De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE STAD ORLÉANS BEGRIJPT DE LAÏCITÉ NIET, DE BISSCHOP EVENMIN! Laïcité in de praktijk 3

DE STAD ORLÉANS BEGRIJPT DE LAÏCITÉ NIET, DE BISSCHOP EVENMIN! Laïcité in de praktijk 3

donderdag 21 januari 2021 09:03
Spread the love

 

In Orléans, waar elk jaar een viering plaats vindt als herdenking van Jeanne d’Arc, heeft de gemeenteraad in december een charter van de laïciteit goedgekeurd. Daarin staat dat de schepenen tijdens die viering kunnen bidden en ter communie gaan, in officieel ornaat. Kan niet, zeggen de socialisten en de ecologisten, zegt ook de LRM van Macron. Het Observatoire de la laïcité sprak zich uit.

 

Vertegenwoordigers van de overheid zijn in hun functie verplicht tot neutraliteit, zegt het Observatoire, en als zij deelnemen aan religieuze ceremonies mogen zij door hun gedrag niet getuigen van het openlijk aanhangen van eender welke religie. (Zij kunnen dus wel als privé persoon bidden en ter communie gaan, dus zonder insignes zoals de tricolore sjerp.)

 

De socialisten vragen nu aan de prefect het door de meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurde charter van de laïciteit op zijn wettelijkheid te onderzoeken. Als het charter niet voldoet aan de wettelijke normen, zal de prefect normaal gezien eerst vragen dat het herzien wordt, maar als dat niet gebeurt kan hij de administratieve rechtbank inschakelen.

 

De bisschop van Orléans, Jacques Blaquart, heeft geen begrip voor de laïcititeitskwestie. Hij vindt het maar normaal dat de verkozenen bidden en communiceren tijdens de Jeanne d’Arc-viering. Dat is een historische traditie, en je kan mensen niet in twee delen. ‘Wij zijn niet in stukken verdeeld, ik zou christen zijn op bepaalde momenten en op andere niet? En ik zou al diegenen die de polemiek hebben ontketend willen vragen: waar bent u bang van? Laten we niet bang zijn! De ware laïciteit is het respect voor iedereen. Ik hoop dat de belediging teruggenomen wordt en dat de verkozenen die hun geloof willen belijden dat ook kunnen doen.

 

In Frankrijk is de befaamde scheiding van kerk en staat uit 1905 nog niet goed doorgedrongen tot in Orléans…

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/polemique-sur-la-charte-de-la-laicite-a-orleans-le-parti-socialiste-en-appelle-desormais-au-prefet-1610553156

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/nous-vivons-une-laicite-un-peu-hors-normes-a-orleans-charte-laicite-polemique-eglise-catholique-elus-1608537669

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!