vermoord door moslims strijders gesteund, bewapend, gefinancierd  door V.S., als ze de rechten en vrijheden van vrouwen aan te verdedigen waren!!!(2)                                                                                                                                    Een jaar na vertrek van USSR leger hebben de vrouwen hun rechten en vrijheden verloren.!

De moslimstrijders zijn ook goed als ze tegen de Syrische en de Libische regering  vechten maar worden als “terroristen” bestempeld als dezelfde opstandelingen tegen V.S.  INVASIE en bezetting van Afghanistan, Irak.. vechten en als ze tegen de bezetting van Palestijnse land door Israël vechten.

Ik vind het een misdadige discriminatie zoals de (staats) media nu elke dag gewoon bericht vanuit de visie en het standpunt van de V.S. agressor.

      V.S.  terroriseren de wereld

De “oorlog tegen terrorisme” is een grote leugen want ze zijn zelf de grootste terroristische organisatie, ze hebben de meeste terroristische daden gepleegd. Het is gewoon een excuus om hun wereldheerschappij te vergroten. Achter elke agressie van de V.S. en de NAVO komen er nieuwe VSA militaire basissen in de wereld. Na de installatie van nieuwe militaire basissen in Irak en Afghanistan komen er waarschijnlijk ook militaire basissen in Libië.
De VSA en de NAVO legers hebben de laatste 22 jaren 1.000 keer meer burgers gedood dan Al-Qaeda. Daardoor zijn ze  1.000 keer grotere terroristische organisatie dan AL-Qaeda.

Gedurende de agressie oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië heeft de NAVO 15000 luchtbombardementen uitgevoerd op burgerdoelwitten, de ambassade van China (één dode), scholen, ziekenhuizen, een internationale passagierstrein, vluchtelingen konvooien, spoorlijnen, bruggen, een elektriciteitscentrale, het staatstelevisiegebouw (17 doden) met duizend burgerslachtoffers als gevolg. Hier zie ik  alleen op 78 dagen al 15.000 terroristische daden. Wat hebben jullie hierover in het jaarrapport geschreven?

    Selectieve blindheid

Ik begrijp niet dat we in een wereld leven waar we blind blijven, toelaten dat de agressies en bezetting door het V.S. leger tegen soevereine landen blijven voortduren met daarbij het gebruik van massavernietigingswapens, zwaardere bommenwerpers, ‘Hellfire’ helikopters tegenover weerloze volkeren of tegen arme opstandelingen in stoffen gekleed en alleen met licht wapens. Ook het gebruik van ‘target designator’ en laser apparaat waarmee commando’s op de grond aan gevechtsvliegtuigen exacte locaties kunnen aangeven voor ‘precisie’ bombardementen. In een tiental minuten kunnen ze honderden of zelfs duizenden zwakke tegenstanders als mieren doden.

Mensen doden als insecten is toch een genocide!

Ik vind dat het gebruik van spitstechnologische- en massavernietigingswapens zou moeten verboden worden in agressie oorlogen tegen militair zwakke landen en tegenover opstandelingen zonder luchtmacht en luchtafweer.
Ik vind dat het gebruik van massavernietigingswapens door de enige supermacht en wereldoverheerser en de NAVO zou moeten bestempeld worden als misdaden tegen de mensheid.

         Onpartijdig en onafhankelijk met eigen normen alle partijen beoordelen

Ik vind dat AI moet werken met duidelijke spelregels en alle partijen beoordelen en aanklagen  en dezelfde termen gebruiken voor de daden van alle partijen, staatslegers, organisaties en opstandelingen.

Ik vind dat AI nu zoals het ICC ten dienste staat van de grote misdadiger, de militaire dictatuur van de VSA. Ik vind dat het ICC en AI door te zwijgen ook medeplichtig zijn  aan de wrede oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de VSA.
De rest van de wereld leeft onder terreur van de economische, militaire en ideologische onderdrukking door de VSA en hun Europese bondgenoten.

De wereld heeft recht op een mensenrechtenorganisatie die onafhankelijk en onpartijdig is en die haar eigen normen voor mensenrechten hanteert die toegepast worden op alle partijen en dus een veel meer kritische houding aanneemt tegenover de onderdrukkende militaire dictatuur van VSA.!
Graag een verhelderende reactie over de aangehaalde punten.
Ik droom van een wereld waar de zwakkeren onder ons ook recht hebben op rechtvaardige vrede en rijkdom…

1. Guatemala, Panama, Korea, Iran, Vietnam, Cambodja, Laos, Cuba, Dominicaanse Republiek, Libië, Nicaragua,El Salvador, Grenada, Honduras,Libanon, Somalië, Joegoslavië, Haïti, Jemen, Soedan, Irak, Afghanistan, Pakistan…

-zie film over seksueel misbruik van vrouwen van Oost-Europa in Bosnië met steun en goedkeuring van de V.S. en V.N troepen!
Film ‘The whistleblower’ van Larysa Kondracki.                                         V.S ,NAVO en V.N. troepen hadden immuniteit in Joegoslavië en overal in de wereld. Alleen de echte minderwaardige mensen worden door   het internationaal gerechtshof van Den Haag vervolgd!

Johan Catalinotto”Hidden Agenda:US/NATO takeover of Yugoslavia”
Diana Johnstone “Fools’ Crusade:Yugoslavia,NATO and western Delusions”
Michael Parenti “To kill a Nation:the attack of Yugoslavia”

Daniele Ganser ‘NATO’s secret’s armies:Operaton Gladio and terrorisme in western Europe’

-‘Les guerres illégales de L’OTAN:Une chronique de Cuba a la Syrie”

“NATO in the Balkans:Voice of opposition” bij N.Y. International Action Center.

Michel Collon ‘Media lies and the conquest of Kosovo’

Michel Collon”Blufpoker.De grootmachten,Joegoslavie en de komende oorlogen”

Robin de Ruiter “Het joegoslavia tribunaal:De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic-wie vermoorde Slobodan Milosevic en waarom”

actualisering 2021:

2.https://www.dewereldmorgen.be/community/verenigde-staten-hebben-de-rechten-en-vrijheden-van-vrouwen-in-afghanistan/

FROM WOUNDED KNEE TO SYRIA

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!