De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Syrische vluchtelingen uit Dara’a in het Zatari vluchtelingenkamp in Jordanië
Jordanie, UNHCR, Burgeroorlog Syrië, Zatari vluchtelingenkamp -

Syrische vluchtelingen uit Dara’a in het Zatari vluchtelingenkamp in Jordanië

maandag 24 september 2012 16:11
Spread the love

19 september 2012 — Het Syrische conflict begon zo’n 18 maanden geleden in de stad Dara’a. Ondertussen hebben de Jordaanse autoriteiten volgens sommige bronnen al meer dan 200.000 vluchtelingen uit de regio opgevangen in gastfamilies en in vluchtelingenkampen. Freelance fotograaf Willemjan Vandenplas kreeg via UNHCR de toestemming van de Jordaanse overheid om een fotoreportage te maken over het Zatari vluchtelingenkamp.

Het Zatari vluchtelingenkamp opende in juli 2012. Toen ging het om 500 vluchtelingen. De laatste weken komen er elke dag 1000 vluchtelingen bij. Ondertussen is het aantal aangegroeid tot 32.217 vluchtelingen. De meesten komen uit Dara’a en brengen allemaal de meest verschrikkelijke verhalen mee uit de getroffen stad.

Veilige zone

Ondanks het feit dat de Syrische vluchtelingen veiligheid hebben gevonden, blijft hun situatie precair, omdat het conflict blijft voortleven in het kamp. Als er doden vallen in Dara’a leidt dit steeds tot schermutselingen in het kamp. Zo moest de Jordaanse politie enkele dagen geleden tussenbeide komen met vier gewonde politie agenten tot gevolg. Ook zijn de menselijke omstandigheden niet altijd ideaal. Zo moeten de vluchtelingen vaak warm water drinken en zijn de sanitaire voorzieningen die aanwezig zijn, niet altijd hygiënisch. Ook het eten is niet aangepast aan de Syrische normen en vaak onvoldoende voor grote gezinnen. Desondanks doen ngo’s zoals Care, Save The Childeren en organisaties als UNHCR en de Jordaanse overheid er alles aan om de vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden, maar dit belet niet dat er zich in het kamp een informele economie aan het ontwikkelen is om aan de extra noden van de vluchtelingen te voldoen.

Gezondheidsvoorzieningen

Er zijn drie medische missies in Zatari: een Marokkaans veldhospitaal voor algemene geneeskunde, een Frans veldhospitaal voor chirurgie en een Jordaans veldhospitaal dat tot stand kwam door steun van de Italiaanse overheid. De laatste weken is het aantal ernstig gewonde vluchtelingen afgenomen. De tendens is dat vluchtelingen de eerste zorgen krijgen in Syrië voor ze de tocht naar Jordanië ondernemen. Ook begon op 11 september een massale vaccinatiecampagne tegen polio en mazelen. Het risico op infecties blijft echter hoog. Voor kinderen is er ook psychische hulp om met emotionele problemen om te gaan. Er zijn ook tien speelplaatsen en een voetbalveld aangelegd.

Overstromingsgevaar

De kans is groot dat het Zatari kamp binnenkort moet verplaatst worden omdat het in een vallei ligt en er bij hevige regenval overstromingsgevaar dreigt. De onzekerheid voor de duizenden vluchtelingen blijft hoe dan ook groot.

take down
the paywall
steun ons nu!