Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Piratenpartij
Piratenpartij

Bio

Privacy - Transparantie - Directe democratie Remix de politiek! We beleven boeiende tijden. Door internet en sociale media is iedereen mondig geworden. Toch werkt de politiek nog altijd via een systeem van tussenpersonen. Men geeft een stem aan iemand die daarna vooral partijbelangen behartigt. Wij als Piratenpartij vinden dat de nood aan tussenpersonen voor het nemen van politieke beslissingen drastisch is verminderd of soms zelfs overbodig is geworden. We willen besturen opnieuw definiëren. De focus ligt niet langer op het opleggen van regels, maar eerder op het ondersteunen en begeleiden van burgers in het nemen van politieke beslissingen. We zien op stadsniveau mogelijkheden om met nieuwe technologieën wijkwerking en lokale initiatieven te ondersteunen en beslissingsrecht te geven. We nemen allemaal dagelijks beslissingen die de rest van ons leven beïnvloeden. We zijn dus ook allemaal in staat om zelf politieke beslissingen te nemen. Verkozenen en ambtenaren moeten werken voor de burger. Niet andersom.

We laten ons niet verGASsen

Ondanks hevig protest van het middenveld stemde de Kamer na een debat van vijf uur vóór de verstrenging van de GAS-wet. Hogere maximumboetes, een uitbreiding naar taakstraffen en plaatsverboden, meer GAS-gerechtigde ambtenaren, nu ook vanaf 14 jaar: lang leve de repressiestaat! Indi...

Elkeen van U is het begin van een armada

Bericht aan de bevolking van Gent (gemeenteraadsverkiezingen) en Oost-Vlaanderen (verkiezingen provincieraad). Ahoy maatjes, Zes jaar geleden waren we nog een idee in de hoofden van een groep mensen in Zweden. Een jaar geleden was dat idee uitgegroeid tot een beweging in ongeveer 5...

Fiscus oppermachtig door wantrouwen van gevestigde politieke partijen in de burger

Op vrijdag 24 augustus 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die de bevoegdheden van de fiscus voor het controleren van de persoonlijke gegevens van Belgische belastingplichtigen in verregaande mate uitbreidt. Het gaat zelfs zo ver dat de voorzitter van de privacyc...