Een nieuwe nette cel is geen garantie. De overbevolking blijft enorm. Foto: Ronald Gerrits/Anefo/Public Domain
Opinie - Marlies Gailliaert, VZW De Huizen

Staking bij gevangenispersoneel: ‘Rol detentiehuizen uit door het hele land’

Een zoveelste staking bij het gevangenispersoneel, en terecht want zij proberen dag in dag uit met tekorten te werken in erbarmelijke toestanden. Of het iets zal uithalen, dat betwijfelen we.

vrijdag 12 januari 2024 15:48
Spread the love

 

Iedereen heeft behoefte aan positieve vooruitzichten maar de huidige werkomstandigheden in de gevangenis laten niet toe om op een menswaardige manier met gedetineerden te werken. Gedetineerden die van hun vrijheid beroofd worden is één ding. Alle academici, ervaringsdeskundigen en ja, ook het personeel zijn zich bewust van het feit dat als we een betere samenleving willen we hier volop in moeten investeren. Voor de gedetineerden, voor hun slachtoffers en bijgevolg ook de maatschappij.

Het lijkt alsof we wachten op een zoveelste incident, een zoveelste slachtoffer, voordat er opnieuw actie wordt genomen. We kijken dan naar oplossingen in de zin van extra personeel of naar meer capaciteit, maar ook dit heeft al bewezen dat het geen oplossing biedt op lange termijn. Het is en blijft een zinkend schip.

De enige mogelijke, juiste manier is een duurzaam plan op lange termijn in de vorm van een masterplan met detentiehuizen.

De eerste detentiehuizen in Kortrijk en Vorst zijn er al, en ze tonen hun resultaten. Willen we een ommekeer in de impasse die we kennen binnen het gevangeniswezen, dan moeten we kiezen voor een radicale koerswijziging. Detentiehuizen uitrollen over het gehele land, kleinschalig, gedifferentieerd in zijn vorm en verankerd in de buurt.

Op dit moment worden detentiehuizen enkel ingezet voor mensen met een korte straf, hoewel de grote last binnen de gevangenissen nu vooral ligt op mensen met een psychische kwetsbaarheid, op geïnterneerden. We zijn als land al meermaals veroordeeld voor het opsluiten van geïnterneerden in een context die niet de gepaste zorg kan geven en erger nog, die de druk voor de andere gedetineerden, de directie en het personeel nog maar eens verhoogt. De Forensisch Psychiatrische Centra werden destijds in het leven geroepen om hier een antwoord op te formuleren maar op dit moment zonder het nodige resultaat.

Laten we een volgende stap nemen door mensen met een psychiatrische problematiek op te nemen in forensische zorghuizen. Dat zijn kleinschalige detentiehuizen die de nodige zorg kunnen geven, en die alleen al door zijn kleinschaligheid kunnen zorgen voor een gepaste doorstroom naar de reguliere zorg.

Grote avonturen beginnen klein. Willen we eindelijk een einde maken aan de vele problemen binnen justitie, laten we ons dan focussen op wat echt werkt. Namelijk van mens tot mens, binnen een veilige en zorgzame omgeving van een detentiehuis. De enige duurzame oplossing voor een veilige en zorgzame samenleving voor ons allemaal.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!