De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mobile School viert 20-jarig bestaan

Mobile School viert 20-jarig bestaan

donderdag 5 januari 2023 22:20
Spread the love

 

Net voor het jaareinde vierde Mobile School, een Leuvense vzw die met mobiele schooltjes straatkinderen in ontwikkelingslanden onderwijs aanbiedt, haar 20-jarig bestaan. Naar aanleiding daarvan had ik op 17 december voor Radio 2 Vlaams-Brabant een interview met initiatiefnemer Arnoud Raskin. Het was een van mijn laatste reportages voor de openbare omroep (zie mijn vorige fb-posts over het waarom van mijn ontslag). Om de werking van deze vzw te promoten vind je hier de volledige tekst van het interview. Info over Mobile School is vanzelfsprekend ook opgenomen in mijn boek ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’.

Arnoud Raskin, kan je even kort uitleggen wat Mobile School zoal doet?

ARNOUD RASKIN: Wij bouwen mobiele scholen voor straatkinderen en straatjongeren. Dat zijn rijdende schoolborden op wielen die je kan uitschuiven met daarin meer dan 250 educatieve materialen die wij via lokale NGO’s in ontwikkelingslanden voor schooldoeleinden gebruiken. We trainen de jeugdwerkers ook en vormen hen met als visie de straatkinderen in hun kracht te zetten. We weten dat wij niet de problemen van die kinderen gaan oplossen, maar willen hiermee hun onontgonnen talent helpen ontplooien. Dat zijn immers kinderen zoals die van u en mij, jong gasten met potentieel die in een context geboren zijn waarin ze zich niet erkend voelen.

In hoeveel landen zijn jullie momenteel actief?

Op dit ogenblik zijn we via 63 partnerships actief in 33 landen, in Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika. Elk jaar implementeren we vier, vijf nieuwe mobiele scholen. Daarnaast hebben we ook online platformen waar al ons educatief materiaal en trainingen gratis en voor niets te consulteren is. Leerkrachten waar ook ter wereld die materiaal zoeken om te werken met kwetsbare kinderen kunnen dit downloaden, cursussen volgen en noem maar op.

Jullie werken met partners, geven dus zelf de lessen niet. Met welke partners werken jullie samen?

Dat zijn allerhande lokale initiatieven. In Colombia zijn dat Colombianen, in Antwerpen is dat City Pirates die tijdens de zomermaanden actief is op de Luchtbal en het Kiel… Het zijn altijd lokale mensen. Wij implementeren de mobiele school, maar ook de visie met een positieve focus om te werken met die gasten. Wij leiden hen op en voorzien materiaal. Ze blijven lid van ons netwerk. We blijven hen op die manier vormen, samenbrengen…Er wordt constant online webinars georganiseerd, waarin we mensen uit diverse werelddelen samenbrengen zodat ze van mekaar kunnen leren. We zetten immers ook heel hard in op uitwisseling. De organisaties moeten immers van hun eiland komen. We bouwen aan hetzelfde verhaal en proberen op die manier mekaar te versterken.

Het aantal straatkinderen neemt wereldwijd sterk toe.

De pandemie en de genomen maatregelen hebben wereldwijd enorme gevolgen. Uit een recent rapport van Unicef blijkt dat er wereld hierdoor liefst 100 miljoen kinderen bijgekomen zijn die leven in extreme armoede. Dit decennium worden er 10 miljoen extra kindhuwelijken verwacht. Het cijfer dat mij onaangenaam heeft verrast is dat in Latijns-Amerika en de Caraïben 2 kinderen op 3 te maken krijgt met geweld in de familiesituatie, een gevolg van de frustratie van mensen die hun werk verliezen, beginnen te drinken hetgeen aanleiding geeft tot instabiliteit in gezinnen…De actuele economische crisis doet er ook geen goed aan. Kijk wat er aan het gebeuren is in Peru.

Er is duidelijk nood aan nog meer mobiele scholen. Wat hebben jullie nodig om de activiteiten nog uit te breiden?

De vraag neemt alleszins toe. Wij proberen via technologie de werking sneller te kunnen opschalen. Als ge die borden moet verschepen heeft dat immers een kost. Het vergt ook een hele logistiek. We proberen via technologie slimmer en sneller te kunnen opschalen om zo meer mensen te ondersteunen en beter te kunnen werken. Er is absoluut support nodig. 30 procent van de kinderen wereldwijd heeft echter geen toegang tot technologie. Dus die kloof wordt steeds groter. We moeten via mobiele scholen en andere educatieve projecten deze generaties trachten in hun kracht te zetten en mee te nemen in positieve verhalen voor de samenleving. Anders gaan ze immers gerekruteerd worden door de foute kant van de samenleving en worden ze een grote kost voor die samenleving. Die kost gaat veel groter zijn dan het opzette van slimme educatieve strategieën. Er moet dringend meer geïnvesteerd worden in deze jongeren.

Wat moet iemand doen die jullie wil steunen?

Die moesten surfen naar www.mobileschool.org waar je alle informatie vindt met inbegrip van de knop ‘doneer’ bovenaan. Geld geven gebeurt via de Koning Boudewijnstichting en vanaf 40 euro is er ook een fiscaal attest.

In de beginperiode was je een tijd lang een bekende Vlaming met een programma op de VRT van Woestijnvis over de start van jullie Mobile School.

Het optreden op TV is nooit mijn ambitie geweest. Destijds in 2000 is het Woestijnvisprogramma ‘Napels zien’ getoond op Eén met een reportage over hoe ik door de straten van Colombia trok met een mobiel schooltje. Dat heeft de organisatie toen echt op de kaart gezet. Het zou leuk zijn moest de VRT dat programma nog eens uitzenden.

Voor meer info:

WWW.MOBILESCHOOL.ORG 016 20 00 85

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!