De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DENIS DUCARME BESTRIJDT HET CCIE MET VERDACHTMAKINGEN

DENIS DUCARME BESTRIJDT HET CCIE MET VERDACHTMAKINGEN

vrijdag 19 februari 2021 23:04
Spread the love

De Belgische volksvertegenwoordiger Denis Ducarme, MR,  trekt ten strijde tegen het CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France) dat niet meer bestaat, maar vervangen is door het CCIE, Collectif Contre l’Islamophobie en Europe, gevestigd in Brussel.  Met wilde beschuldigingen zonder bewijzen wil Ducarme dat de nieuwe organisatie in België ontbonden wordt.

Het CCIF leverde in Frankrijk uitstekend werk door slachtoffers van islamofobe discriminatie op te vangen, juridische bijstand te verlenen en ook islamofobe wetten te bestrijden. Dat het de door en door islamofobe Franse regering een doorn in het oog was, is duidelijk, en het wijst op de kwaliteit van de organisatie. Het is een blijk van de ondemocratische ingesteldheid van de Franse regering dat zij het CCIF ontbonden heeft, ook al heeft de organisatie geen wetten overtreden en ook al gebeurde die ontbinding na lasterlijke beschuldigingen en stemmingmakerij door de Minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, een ambtsonwaardig personage. Hij probeerde het CCIF mee verantwoordelijk te stellen voor de moord op Samuel Paty, waar de organisatie niets mee te maken had.

Denis Ducarme heeft ook geen andere argumenten tegen het CCIF dan vaagheden als ‘islamisten’ of ‘radicalisme’. Islamisme is een veelduidige term en geen misdrijf, radicalisme heeft veel betekenissen, maar moet vermoedelijk suggereren dat het CCIF zich bezig houdt met terroristische activiteiten, maar daar is geen enkel bewijs van. Als het zo was, zouden de betrokken personen al lang gearresteerd zijn en in beschuldiging gesteld.

« Niet te tolereren », zegt Ducarme over het CCIE. Maar zijn het niet veeleer de wilde, ongefundeerde beschuldigingen van Ducarme die schaamteloos en niet acceptabel zijn?

 

Olivier Mouton, Le CCIF réinstallé en Belgique : « Intolérable » in : Le Vif, 18/02/21

Jean-Pierre Stroobants, Dissous en France, le CCIF est soupçonné de vouloir renaître en Belgique. Des députés belges craignent l’installation d’une organisation liée au collectif contre l’Islamophobie, in : Le Monde, 19/02/21

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!