De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 JULI  GEERT I , spreekt tot de VLAEMSCHEN natie

11 JULI GEERT I , spreekt tot de VLAEMSCHEN natie

vrijdag 10 juli 2015 22:36
Spread the love
Met enige
moeite heb ik de 11 juli toespraak van de Vlaamse minister president gelezen. Mijn
christelijke opvoeding gebiedt me om alle dagen minstens één versterving te
doen. Dat is dan bij deze gebeurd.

In zijn
toespraak refereert GEERT DE EERSTE ,als republikein, zowaar naar het
kortstondige koningschap van een totalitair monarch als Willem I, nu 200 jaar
geleden. Hij  moet toch aantonen dat wij eigenlijk
Nederlanders zijn.

Mijns
inziens hebben we als Nederlandstalige Belgen onze taal inderdaad gemeen , maar
niet onze Bourgondische mentaliteit want hierin vinden we ons terug bij de
Zuidelijke Belgen. De Walen krijgen zelfs geen enkel vermelding in de
toespraak, nochtans heeft mijnheer Bourgeois het in zijn betoog uitdrukkelijk
over belangrijke bevolkingsgroepen in diverse naties. Zo passeren Schotland,
Baskenland en Catalonië de revue maar geen woord over Wallonië , in zijn
denkwereld toch een apart maar waarschijnlijk vreemd te mijden volk.

De VRT ( De V van Vlaams staat in de naam)krijgt een expliciete
vernoeming waarschijnlijk om kameraad vakbondsman  Luk Vandenhoeck te plezieren, of misschien
toch niet. De VRT krijgt warempel een nieuw gebouw, het kortwieken van deze
florerende onderneming ten behoeve van private zenders wordt zedelijk
verzwegen.

Hij neemt ook het begrip  diverse samenleving in de mond, het beleid van
partijgenoot Francken indachtig heeft hij zich hier waarschijnlijk versproken.

In zijn speech herhaalt hij de aanspreking in diverse
vormen, dat gaat van Vlamingen over beste vrienden en vriendinnen tot Vlaamse
vrienden en vriendinnen. Een president die enkel tot zijn vrienden, spreekt is
ongehoord , hij vertegenwoordigt toch de ganse “Vlaamsche Natie” ? Zelf voel ik
mij niet aangesproken en jij beste lezer? Ook niet hoop ik.

Met Vlaamschen Groet

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!