De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Wereld Missie Hulp
Wereld Missie Hulp

Het milieu redden met tweedehandskleding

Tweedehandskleding die niet meer bruikbaar is, wordt doorgaans verbrand. Slecht voor het milieu en een gemiste kans. Vzw Wereld Missie Hulp (WMH) zamelt kleding in voor het goede doel en stelt nu een alternatief voor. Samen met een partner recycleert ze versleten kleding tot grondstoffen voor nieuw textiel. WMH is daarmee de eerste circulaire textielinzamelaar in Vlaanderen.

maandag 16 september 2019 09:45
Spread the love

Zopas sloot WMH een overeenkomst met Wolkat, een Nederlands familiebedrijf in textielrecyclage. “We zochten naar een manier om onze tweedehandskleding circulair te verwerken”, zegt Algemeen Directeur Wim Smit. “Net over de grens vonden we Wolkat dat als enige onze grote hoeveelheden kon afnemen.” Per maand zal er minstens 100.000 kilogram textiel naar het bedrijf gaan. “Eens op dreef, voeren we die cijfers fors op”, voegt Wim Smit toe.

Afvalberg verkleinen

Op innovatieve wijze probeert Wolkat elk aangeleverd kledingstuk een tweede leven te geven. Het bedrijf beheert daarvoor het volledige recyclageproces zelf, van sortering tot nieuwe materialen. Bruikbare kleding wordt tweedehands doorverkocht en de rest wordt vervezeld om te dienen als grondstof voor nieuwe kleding of producten zoals laptoptassen. Vroeger was tot 50 procent van de ingezamelde kleding niet meer bruikbaar voor verkoop, een probleem waarvoor andere textielinzamelaars geen duurzame oplossing hebben. Dankzij Wolkat blijft er bij WMH slechts 10% afval over.

Foto: Wereld Missie Hulp

Foto: Wereld Missie Hulp

Foto: Wereld Missie Hulp

Het is een belangrijke stap naar een milieuvriendelijkere textielindustrie, die meer CO² uitstoot dan de lucht- en scheepvaart samen. “Modeketens en verkopers spelen een erg belangrijke rol, maar ook wij als textielinzamelaar willen ons steentje bijdragen aan een beter leefmilieu”, zegt Wim Smit. “En we werken niet alleen circulair, maar blijven ons eveneens voor het goede doel inzetten: onze opbrengsten uit de verkoop van kleding gaan naar ontwikkelingsprojecten in de hele wereld.”

Duurzaam alternatief voor gemeenten

Door dit duurzaam alternatief voor te stellen aan Vlaamse gemeenten, wil WMH opnieuw meer kleding inzamelen. “De afgelopen jaren verloren we veel terrein aan commerciële inzamelaars omdat die veel geld bieden om kledingcontainers te plaatsen,” zegt Wim Smit. “Dat kunnen wij als goed doel niet, maar door nog meer op duurzaamheid te werken, hopen we meer ademruimte te krijgen bij gemeenten die zich engageren voor een leefbare planeet.” Gemeenten die vanaf nu kiezen voor een samenwerking, krijgen van WMH de garantie dat hun kleding bij Wolkat terecht komt.

 

Foto: Wereld Missie Hulp

Foto: Wereld Missie Hulp

Wereld Missie Hulp (WMH) is een vzw die wereldwijd investeert in duurzame ontwikkelingsprojecten. Door op kleine schaal mensen te steunen, kunnen zij zichzelf ontwikkelen en hun gemeenschap versterken. De middelen hiervoor halen we uit de lokale inzameling en duurzame verwerking van tweedehandskleding. Zo creëren we samen nieuwe én gelijke kansen voor iedereen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!