De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeroorlog Syrië -

Een bommenshield in Damascus

donderdag 29 augustus 2013 12:59
Spread the love

Moet er niet opgeroepen worden een ‘bommenshield’ te vormen zoals honderden uit gans de wereld deden bij de inval van Amerika in Irak in 2003? Wanneer vertrekken moslimjongeren naar Syrië om de vrede te verdedigen en niet om mee de oorlog te voeren? 10 jaar geleden riep Firegym (een Brusselse fittnessclub) al op om een Peace Race te houden in Damascus, zoals ze dat al eerder deden in Bagdad. Moet de vredesbeweging niet alerter zijn?

Een menselijk schild tegen de Amerikaanse bommen

Wanneer roepen vredesorganisaties op om mee een ‘bommenshield’ te vormen zoals honderden uit gans de wereld deden bij de inval van Amerika in Irak in 2003? Wanneer zijn er protesten van politieke partijen voor de Amerikaanse ambassades zoals Die Linke onder leiding van hun voorzitters al op 28/08/2013 aan de Brandenburger Tor en Intal in Brussel. Wanneer zullen moslim-jongeren en anderen vertrekken om in Damascus mee de vrede te verdedigen door als bommenshield de verdere escalatie van de oorlog te verhinderen. In 2003 reeds wilde Firegym (een visionaire Brussels fitnessclub) al een peace-race organiseren zoals ze dat voordien in Bagdad gedaan hebben tegen de bombardementen en de Amerikaanse agressie. Zelf waren we in Damascus in 2003 aanwezig om samen met hulp aan de Palestijnse vluchtelingen deze peace-race mee voor te bereiden,

Wanneer wordt Syrië voorwerp van een bredere vredesactie die de onafhankelijkheid en soevereiniteit van een land voorop stellen tav welke agressie dan ook en waarbij duidelijk gesteld wordt dat bommen nooit vrede zullen brengen.

Het doet verder vragen rijzen waarom uit Mechelen nog geen Marokkaanse jongere naar het Syrische front vertrokken is. Allicht oordeelde de Mechelse moslims dat men eerst naar de Hanswijk Cavalcade moest kijken vóór een eventueel vertrek te overwegen. Eens om de 25 jaar, met Noa en Amin in de stoet en diverse Marokkaanse medewerkers, men kon toch niet zomaar burgemeester Somers in de steek laten. Daartegenover stond niets in Vilvoorde om de jongeren ginder te houden zodat daar liever aan het front dan op de school gezeten wordt. De liquidatie van de migrantenwerken van het Mikst, dat eens tot de voortrekker was van de integratiewerking in Vlaanderen, laat nu voor de beleidsvoerders een meer dan bittere nasmaak achter. Niet zo voor burgemeester Somers die met Rzoezie en later Rojm ook in deze tijden een interessante infobron heeft, niet in het minst voor de jongeren zelf. En de Vilvoordse jongeren zijn uitgenodigd om in Rjom een bredere visie te krijgen over hoe het er in de wereld toegaat, zeker met de uiterst rijke tentoonstelling over religies in de wereld die er permanent is opgesteld.

En nu wachten tot wat het zal geven na de Hanswijkcavalcade van 1 september natuurlijk. Misschien dat dan Marokkanse jongeren uit Mechelen naar Syrië vertrekken om er een bommenshield te vormen, zoals honderden uit gans de wereld deden bij de inval van Amerika in Irak. Misschien kan hiervoor Geert van Moortel zoals in 2003 mede het voortouw nemen?

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!