De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De uitgestoken hand van de NV-A

De uitgestoken hand van de NV-A

vrijdag 20 december 2013 11:33
Spread the love

De NV-a wil zorgen voor een wisselmeerderheid in de kamer. Alle redenen voor militanten van sociale bewegingen om ongerust te zijn. De vrijstelling van 1880 € voor niet-spaarproducten zijn een stimulans om speculanten nog een extra voordeel te geven maar waar ik nog meer voor vrees ,is voor het volkskapitalisme . Gewone burgers die zich op de beurs begeven in de wetenschap dat er op de opbrengsten beneden die drempel geen belastingen moeten betaald worden. Ze vergeten dan dat al het spaargeld ook wel eens in rook kan op gaan.

Het opzet van de minister is meer geld naar de economie te sturen. Op zich een nobel idee. Ik denk echter dat er daarvoor andere middelen zijn. Werkgevers en zeker deze van heel kleine ondernemingen zullen liever investeren als de kosten op arbeid lager zijn en dit kan perfect door de kostenverlaging op arbeid te compenseren met lasten op vermogens. De arbeider krijgt dan mogelijks meer netto loon terwijl hij minder kost aan de werkgever. Het verlies aan inkomsten voor de sociale zekerheid kan gecompenseerd worden door de vermogensbelasting.

Het initiatief van de minister gesteund door de NV-A is gerommel in de marge en impliceert geen duidelijke keuze.

Na de verkiezingen zou de uitgestoken hand van de NV-A naar de CD&V wel eens zuur kunnen opbreken bij vakbondsmensen andere sociaal actieven en vooral bij hen die arm zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!