De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International is partijdig en bevooroordeeld

Amnesty International is partijdig en bevooroordeeld

donderdag 28 april 2011 18:45
Spread the love

 

Hier wil ik reageren op een artikel op de site van de wereldmorgen door IPS “Amnesty International klaagt politiegeweld Brazilië aan”

“De Braziliaanse regering moet eerst orde op zaken stellen in eigen huis, dan pas zal het kans maken op een permanente zetel in de VN-veiligheidsraad”.

Dit is een uitspraak die ik verwacht van de misdadige George Bush en absoluut niet van Salil Shetty, de secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie AI. Dit toont aan dat Amnesty International de mensenrechten in de wereld bekijkt vanuit het standpunt van de presidenten van de landen met een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de VN, zoals Obama, Sarkozy en Cameron.

De 5 landen met een permanente zetel behoren tot de meest misdadige landen in de wereld, qua schending van de mensenrechten, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide. Het zijn ook de landen die de meeste onschuldige burgerslachtoffers maken door hun talrijke militaire agressies en brutale bombardementen tegen weerloze volkeren en zwakke landen zonder luchtafweer .
Ik vind de uitspraken van de secretaris-generaal van AI uitspraken van een kolonialist die blind is voor  eigen misdaden, de misdaden van de VSA en koloniaal Europa en daardoor leeft hij in een leugen en is partijdig en bevooroordeeld. Met dergelijke uitspraken staat AI ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld aan te klagen.

De VSA
Zelfs de inhoud van de klacht tegenover Brazilië: “buitensporig politiegeweld” en “vaak zijn de slachtoffers zwarten,vrouwen en armen”, ik vind dat de VSA op dit vlak ook evenzeer gewelddadig is. Daarbij hebben de VSA  de laatste honderd jaar 200 soevereine landen aangevallen, meestal weerloze volkeren en zwakke staten en hebben ze ongeveer 50 miljoen onschuldige burgers met hun supermachtige massavernietigingswapens omgebracht.

Het is een land dat buitengerechtelijke moorden pleegt met onbemande vliegtuigen, mensen ontvoert (rendition), gijzelt, illegaal verplaatst rond de wereld tussen onwettelijke gevangenissen (concentratiekamp in bezet Bahia de Guantanamo), dat martelingen en folteringen gebruikt en de mensenrechten en de conventie van Genève niet toepast. De grote misdadigers van de wereld.
Ik vind dat Amnesty International zich full-time zou kunnen bezig houden met de schending van de mensenrechten en elke dag naar buiten komen met een klacht tegen de VSA.

Frankrijk
Frankrijk bezet al tientallen jaren Afrika waar ze op een gewelddadige manier tientallen staatsgrepen gepleegd hebben. Recent zelfs in Ivoorkust. Wat Frankrijk en de VN zeggen en beweren, namelijk dat Ouattara de verkiezingen gewonnen heeft, is een leugen. De westerse media hebben de leugen overgenomen en verspreid als een instrument van de westerse belangen.
Zoals ik geschreven heb in mijn artikel “Frankrijk pleegt staatsgreep in Ivoorkust met de medeplichtigheid  van de VN”, er was een betwisting over de resultaten maar het hooggerechtshof van Ivoorkust gaf de overwinning aan Gbabo.
zie www.bbc.co.uk/World-africa-13166979. Volgens het artikel       ” l’hiver coloniale” op de site www.michelcollon.info wordt gemeld dat er duizenden burgers gevallen waren onder de gewelddadige bombardementen van de Franse en VN troepen. Er is ook een ander artikel op de site van aljazeera english daarover: “Ivory coast:A UN failure”
Hier vraag ik aan Amnesty International om deze beweringen te onderzoeken, namelijk dat de Franse beweringen en die van de VN dat er eenstemmigheid bestond over het resultaat van de verkiezingen, een leugen is.

Ik vraag ook te onderzoeken hoeveel burgers werden gedood onder de Franse en VN bommen door op die gewelddadige manier hun kandidaat aan de macht te brengen.
Ik zou het op prijs stellen dat daarna A.I.  haar rapport ook op www.dewereldmorgen.be zou openbaren.

Over het Verenigd Koninkrijk kan men hetzelfde zeggen, medeplichtig aan de agressies tegen Irak en Afghanistan met honderd duizenden burgerslachtoffers als gevolg.

Verder wil ik ook Amnesty International erop attent maken dat de spelregels moeten gelden voor alle partijen, want nu doden de legers van de VSA, Europa en NAVO honderden duizenden onschuldige burgers en er is geen haan die ernaar kraait, zelfs AI niet.
Ik vind juist dat Amnesty International zeer streng moet zijn tegenover de landen met een permanente zetel want deze hebben een voorbeeldfunctie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!