De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het bochtenwerk van Conner Rousseau

het bochtenwerk van Conner Rousseau

woensdag 27 april 2022 08:41
Spread the love

Laat ons van de ‘domme uitspraak’ van de Vooruit-voorzitter gebruik maken om een duidelijk standpunt te formuleren.

 

We moeten vermijden om de moslims in ons land onder één noemer te plaatsen.

Dat is wat VB en een groot deel van de N-VA achterban elke dag doen.

Ze gaan uit van het onderscheid en kiezen vaak met negatieve beeldvorming voor de eigen identiteit:

de (bange) Vlaming in een vijandige wereld ?

 

Wie kiest voor de universele rechten van de mens wil de hand reiken aan wie voeling heeft met de eigen gedachten.

Het is duidelijk dat niet de conservatieve gemeenschappen binnen de moslims, joden, katholieken of vrijzinnigen daarop staan te wachten.

Daarom is het belangrijk dat progressief Vlaanderen elke dag de hand reikt en coalities opbouwt met alle geledingen in onze diverse samenleving.

Politiek is niet gelijk hebben, maar gelijk krijgen.

Die politiek moet zich niet gaan bezig houden met de toekomst van elke levensbeschouwelijke gemeenschap.

Des te belangrijker is het dat we aansluiting voelen bij de progressieven ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Het is jammer dat aan conservatieve zijde fel wordt gereageerd tegen moslimkledij in de publieke sfeer, terwijl de gelovige fractie van conservatief Vlaanderen dat als een voorrecht blijft beschouwen voor de eigen religieuze beleving.

 

Het is niet de taal an sich die uitsluit of verbindt, maar wel de intentie erachter.

Wie met liefde spreekt mag meer en vrijer spreken, dan wie met negatieve gevoelens in de wereld staat.

Tenzij je elke maatschappelijke crisis niet als een opportuniteit wil gebruiken, maar wel als een moment om het eigen gelijk bevestigd te zien.

Daar komen brokken van…

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!