Foto: Extinction Rebellion
Extinction Rebellion

“F*CK GDP”: Milieuactivisten verstoren de POLITICO Sustainable Week

Activisten van het GrowthKills-collectief [1] verstoorden woensdag 15 november om 15 uur het "re-use vs recycle"-panel op de jaarlijkse Sustainability Future Week van Politico in Brussel, een evenement waar verslaggevers en redacteuren belangrijke politici, wetenschappers, campagnevoerders en bedrijfsleiders interviewen over het energie- en klimaatbeleid van de EU [2].

donderdag 16 november 2023 14:21
Spread the love

 

De activisten betraden het podium met een spandoek met de tekst “Fuck GDP” en onderbraken de lopende discussie met Aurel Ciobanu-Dordea van de Europese Commissie, Aline Maigret van Zero waste Europe en Wouter Vermeulen van Coca-Cola. Zij riepen dat ze hier waren om de hypocrisie aan te klagen van een conferentie over duurzaamheid die gesponsord wordt door bedrijven als Amazon, Bayer, McDonalds, Plastics Europe (Europa’s grootste lobby voor de plasticindustrie [3]) en Coca-Cola, ‘s werelds grootste producent van plastic afval [4]. Volgens hen is Politico’s conferentie niets meer dan een excuus voor ‘s werelds grootste vervuilers om meer dan ooit te vervuilen zonder echt van koers te veranderen.

Volgens de activisten bewijzen de kolossale inspanningen die multinationals doen op het gebied van greenwashing dat de ecologische crisis niet kan worden opgelost zonder dat onze samenleving haar economische systeem fundamenteel heroverweegt, dat gebaseerd is op winstbejag en oneindige economische groei. Vandaar hun slogan “Fuck GDP”.

In een persbericht zeiden ze: “Er is geen empirisch bewijs dat economische groei voldoende losgekoppeld kan worden van alle milieudruk. Zelfs als sommige EU-landen hun koolstofuitstoot verminderen, terwijl hun economie blijft groeien, zal het enkele honderden jaren duren om de koolstofuitstoot in dit tempo tot nul te reduceren. Wat nog dringender is, is dat de ontkoppeling van economische groei en materiële consumptie – de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit – nog helemaal nergens plaatsvindt, ook al is dit essentieel om binnen de negen planetaire grenzen te blijven. Echte ‘groene’ groei vereist een absolute, wereldwijde, permanente en voldoende snelle ontkoppeling van alle milieudruk, die nog nooit ergens op aarde is bereikt. Als je gelooft in groene groei, dan ligt de bewijslast bij jou.”

Om hun beweringen te staven, verwijst het collectief #GrowthKills naar een rapport van het European Environmental Bureau waarin wordt geconcludeerd dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het mogelijk is om het BBP voldoende los te koppelen van de druk op het milieu [5]. Dit rapport stelt ook dat ondanks het feit dat we de technologische mogelijkheden hebben om de milieu-efficiëntie te verbeteren, alle winst die we maken meer dan teniet wordt gedaan door de voortdurende groei van onze consumptie. In België bijvoorbeeld is alle CO2-winst door het gebruik van elektrische auto’s tenietgedaan door de trend om grotere auto’s (SUV’s) te kopen [6].

De activisten verwijzen ook naar de eenvoudige redenering van econoom Tim Jackson[7]: met een verwachte verdubbeling van de omvang van onze economie tegen 2050 [8], zullen we twee keer zo efficiënt met hulpbronnen moeten omgaan als vandaag, om hetzelfde niveau van milieuvernietiging te behouden – laat staan een vermindering te overwegen. De logica is duidelijk: meer produceren en consumeren maakt het moeilijker om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bovendien is het argument voor het nastreven van economische groei in ontwikkelde landen nogal zwak als je bedenkt dat, volgens een rapport van het Worldwatch Institute [9], vanaf een jaarlijks inkomensniveau van minstens 15.000 dollar per hoofd van de bevolking, zelfs substantiële stijgingen in het BBP nauwelijks invloed hebben op de levenstevredenheidsscores.

#GrowthKills roept de Europese Commissie op om de volgende urgente maatregelen te nemen:

  1. Schaf het BBP af als de belangrijkste beoordeling van de levensstandaard en vervang het door een geschikte welzijnsindicator.
  2. Laat vervuilende bedrijven betalen voor de werkelijke kosten van de milieuschade die ze veroorzaken, te beginnen met het afschaffen van alle overheidssubsidies die ze ontvangen (bijv. €13.3B/jaar aan Belgische subsidies voor fossiele brandstoffen[10]);
  3. De consumptie van niet-duurzame producten, zoals rundvlees en korteafstandsvluchten, verbieden of aan banden leggen (door bijvoorbeeld over te schakelen van rundvlees op plantaardige eiwitten kan de uitstoot van broeikasgassen met 20% worden verminderd en kan een gebied ter grootte van Canada, de VS en China samen worden vrijgemaakt [11]);
  4. Het collectiviseren van hulpbronnen die essentieel zijn voor het welzijn van burgers, zoals water en transport, waardoor onze levensstandaard behouden blijft met minder inefficiënt dubbel individueel eigendom;
  5. De oprichting van een burgervergadering voor ecologische transitie met wetgevende macht (bijvoorbeeld de Franse Klimaatconventie toont de capaciteit van burgers die door loting zijn aangewezen om rationele en effectieve wetsvoorstellen te doen, die allemaal volledig worden ondersteund door #GrowthKills).

Het beveiligingspersoneel liet de activisten zonder verdere incidenten naar buiten lopen. Deze actie maakt deel uit van een reeks verstoringen van evenementen door het collectief Growth Kills, waaronder de verstoringen tijdens het Brussels Economic Forum van de EU-commissie en de Sustainable Energy Week.

 

Bronnen:

[1] https://growthkills.org/
[2] https://www.politico.eu/sustainable-future-week-3/
[3] https://www.lobbyfacts.eu/datacard/plasticseurope?rid=454264611835-56
[4] https://brandaudit.breakfreefromplastic.org/brand-audit-2022/
[5] https://eeb.org/library/decoupling-debunked/
[6] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/02/actiegroep-pookt-suv-debat-op-te-groot-te-zwaar-en-te-vervuile/
[7] Prosperity Without Growth, Tim Jackson, 2017, chapter 5
[8] https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html
[9] Worldwatch Institute, State of the world 2008, p.8-9
[10] https://www.standaard.be/cnt/dmf20231016_94315949
[11] Elke Stehfest et al., Climate benefits of changing diet, Climatic Change 95(1-2), 2009, pp. 83-102

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!