De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan de docenten en onderzoekers van de Hogeschool Gent
Ggo, Wetteren -

Brief aan de docenten en onderzoekers van de Hogeschool Gent

zaterdag 14 mei 2011 11:03
Spread the love

Beste docenten & onderzoekers van de Hogeschool Gent,

Wij danken u zeer voor uw oprechte steun aan onze “aardappel-plant-dag” van zondag 29 mei. Alsook voor het motiveren van uw studenten om deel te nemen aan deze actie…

Wij weten dat jullie dagelijks uw studenten wijzen op de mogelijkheden en  gevaren van planten-biotechnologie en andere aspecten van het industrieel landbouw-model. Dat u hen voldoende agro-ecologische alternatieven toont en hen een kritisch-creatief bewustzijn aanleert dat hunzelf in staat zal stellen om te kiezen wat duurzame landbouw nu werkelijk inhoudt .

Wij weten dat jullie er bewust van zijn dat een belangrijk deel van de “phytophtora-problematiek” te wijten is aan het feit dat het aardappel-areaal in België voor meer dan de helft gepoot wordt met één en hetzelfde ras. En dat door de ( vaak opgelegde) keuze voor top-opbrengsten ipv plaag-weerbaarheid en diversiteit, u geen aardappelen kweekt maar ziekte.

Net zoals een gezonde geest enkel kan bestaan in een gezond lichaam, kan een gezonde plant enkel groeien op een gezonde bodem. Wij weten dat jullie al het mogelijke doen om jullie studenten het belang van bodemvruchtbaarheid aan te leren. Organische stof gehalte &  bodemvoedselweb-structuren, minimale bodembewerking en ruime vruchtwisseling zijn zaken die jullie hoog in het vaandel dragen en ook duidelijk maken aan jullie studenten.
 

Wij weten dat jullie er bewust van zijn dat 1/3 van het geproduceerde voedsel in Westerse landen weggeworpen of vernietigd wordt. En dat het bijgevolg dus geen zaak is van nog meer te produceren, maar om doordachter te verhandelen en te consumeren.

U weet net als ons dat de 1 miljard hongerigen wereldwijd geen honger lijden om dat ze niet kunnen boeren of hun bodem geen voedsel kan voortbrengen, maar dat ze te weining toegang hebben tot kennis mbt  tot duurzame landbouw en hun markten grondig verstoord wordt door Westerse export, goedkope/dure grondstoffenstromen en politiek korte termijn denken.
 

Wij weten dat jullie niet geloven in symptoom-bestrijding van een landbouw-model dat zwaar ziek is, En dat GGO-doekjes het bloeden niet zullen stoppen. U gelooft net als ons dat een afdoende oplossing enkel kan bestaan uit een radicale wijziging van het consumenten bewust zijn,  en een radicale wijziging van productie-methoden, uit respect voor de mens  en de natuur in noord en zuid. U doet dan ook uw uiterste best om hier samen met uw studenten aan te werken tijdens de kostbare lestijden.
 

Wij weten dat jullie al het mogelijke zouden doen om de masale uitstroom van boeren en boerinnen in de vlaamse landbouw tegen te gaan. Om de landbouw menselijk te houden. En niet blind te kiezen voor extreme vormen van automatisering, afhankelijkheid van integratoren en goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa  maar voor degelijk opgeleide en gemotiveerde boeren van bij ons.
 

Wij weten dat jullie de studenten duidelijk maken dat bedrijfs-kwaliteit en bedrijfs-continuiteit belangrijker zijn dan winst-maximalisatie op korte termijn. Dat investeringen op lange termijn aangaande bodemvruchtbaarheid, veld-biodiversiteit en consumentenbinding noodzakelijk zijn voor een ecologisch en sociaal verantwoorde landbouw. En dat eigenlijk de grond en landbouwactiviteit slechts geleend wordt van de volgende generatie, en dat de huidige boeren dus een grote verantwoordelijkheid dragen.
 

Wij weten dat jullie de studenten bewust maken dat landbouw een mondiaal gegeven is. En dat zonder goedkope arbeid & grondstoffen uit het Zuiden en onze markt-verstorende export, dit Westers landbouw model niet mogelijk zou zijn. U doet dan ook al het mogelijke om te werken aan een landbouw die respect opbrengt voor boeren in het Zuiden ipv hen uit te buiten. U doet aan kennis uitwisseling rond technieken die reeds lang  hun duurzaamheid bewezen, en respecteert de levensnoodzakelijke autonomie van deze boeren. U verzet zich tegen het patenteren van eeuwenoude natuur en cultuurgewassen van deze mensen, en verstoort hun gewasveredeling niet met technieken die een hoog-technologisch en hoog-neoliberaal gehalte hebben. Verder doet u al het mogelijke om landbouw hier lokaal te houden, en op een creatieve manier te produceren voor de lokale behoeften.

Wij weten, dat indien u als docent of onderzoeker toch zou kiezen om deel te nemen aan het GGO-onderzoek, u hiervoor de volledige verantwoordelijkheid zal dragen.  Niet enkel inzake veldproeven en laboratoriumtesten maar ook de manier waarop de door u geïntroduceerde gewassen zullen gecommercialiseerd worden, en de gevolgen die deze gewassen eventueel zullen teweeg brengen voor mens en natuur.

We hopen u dan ook samen met uw familie en vrienden te mogen ontmoeten op zondag 29 mei, te velde of op onze boerenmarkt, want er is nog zoveel te vertellen aan elkaar! Tot dan!
 

De bewuste aardappel producenten en consumenten van de toekomst…
 

take down
the paywall
steun ons nu!