De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie: ‘Jan Orbie heeft gelijk’

donderdag 1 oktober 2020 08:50
Spread the love

Jan Orbie, hoofddocent aan UGent, pleit onomwonden tegen ontwikkelingshulp. FOS-medeweker David Verstockt reageert.

Het is dan ook jammer dat Orbie de ontwikkelingssamenwerking framet vanuit dergelijke, veralgemenende zwart-wit-tegenstelling. Wat een natuurlijke medestander kan zijn voor academici die werken rond internationale handel en ontwikkeling, wordt in dit stuk onterecht afgeschilderd als een af te schaffen kwaad dat échte verandering in de weg staat.

Het is niet of structurele hervorming, of ontwikkelingssamenwerking, zoals het artikel pretendeert. Bij wijze van voorbeeld haalt Orbie Oxfam erbij, een organisatie die een cruciale rol heeft gespeeld bij de promotie van het concept eerlijke handel. Oxfam mag volgens Orbie dan wel een “vrijhandelsadept” zijn, het is nogal wiedes dat niet alle ngo’s dezelfde handelsvisie aanhangen. Net zoals faculteiten politieke en sociale wetenschappen wereldwijd niet altijd dezelfde mening en visie zijn toegedaan. Bovendien, het getuigt nogal van een diep wantrouwen er vanuit te gaan dat Belgische ngo’s hun acties nog steeds kaderen in termen van “hulp” of het opleggen van “ons model”.

In een geglobaliseerde wereld is een geglobaliseerd middenveld noodzakelijk. Structurele hervormingen van handelsregimes, laat staan de democratisering van de Wereldbank, zal men niet bereiken zonder internationale samenwerking (excuses voor dit progressieve narratief). Net zoals universiteiten en faculteiten politieke en sociale wetenschappen, is ook ontwikkelingssamenwerking geëvolueerd. Een tegenmacht vormen tegen het status quo dat ongelijkheid verdiept en armoede reproduceert, doe je daarom best samen. Niet alleen vanuit je Vlaamse ivoren toren (een cliché dat ik uiteraard niet onderschrijf).

Auteur: David Verstockt

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!