De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PERSBERICHT  Venezuela

PERSBERICHT Venezuela

donderdag 6 maart 2014 15:57
Spread the love

Venezuela / Demonstraties: VN-deskundigen vragen om opheldering over vermeende arbitraire detenties en het gebruik van geweld.

GENÈVE (6 maart 2014) – Een groep onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties * hebben de regering van Venezuela gevraagd om snelle verduidelijking over beschuldigingen van willekeurige detentie en buitensporig gebruik van macht en geweld tegen demonstranten, journalisten en medewerkers van de media tijdens de recente golf van protesten in het land.
  
” Het recente geweld tijdens protesten in Venezuela moet onmiddellijk en grondig onderzocht worden, en daders moeten ter verantwoording worden geroepen,” benadrukten de deskundigen. Zij spraken ook hun schok uit over de gerapporteerde dood van ten minste 17 personen tijdens de demonstraties.

“We zijn diep geschokt over de beschuldigingen van meerdere gevallen van willekeurige detentie van demonstranten. Sommigen werden naar verluidt geslagen – en in sommige gevallen ernstig gemarteld – door veiligheidstroepen, meegenomen naar militaire inrichtingen, in incommunicado-detentie vastgehouden, en hadden geen toegang tot juridische bijstand,” zeiden ze. “Deze rapporten moeten dringend worden verduidelijkt en iedereen die willekeurig gedetineerd is moeten worden vrijgelaten zonder voorwaarden.”

De onafhankelijke deskundigen hebben ook de aandacht besteedt aan meldingen van geweld tegen journalisten en medewerkers van de media die demonstraties in Venezuela in de gaten houden en er over rapporteren: “Zorgen voor volledige bescherming voor journalisten en mediawerkers van de media die verslag doen van de moeilijke periode die het land op dit moment doormaakt is cruciaal.”
  
“De rapporten van de willekeurige detentie van diverse journalisten en het opschorten van de omroepactiviteiten van de TV-zender NTN24 door de protesten zijn zeer zorgelijk,” zeiden ze. “Het land heeft behoefte aan meer, niet minder informatie over de huidige protesten.”

De mensenrechten-deskundigen, die de oproep tot een nationale dialoog van president Nicolás Maduro erkenden, benadrukten het belang het recht op vrijheid van vreedzame vergadering, vereniging, mening en meningsuiting in deze kritieke context ten volle te garanderen.

“De verzoenende dialoog die zo hard nodig is in Venezuela kan niet plaats vinden als de politieke leiders, studenten, mediagroepen en journalisten worden lastiggevallen en geïntimideerd door de autoriteiten,” benadrukten ze.

De groep VN onafhankelijke deskundigen hebben er op gewezen dat ze ??klaar staan om het land te bezoeken en deel te nemen in een constructieve dialoog met alle partijen.” Wij roepen de regering op positief te reageren op hangende aanvragen om Venezuela te bezoeken en een permanente open speciale uitnodiging voor mandaathouders de van VN uit te geven” concludeerde ze.

( * ) De deskundigen : De heer Frank La Rue, Speciale Rapporteur inzake de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, de heer Maina Kiai, Speciale Rapporteur inzake het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, de heer Mads Andenas, voorzitter-rapporteur van de werkgroep inzake willekeurige detentie, de heer Juan Mendez, speciale rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, de heer Christof Heyns, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, mevrouw Margaret Sekaggya, speciaal rapporteur voor de situatie van verdedigers van de mensenrechten.

bronnen: VN, Wikimedia Commons (foto)

take down
the paywall
steun ons nu!