Reportage, Video -

‘Alternatieve nieuwjaarsreceptie’ tegen privatisering zorg in Oostende (en in Vlaanderen)

Op 9 januari 2023 om 13 uur klonken de drie overheidsvakbonden ACOD lrb, ACV Openbare Diensten en VSOA lrb in Oostende op het nieuwe jaar, vlak voor de Nieuwjaarsreceptie van de stad Oostende, om hun eisen kracht bij te zetten voor een eerlijk personeelsbeleid zonder politieke willekeur en een correct sociaal overleg. 

maandag 9 januari 2023 20:39

 

Met deze alternatieve nieuwjaarsreceptie willen de drie vakbonden ACOD lrb, ACV Openbare Diensten en VSOA lrb aan de kaak stellen dat de Vlaamse regering twee dossiers principieel goedkeurde die tegen het sociaal overleg ingaan (lrb = lokale en regionale besturen):

  1. de rechtpositieregeling (dit is het geheel van rechten en plichten van het personeel) voor de medewerkers van de lokale en provinciale besturen;
  2. een ontwerp van decreet om een einde te maken aan de statutaire benoeming van personeel van diezelfde besturen.

Over de rechtspositieregeling was een akkoord bereikt tussen de drie betrokken vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes, de koepelorganisatie waar alle lokale besturen lid van zijn. De Vlaamse regering heeft die afspraak geannuleerd, waarop de Raad van Bestuur van de VVSG haar eigen sociale onderhandelaars voor schut zette en het akkoord verbrak.

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is prominent bestuurslid van de VVSG en mee verantwoordelijk voor deze demarche. De drie overheidsvakbonden maken zich tevens ernstige zorgen over de plannen van het stadsbestuur van  Oostende (Open VLD – CD&V – Groen – N-VA) met haar personeel en over de privatiseringsplannen van het hospitaal Henri Serruys.

(voor ondertitels, druk op icoon onder midden rechts in beeld)

Christoph Vandenbulcke, Nationaal Secretaris ACV Openbare Diensten lrb: “Deze privatiseringsplannen gaan ten koste van de belastingbetaler die uiteindelijk opdraait voor de factuur:”

Jeroen Andries, Secretaris West-Vlaanderen VSOA lrb: “De Vlaamse Regering heeft het bereikt akkoord gewoon weggeveegd. We maken ons ernstige zorgen voor het personeel van (hospitaal) Henri Serruys.

Willy Van Den Berghe, Federaal secretaris ACOD lrb: “De privatisering trekt zich door in de ziekenhuizen, de rusthuizen, de zorg, de kinderopvang. Middelen die in de zorg horen gaan nu uitgegeven worden aan aandeelhouders.”

“Het kan niet dat het personeel van de stad nogmaals voor voldongen feiten wordt gesteld. Het huidige gemeentebestuur heeft de stedelijke thuiszorg al geprivatiseerd en heeft beslist ziekenhuiscampus Henri Serruys af te splitsen van het AZ Sint-Jan en te fusioneren met het AZ Damiaan, wat de facto eveneens een privatisering betekent”, aldus nog het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!