De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fiscus oppermachtig door wantrouwen van gevestigde politieke partijen in de burger
Privacy, Fiscus, Privacy commissie -

Fiscus oppermachtig door wantrouwen van gevestigde politieke partijen in de burger

maandag 27 augustus 2012 08:20
Spread the love

Op vrijdag 24 augustus 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die de bevoegdheden van de fiscus voor het controleren van de persoonlijke gegevens van Belgische belastingplichtigen in verregaande mate uitbreidt. Het gaat zelfs zo ver dat de voorzitter van de privacycommissie en de Raad van State vinden dat een grondrecht werd afgeschaft.

Enkele van de kernwaarden van de Piratenpartij zijn privacy, transparantie en participatie. Wij betalen met plezier onze belastingen als we kunnen nagaan of de overheid ons belastingsgeld goed besteedt en als we voldoende kunnen mee beslissen welke uitgaven prioritair zijn. Tegelijk heeft elke burger het recht ongestoord zichzelf te zijn zonder dat de overheid op ieder moment elk detail van ons persoonlijk leven kent. Anderzijds willen we wel elk detail weten van hetgeen de overheid doet en hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. In een democratie is het namelijk aan de burger om de overheid te controleren.

De hele hetze die momenteel op gang komt, partijen die meegestemd hebben en nu plotseling een hoorzitting willen, een oppositie die plots amendementen wil: het heeft met meer te maken dan enkel maar met de uitholling van onze privacy. Het is een symptoom van het wantrouwen in de burger door de klassieke politieke partijen.

De rechtspraak hanteert het principe van onschuld: een beschuldigde blijft onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De politiek dient zich aan het principe te houden van vertrouwen in de goede intenties van de burger. Ze kan dan niet de macht  – die ze heeft bij gratie van het volk – misbruiken om datzelfde volk in een cultuur van wantrouwen en achterdocht te storten. De overheid mag er niet van uitgaan dat iedereen een potentiële belastingsontduiker, bedrieger en dief is. Mensen die leven in een systeem dat van hen verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en enkel om hulp vragen als ze niet anders kunnen, zullen dit ook doen. Er zullen steeds uitzonderingen zijn, maar deze vormen niet de regel. En tegen uitzonderingen kan worden opgetreden.

Mocht deze regering beslissen om de wet niet te wijzigen, dan vraagt de Piratenpartij aan de fiscus om alvast te beginnen met de gegevens te controleren van de 159 politici en hoge ambtenaren die hun mandatenlijst van 2011 nog niet aan het Rekenhof hebben bezorgd.

take down
the paywall
steun ons nu!