De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bevrijdingsjournalistiek

donderdag 26 juli 2012 12:41
Spread the love

Ik zie de progressieve media als media die een stem geven aan de stemlozen, aan de zwakken, aan de uitgebuitenen en onderdrukten. Media die ten dienste staan van de mensenrechten en  sociale rechtvaardigheid. Media die de misdaden en schendingen van mensenrechten door de wereldoverheerser en zijn bondgenoten aanklagen.
Media die streven naar de bevrijding van de slaven, uitgebuitenen en onderdrukten.
Media die een stem geven aan alle zwakke, arme en nog steeds economisch gekoloniseerde landen van het zuiden.
De bevrijdingsjournalistiek geeft uitvoerige aandacht aan de visie/standpunten, belangen, kritiek en aanklacht van de zwakke landen tegenover de Onderdrukker. De bevrijdingsjournalistiek ondersteunt de principes van waarheid en rechtvaardigheid die de wereld moeten regeren en niet het machtsmisbruik van de machtige overheerser.

De onderdrukkende journalistiek

De westerse massamedia zijn kolonialistisch en negationistisch want ze staan ten dienste van de wereldoverheersers, ze ondersteunen de onderdrukking en uitbuiting van de zwakkeren, ze ondersteunen de bedreigingen en agressieoorlogen en de oorlogsmisdaden van de wereldoverheerser.
De onderdrukkende media geven alleen een stem aan de wereldoverheerser. De onderdrukkende media gaan altijd naar Washington/New York om uitvoerig nieuws te brengen over de wereldoverheerser. Als deze media ook nieuws over de rest van de wereld willen geven, gaan ze ook naar Washington/New York, want voor kolonialistische media is het enige nieuws over de rest van de wereld, de visie/standpunt van de wereldoverheerser.
De onderdrukkende media laten alleen de wereldoverheerser aan het woord, zijn visie, standpunten, belangen, eisen, klachten, bedreigingen en sancties tegen de onderworpen rest van de wereld. De onderdrukkende media ondersteunen het misdadige standpunt dat de ganse wereld onder de “invloed/onderdrukking” valt van de wereldoverheerser.

De kolonialistische westerse media staan ten dienste van de misdadige geo-politieke belangen van de wereldoverheerser, ze zetten de schijnwerper, op het juiste moment, op alle misdaden en schendingen van mensenrechten door de “tegenstanders” en zwijgen over de schendingen van mensenrechten, martelingen, oorlogsmisdaden en genociden door de wereldoverheerser.
De kolonialistische en negationistische media verheerlijken de overweldigende vuurmacht en de agressieoorlogen van de wereldoverheerser als “vrede, vrijheid en respect voor de mensenrechten”.

De samenwerking van DWM met het kolonialistische persagentschap IPS

De kracht en rijkdom van Dewereldmorgen zijn haar bloggers en burgerjournalisten.

Maar Dewereldmorgen gebruikt in haar nieuws regelmatig het kolonialistische persagentschap IPS. De wereldoverheerser vertegenwoordigt ongeveer  5%  van de wereldbevolking en toch gebruikt DMW dikwijls teksten van IPS uit Washington.  IPS is een persagentschap dat ten dienste staat van de misdadige belangen van de VSA. Met haar tendentieuse, oppervlakkige en simplistische artikels probeert IPS het blazoen van de wereldoverheerser op te poetsen, hem een menselijk gezicht te geven en de overvloedige oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten te verzwijgen en te verbergen. Via IPS ondersteunt DWM een wereld waar uitvoerig een stem wordt gegeven aan de wereldoverheerser omdat deze het machtigste land is en waar zijn schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden worden verzwegen.

zie voorbeelden van kolonialistische en negationistische teksten van IPS in DWM:

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/22/satellietbeelden-tonen-mensenrechtenschendingen-in-soedan#comment-44344
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/20/wapenindustrie-en-republikeinen-vinden-extra-bezuinigen-gevaarlijk
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/15/vs-stelt-nieuwe-sancties-in-tegen-iran
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/16/afghanistan-helpen-bied-minder-hulp

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!