De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

covid19-21: stop de polarisering en ga in debat

donderdag 29 juli 2021 16:39
Spread the love

Zulke ingrijpende maatregelen en zo weinig debat. Een schande. De media hebben hun rol als speler in een democratie oneer aangedaan. Zo blijft ieder in zijn loopgraven in een uitzichtloze crisis. De virologenvolgelingen en de sceptici. Elk kunnen ze aan de talloze data, artikels en onderzoeken maar ook aan de praktijk, hun gelijk blijven herhalen. De polarisering dreigt uit de hand te lopen.

 

Daalt het aantal besmettingen in de UK na versoepelingen van de maatregelen dan is dit voor de sceptici een signaal dat de maatregelen niet zo doeltreffend zijn dan algemeen gedacht. Stijgen de cijfers in de UK, dan is dit volgens de sceptici een bewijs dat het vaccin niet zo doeltreffend is. Dalen de cijfers, dan is dat volgens de virologenvolgelingen dankzij het vaccin, stijgen ze dan is dat omdat nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn. Virologenvolgelingen en sceptici maken, voorlopig (?), vooral online ruzie. Daarbij wordt er een karikatuur van elkaar gemaakt. De ene noemt de andere schapen, de andere noemt de ene wappies of antivaxxers. Beide groepen hebben wetenschappers die hun verhaal bevestigen. Je kan bijna de vergelijking maken met twee religieuze of politieke strekkingen die elk hun voortrekkers hebben, elk hun waarheid. Die polarisering moet maar eens stoppen, en dat doe je door met elkaar te praten. De verdeeldheid is zo groot dat het een gevaar vormt indien de herfst weer volledig aan covid zou gewijd worden. We zijn het allemaal kotsbeu en als er dan zondebokken zijn, die hebben zowel de volgelingen als de sceptici, is er een risico op een samenleving met een teveel aan haat en met een toename van geweld.

De media, de politiek en de virologen spelen hierin een gevaarlijk spel. Eén speech van één van de belangrijke figuren in dit verhaal, bijvoorbeeld Van Ranst of Van Damme om de waardigheid van de ongevaccineerden te bewaren kan voldoende zijn om de spanningen te doen afnemen. Voorlopig vertikken ze dat te doen. Speelt hierin mee dat die ongevaccineerden handig zijn om als zondebok uit te spelen als hun strategie niet het gewenste resultaat heeft? Ik kan mij niet van die indruk ontdoen. Vanuit sceptische kant zou het goed zijn dat gematigde figuren zoals Sam Brokken of iemand die met een wit blad begint het woord nemen en mensen als Michael Verstraeten of Willem Engels, die zich in het verleden wel eens te radiaal hebben uitgedrukt, zich meer naar de achtergrond zouden begeven.

 

Van Damme vs. Brokken in De Zevende Dag, wie had gelijk?

Er is wel een enkel debat geweest. Zo had Van Ranst het niet onder de markt tegen Dedecker op Terzake. En er was dat ene debat in februari op De Zevende Dag tussen Brokken en Van Damme. Nu, maanden later eens kijken van wie er gelijk had:

Brokken stelt: een vaccin beschermt de persoon zelf, maar is op dit moment nog geen garantie dat je het niet kan doorgeven aan een ander. Het verhaal dat je vaccineert uit solidariteit gaat niet op… en een natuurlijke infectie geeft toch betere bescherming dan een gevaccineerde.

Vandamme: wel ik moet toch een aantal zaken serieus rechtzetten. Na een aantal maanden kan je (na natuurlijke besmetting) terug vatbaar worden, soms na acht maanden, soms na tien of zelfs vanaf drie maanden. 

Brokken: ik stel mij toch vragen. Vaccinatiepasspoort op festivals, hoe ga je dat in godsnaam controleren.

Vandamme: het gaat om twee verschillende zaken, de immuniteit die je opwekt na ziekte is van korte duur, de immuniteit die je opwekt via een vaccin gaat je lymfeklieren niet aantasten en is dus beter. En u zegt dat transmissie na vaccinatie nog kan, ondertussen is er bewijs dat dit niet zo is.

Brokken; dan wil ik dat (bewijs) toch eens graag zien

Vandamme: ) het is aangetoond in Israël, twaalf dagen na je vaccinatie ben je niet meer besmettelijk. Dat is toch heel belangrijk. Als je maar een deel van de bevolking vaccineert kan het virus blijven circuleren en ontstaan er varianten.

 

Vijf maanden na dit debat(je) weten we dat je nog besmettelijk kan zijn na vaccinatie. Er worden minder besmettingen vastgesteld onder mensen die een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt dan onder mensen die gevaccineerd zijn. Het moge duidelijk zijn dat Brokken het gelijk aan zijn kant had.

We weten ook dat de bescherming via vaccin afneemt en dus het verhaal dat ons maanden is verteld dat we groepsimmuniteit bereiken door voldoende mensen te vaccineren niet klopt. Het virus blijft circuleren (maar je wordt minder ziek). Eens groep Z is gevaccineerd is het bij groep A alweer aan het uitwerken. De focus op de risicogroepen, waar Brokken al een jaar voor pleit, is dus zo gek niet. Bovendien heeft een -60 jarige slechts 0.02% kans op overlijden na infectie (iets meer of minder naargelang de leeftijd), dat is vergelijkbaar met griep. Voor +60 jarigen is de mortaliteit wel aanzienlijk hoger dan bij griep. => focus op de risicogroepen.

Waarom wil het dominantie verhaal dan toch zo ruim vaccineren? Heeft dit nog met wetenschap te maken? Gaat het hier om een soort 21ste-eeuwse staatsgreep van de pharma industrie en big-tech? Sinds enkele weken is Brokken weer meer actief omtrent het thema. Een nieuwe analyse is sinds vandaag online te vinden via Youtube – DeNieuweWereld.

 

Verplichten = conflict

De vrede bewaren, met iedereen rekening houden. Belangrijke waarden als politieke leider. We zien conflict toenemen. In Australia, na een zoveelste lockdown, of in Frankrijk, Italië en Griekenland na verplichting van vaccinatie voor bepaalde groepen en de invoering van de covid-pas. De media berichten er maar schaars over maar gisteren waren er protesten in Rome en in Frankrijk staan voor 31juli alvast weer minstens op 144 plekken protesten gepland tegen de pass sanitaire.

Is mensen uitsluiten de goede strategie? Ethisch is het echt wel bedenkelijk. We hebben in de 20ste eeuw gezien tot wat het als zondebok degraderen van een bepaalde bevolkingsgroep kan leiden. Is het wetenschappelijk echt nodig zoveel mensen tegen hun zin met een nieuwe therapie/vaccin in te enten nu we weten dat het vooral jezelf beschermt tegen zieke maar niet tegen besmetting. Het ging toch om de ziekenhuizen niet overbelasten.

Waar een risico is, is een keuze. Lijkt logisch toch. En al is het risico zeer klein, niemand kan ontkennen dat er geen schade of overlijdens gelinkt worden aan covid vaccinatie. Of neem nu Jean-Louis uit een dorp in het centrum van Frankrijk. Reeds decennia lang gaat hij, hij is alleenstaand en gepensioneerd, elke middag naar een cafétje. Hij kent er iedereen en de eigenaar is een goede vriend. Nadat hij op internet Nobelprijswinnaar en viroloog Luc Montagnier hoorde verkondigen dat vaccinatie tegen corona jezelf kwetsbaar maakt voor toekomstige varianten weigert hij zich te vaccineren. Jean-Louis kan nu zijn favoriete café niet meer in tenzij hij zich om de twee dagen laat testen. Zijn goede vriend en eigenaar van het café moet hierop toezien dat zijn pass sanitaire wel in orde is. Komaan, waar zijn we mee bezig. Het lijkt wel of sommigen er plezier in hebben de ongevaccineerden het leven moeilijk te maken. Leedvermaak uit verbitterdheid. Verbitterdheid als gevolg van de vele maanden strenge covid maatregelen.

Virologenvolgelingen en sceptici, laat jullie niet verdelen. Tot eind 2019 konden jullie perfect samenleven. Laat ons in debat gaan, luisteren naar elkaar en open blijven om van mening te veranderen.

Ik denk dat sceptici en volgelingen elkaar kunnen vinden op sommige vlakken. Zo hoor je nu vaak dat een vaccin beschermt tegen ernstig ziekteverloop. Wel, laat ons dan de testsamenleving afbouwen en enkel nog testen bij symptomen wanneer een arts en patiënt dat nodig achtten.

 

 

E7c4VrHWUAEfz0w

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!