De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kritische reactie bij de boodschap van Greta Thunberg aan Davos (Twitter, Facebook-video)

woensdag 3 februari 2021 10:24
Spread the love

Thunberg blijft in de boodschap, die is gedeeld via Twitter en Facebook, opvallend trouw aan de bekende koers. Zij stelt dat het niveau van bewustzijn over klimaat- en biodiversiteitsproblemen laag blijft. Zij is streng en eindigt met een sneer naar de figuren die gewend zijn “deals” te sluiten. Iemand moet de ongemakkelijke waarheid over de scheefgegroeide relatie tussen beschaving en natuur verkondigen. De huidige generatie zal moeten boeten voor stommiteiten van de vorige, er komen onvermijdelijk grote, disruptieve reacties aan vanwege een ontwrichte Natuur. De mensheid kreunt momenteel echter onmiskenbaar al onder het kwaad dat Corona heet, en dan lijkt teveel scherpte en berisping toch misplaatst. De positie van vermanende  koningsdochter die Thunberg blijft innemen heeft iets aanmatigends en bevreemdend streng. De houding van de Zweedse, die met weinig nieuwe ideeën of perspectieven uitpakt, doet denken aan de situatie waarbij een jongmens tijdens een verkeersongeval of na een bombardement, terwijl de mensen naar best vermogen bezig zijn met blussen, puin ruimen, gewonden verzorgen en doden begraven, gekleed in de nachtkleding die zij droeg toen zij wakker schrok door het gedruis van het drama, rondgaat en op schrille toon Jan en alleman verwijten maakt. Is het niet zo dat op een bepaald moment zelfs de grootste profeten zich best nederig naar de achtergrond begeven, om mens, maatschappij, natuur en lot te laten begaan? De toekomst is belangrijk, maar het heden en de leefkwaliteit van eenieder toch ook?

Meeuw boven meeuw

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!