De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

25 jaar van Tsjernobyl naar Fukushima, omwille van de mensen: sluit de kerncentrales!
Klimaat -

25 jaar van Tsjernobyl naar Fukushima, omwille van de mensen: sluit de kerncentrales!

zaterdag 26 maart 2011 22:41
Spread the love

26 april 1986: kernramp Tsjernobyl
11 maart 2011 kernramp Fukushima

Fukushima toont dat ondanks alle opgedane ervaring in een generatie tijd, kernenergie niet veilig kan: Meer dan 300.000 bewoners geëvacueerd. Minimum 30 km in het rond, een dikke 3000 vierkante kilometer (zo groot als en provincie bij ons) wordt het land meer dan jarenlang besmet en vermoedelijk ook onbewoonbaar. Het drinkwater is tot in de stad Tokio besmet. De voedselproductie op de akkers en de visserij in zee is voor lange tijd onmogelijk gemaakt.
En het is nog niet afgelopen, ook al doet het minder stof opwaaien in de pers: Enkele honderden technici en brandweerlui offeren zich op om de kernramp verder in toom te houden. De meesten van hen zullen aan de opgelopen straling sterven.

Dit is onverantwoord. Vergelijk het met de veiligheidsprocedures volgens de Europese Seveso-wetgeving die onder andere voor onze petrochemische nijverheid gelden. De logica van die wetgeving zegt dat men op voorhand alle mogelijke scenario’s dient te beschouwen hoe het verkeerd zou kunnen lopen. Dat men dan aantoont dat men die scenario’s weet te voorkomen door een andere organisatie van de productie, door materiële beveiligingen,.. Dat men over het nodige interventiemateriaal beschikt om de gevolgen van een mislopen binnen de grenzen van het bedrijf te houden. Dat men verder over getalenteerd en geschoold personeel beschikt dat kan ingrijpen. Als er dan toch iets verkeerds gebeurt, dan verliest men per definitie zijn vergunning. Een ontploffing of brand in een stookolie of steenkoolcentrale of raffinaderij is dan nog van een andere orde dan een kernramp. Wel een reuze brand, maar géén blijvende gevolgen op lange termijn voor de wijdere omgeving. Past men die Seveso-logica toe op kernenergiecentrales, dan kunnen die niet meer. Bovendien hebben die kernenergieproducenten zich niet verzekerd voor de mogelijke gevolgen van dergelijke rampen. Zij kunnen wel beweren dat kernenergie veilig is, maar de kapitalistische verzekeringsfirma’s kijken daar toch anders tegen aan en weigeren die risico’s te dekken. Dat zegt genoeg.

Juist nu Japan alle krachten zou moeten bundelen om haar getroffen gebieden met een klein miljoen dakloze overlevenden te helpen, krijgt ze die extra problemen bovenop. Het land zit met een tekort aan elektriciteit, juist nu ze daar zo’n grote behoefte aan heeft. De Japanse Communistische Partij (JCP) had daar al jaren eerder voor gewaarschuwd én actie gevoerd. De voorzitter van de JCP, Shii Kazuo, stelt dat “de Japanse regering deschade door het ongeval met de kerncentrale minimaliseert”.

De Japanse Communistische Partij heeft al haar leden opgeroepen om mee te werken aan de hulpacties om de slachtoffers materiële en emotionele steun te bieden. In Sendai, in de prefectuur Miyagi, richtte de partij, die 400.000 leden telt en bij de laatste parlementsverkiezingen 7,25% van de stemmen haalde (goed voor 15 verkozenen), een bijzondere werkgroep op om de ramp te bestrijden. In de omliggende prefecturen en in Tokio zijn massale hulpacties op touw gezet. In het hele land wordt geld ingezameld. Vrijwilligers zorgen dat de evacuatiecentra correct bevoorraad worden, zij ruimen puin, bouwen tijdelijke verblijven en strijden voor de uitbreiding van de individuele schadeloosstellingen voor de slachtoffers van de ramp.

Al in 2010, tijdens het parlementair debat over het energiebeleid, stelde de JCP dat Japan minder afhankelijk moest worden van kernenergie en dat het land moest inzetten op hernieuwbare energie. De JCP eiste een verbod op het gebruik van plutonium en ijverde voor een geleidelijke uitstap uit de kernenergie. In de Japanse geschiedenis waren al verschillende voorbeelden dat kerncentrales niet veilig zijn (de centrales van Mihama in 2004, Shimane in 2010). De partij riep op om het recyclageprogramma voor nucleaire brandstoffen stop te zetten. De JCP heeft ook al herhaaldelijk gewezen dat de kerncentrales in aardbevingsgevoelig gebied liggen. In 2006 waarschuwde de partij al dat in geval van een tsunami 80% van de Japanse kernreactoren (43 in totaal) geen zeewater meer zouden kunnen gebruiken als koeling. De JCP pleit dan ook voor een goed geplande uitstap uit de kernenergie en het verbod op het bouwen van nieuwe kerncentrales, zowel in Japan als in andere landen.

Cynisme van de beurs
De Japanse bevolking betreurt al tienduizenden slachtoffers van de tsunami, honderdduizenden zijn dakloos of zitten zonder elektriciteit, water en verwarming. Honderden mensen zijn radioactief bestraald… Maar de financiële en industriële wereld verlaten als ratten het zinkende schip… tot ze zich weer tegoed kunnen doen aan de heropbouw. Op maandag 12 maart trokken de speculanten 6% van hun kapitaal terug van de beurs van Tokio en trokken ze massaal weg uit de yen. Volgens Oscar Bernal, een econoom van de ING-bank, kan de ramp ook positieve aspecten hebben: “De feiten zijn vernietigend, maar op lange termijn kan de heropbouw van de getroffen gebieden zich vertalen in interessante beleggingen.”

Nota:
Kunnen we onze toekomstige energiebevoorrading in stand houden als we tegelijk tegen kernenergie zijn en de steenkoolcentrales willen sluiten uit klimaatoverwegingen? Ik zeg volmondig JA!. Uit de professionele studies en studiedagen blijkt dat het technisch kan, maar dat we steeds weer op de kapitalistische logica stoten van voldoende winstrendabiliteit. Zie mijn meer uitgewerkte beschouwingen op de website.

Kameraadschappelijk,

Wiebe Eekman

Betoging tegen kernenergie: zaterdag 23 april om 13 uur Brussel Zuidstation

take down
the paywall
steun ons nu!