De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatactie bij de Vlaamse Regering

Klimaatactie bij de Vlaamse Regering

vrijdag 3 december 2021 18:45
Spread the love

Klimaatactie bij de Vlaamse Regering

Zoals eerder gemeld in een persbericht van de Klimaatcoalitie (overgenomen op deze website) hielden  50-tal activisten vorige vrijdag een “die in “ op het Brusselse Martelarenplein om het klimaatbeleid aan te klagen van de Belgische overheden en  de Vlaamse overheid i.h.b.  LEF was erbij en filmde de actie, Zie www.vimeo.com/channels/leffge

Waar faalt de Vlaamse overheid (o.a) ?

  • Vlaanderen vertoont te geringe klimaatambitie en belet België een standpunt in te nemen in de internationale conferenties;
  • Vlaanderen onderfinanciert De Lijn, die zich genoodzaakt ziet bushaltes af te schaffen, terwijl de vermindering van het aantal auto’s zeer belangrijk is om het klimaat te redden;
  • Vlaanderen onderfinanciert de sociale woningbouw. Terwijl goed geïsoleerde nieuwe sociale woningen een belangrijke bijdrage aan het klimaat zouden leveren.
  • Vlaanderen doet niets aan de afbouw van veel te grote veestapel.

 

Tenslotte: de belgische staatstructuur is (o.a. voor het klimaatbeleid) een belangrijke hinderpaal voor het voeren van een efficiënt beleid. Dat de regio’s bevoegd zijn voor leefmilieu tart alle logica. Temperatuurstijging, watervervuiling, luchtverontreiniging, lawaai enz trekken zich van regio grenzen niets aan. De grootste Vlaamse partijen streven naar meer Vlaamse autonomie, wat het een efficiënt beleid (niet alleen voor klimaat) nog moeilijker zou maken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!