De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan ENGIE-Electrabel
Danny Gijselings

Open brief aan ENGIE-Electrabel

vrijdag 7 april 2023 09:37
Spread the love

Beste Thierry,

Ik wil u complimenteren met uw bedachtzame houding.  Het is uitermate verstandig om nog geen nucleaire brandstof aan te kopen voor de verlenging van de 2 kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.
De kans is namelijk zeer groot dat de verlenging er uiteindelijk toch niet zal komen hoor.
Toch zeker niet aan de voorwaarden die momenteel de ronde doen in de media.
U weet dat de quasi gehele Belgische bevolking onze overheden niet meer vertrouwd.
Het kan natuurlijk zijn dat u en Engie onze Premier en ministers wel vertrouwd maar ik dien u toch te waarschuwen.
Onze overheid is namelijk absoluut niet te vertrouwen.  Ik zal nu niet direct zeggen dat liegen en bedriegen bij hen aangeboren is of bij hun in het bloed zit. Wat wel duidelijk is dat voor hen gemaakte afspraken totaal geen waarde hebben.

Met de wet van 31 januari 2003 heeft zij al besloten om de productie van kernenergie geleidelijk uit te faseren.  De volgende 20 jaar is zij meer van richting veranderd dan de wind. De vele wijzigingen kunnen niet toegeschreven worden aan voortschrijdend inzicht. Simpelweg omdat dit begrip pas van toepassing kan zijn bij significante geopolitieke of economische verschuivingen. Dergelijke verschuivingen vonden namelijk pas plaats vanaf 2021. De uitstap was (en is!) gebetonneerd in wetgeving.

Er zijn nog ontelbare andere afspraken die door hen niet worden nageleefd of uitgevoerd.
Om mijn briefje niet te lang te maken beperk ik me hier slechts tot enkele zeer recente voorbeelden die uw eventuele vertrouwen in de regering in een ander daglicht zal stellen. Maar vooral om aan te tonen waarom wij, een groot deel van de bevolking, geen vertrouwen hebben.

Geen goede huisvader

Ze kunnen hun budget totaal niet beheren.  Ok, ik houd rekening met de crisissen die er geweest zijn, maar toch, een gat van meer dan 27 miljard in de portemonnee dat kunt ge toch niet serieus meer noemen hè. Een normaal gezinnetje zou al direct in collectieve schuldbemiddeling moeten.

Een bemiddelaar zou direct al de uitgaven blokkeren.  Maar, het moet gezegd, de regering wil het wel aanpakken. Wat hebben ze daarom beslist bij de laatste begrotingscontrole? Na dagen en nachten nadenken, rekenen, discussiëren en ruziën: ‘we halen een hoop geld bij de armsten van onze bevolking. Bij de gepensioneerden, de werklozen en de kansarmen.  De overheid kent slechts een beperkte verhoging van het minimumpensioen toe.  Er was nochtans beloofd om boven de armoedegrens te gaan.  Dat is dus woordbreuk. De verhoging van de uitkeringen worden ook geschrapt. Woordbreuk. De welvaartsenveloppe wordt ingezet in domeinen waar ze niet voor dient. Allemaal woordbreuk! …En ga zo maar verder.

Toch een klein leugentje?

Mevr. De Praetere zei dat de lasten echt eerlijk verdeelt worden.  Really?  Nog tijdens de crisis werden de ondersteuningen voor de bevolking al verminderd en voor velen afgebouwd en stopgezet.
Niet dus voor de vele bedrijven. Loonkostsubsidies blijven bestaan. Kortingen en subsidies voor bedrijven op van alles en nog wat blijven ook bestaan.  Een deel van ons loon dat door de bedrijven moet doorgestort worden aan de sociale zekerheid moeten ze nog altijd niet doorstorten. Dit geld blijft in de zakken van de werkgevers plakken.

Thierry, stort jij trouwens dit geld naar de sociale zekerheid door, of stort je het aan de aandeelhouders?
Pas op, ik wil nu niet overdrijven hoor.  De multinationals gaan ook een duitje in het zakje moeten doen. Hoe: door een minimum belasting van 15% op hun winsten. Goed voor enkele honderden miljoenen. Oei Thierry, volgens mij gaan ze dat enkel aan u vragen, want met de winst van ENGIE alleen al hebt ge al enkele honderden miljoenen. Nietwaar?  Trouwens, ik noem dat niet meer als continuerende woordbreuk. De belasting is toch 25% op winst dacht ik.

Nadat ze het enkele jaren geleden ook al van 33% naar 25% hadden gebracht. (Ik denk dus dat de volgende fiscale hervorming voor ons zal zijn en niet voor de bedrijven).  Niet meer als eerlijk, lijkt mij.

Het punt!  Het zal niet gebeuren!

Wat zal niet gebeuren, hoor ik je denken? Awel, een bijdrage door de overheid in de verwerking van jouw kernafval!
En waarom zal dat niet gebeuren? Om de simpele reden dat ze het geld niet hebben.
Deze kost wordt momenteel door experts en wetenschappers geschat  op minstens 40 miljard euro!!
Gij, en ik, weten dat dat bijlange aan zelfs niet genoeg zal zijn.
(Heel slim van u dat ge nu al ijvert om daar maximaal 20 tot 30 miljard voor te willen betalen.)
we spreken dan al snel over 10, 20, 30 miljard, of God weet hoeveel in totaal, dan door de overheid, door ons dus, betaald zal moeten worden.

En je hebt ongetwijfeld op de TV of in de pers gezien dat ze AMPER 1,5 miljard gevonden hebben om de put in ons portomoneeke te vullen.
En waar hebben ze dat kleine beetje dan nog gehaald? Bij de armsten. Ge gaat het niet geloven, ik weet het, maar in die bevolkingsgroep is alles nu echt wel op. ‘T is ook bijna op bij de werkende klasse.  Er komen meer en meer “working poor”.

Alles is op

En het allerergste is nog: daar waar er nog wel geld is WILLEN ze of KUNNEN ze het niet halen.
Als ge denkt : ik benne ikke ook ne multinational!!  Kweenie, ge bent uiteindelijk maar nen electrieker hoor.
Trouwens, die gasten van de regeringen, die weten ook dat de mogelijke tekorten van energie zeer zwaar overroepen zijn hoor.

Jij weet ook dat Europa ons niet in de steek zal laten.  Er is ook nog (een beetje) tijd over om een tandje bij te steken voor alternatieve oplossingen.
Ook onze buurlanden zijn er mee bezig.

Als het moet dan moet het

En mocht er dan toch een energietekort komen dan bestaat er nog altijd zoiets als afschakelplannen.
En als het moet dan moet het, dan zullen de Belgische burgers (en bedrijven) de (energie)riem een beetje extra aanspannen.

Samengevat : zeker geen slecht idee om geen extra kernbrandstof aan te kopen.  Ge zoudt er wel eens heel lang mee kunnen blijven zitten.

Tussen ons gezegd en gezwegen ‘ sssst….  Naar het schijnt gaat onze regering ook strafstudie krijgen van Europa als ze de put in hunne portomonee niet snel kleiner maken. Dus geld voor uw afval zal er niet inzitten vrees ik. Daarbij komt ook nog dat diene Frans, die voorzitter van de Europese commissie voor duurzaamheid werk wil maken van de verduurzaming van onze energie.  10 jaar langer op kernenergie inzetten vertraagd de verduurzaming dramatisch. Dat zal hij ook niet leuk vinden.

Met goeie bedoelingen en met vriendelijke groetjes,

een boze burger, maar vooral een burger bezorgt over de centjes. ( en veiligheid tuurlijk)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!