Opinie - Femke Meeusen, Niel Staes

Waarom projectmiddelen cultuur absoluut wél een kerntaak van dit Antwerps stadsbestuur moeten zijn

donderdag 20 oktober 2022 18:33
Spread the love

 

Dat schepen Ait Daoud amper voeling heeft met de culturele sector waarvoor ze bevoegd is, is geen nieuws meer *. Maar met de meest recente beslissing om projectmiddelen cultuur de komende drie jaar volledig te schrappen, drijft ze het wel héél ver. Projectsubsidies moeten absoluut wél een kerntaak zijn van dit stadsbestuur. Het is geen laaghangend fruit dat je kan plukken in een kille begrotingsoefening, integendeel. Deze middelen voeden net de wortels van het hele Antwerpse culturele ecosysteem. Door daarin huis te houden, raak je aan de ruggengraat van de cultuursector.

Dat is wat heel wat jonge kunstenaars al een week proberen duidelijk te maken met hun protest op de Grote Markt in Antwerpen, waar ook een aantal bekende stemmen van zich lieten horen. Dat is wat AKO, het Antwerps Kunstenoverleg, uit naam van het professionele veld in een gesprek met het kabinet cultuur op tafel legde. Dat is wat verschillende huizen zoals De Studio via eigen kanalen communiceren. Dat is het signaal dat door een aantal schrijvers wordt gegeven door zich terug te trekken van het Schrijversbal, de start van November Boekenmaand. Dat is wat zelfs binnen de meerderheid klinkt bij monde van een N-VA-raadslid en de voorzitter van de Antwerpse Vooruit-afdeling. En dat is uiteraard ook onze boodschap.

Kortom: al zo veel mensen hebben van zich laten horen en toch blijft schepen Ait Daoud potdoof. Ze blijft pretenderen dat de sector haar besparing niet zal voelen. Haar riedeltje dat projectmiddelen onbestemde middelen zijn, en daarom zonder impact geschrapt kunnen worden, klopt simpelweg niet. Evenmin gaat het excuus op dat in tijden van crisis het geen kerntaak is van het stadsbestuur om projectmiddelen te voorzien. De coronacrisis toonde net aan dat deze middelen broodnodig zijn om de sector te doen floreren.

Toch blijkt dat inzicht helaas van korte duur te zijn. Nog geen twee jaar geleden probeerde Vlaanderen ook haar projectmiddelen te kortwieken. Het verzet was ongezien en de beslissing werd teruggedraaid. En net nu wanneer de roep naar steun luid klinkt, en het de taak is van een overheid om de toekomst van de culturele sector op lange termijn te garanderen, gaan de deuren in Antwerpen weer onverbiddelijk toe.

Dan kan je alleen maar vaststellen dat schepen Ait Daoud bijzonder weinig voeling heeft met wat er eigenlijk nodig is binnen de culturele sector. Ze onderschat het belang van cultuur en het talent dat aanwezig is in onze stad. Ze belemmert het functioneren of fnuikt het enthousiasme van gepassioneerde ambtenaren.

Het is voor schepen Ait Daoud vijf voor twaalf om van koers te wijzigen en de toekomst van de Antwerpse culturele sector veilig stellen. In plaats van de hakken in het zand te zetten, kan ze beter even afstand nemen van haar positie om alles rustig op een rijtje te zetten en alle signalen te capteren. De finale beslissing volgt in november tijdens de begrotingsgesprekken. We kunnen alleen maar hopen dat het inzicht er tegen dan is.

 

Femke Meeusen, schepen van cultuur district Antwerpen (Groen)
Niel Staes, gemeenteraadslid Antwerpen (Groen)

Note:

* De houding van schepen Ait Daoud tart al sinds het begin van deze legislatuur alle verbeelding:

  • Ze blinkt uit in stilzwijgen wanneer partijgenoot en minister van cultuur Jambon in november 2019 dreigt om 60% van de Vlaamse projectmiddelen cultuur te schrappen.
  • Ze beslist eind 2019 om na acht edities de stekker uit Wintervuur te trekken. Nochtans een jaarlijks weerkerend en druk bezocht initiatief dat podium biedt aan zowel lokale als bovenlokale artiesten.
  • Ze is opnieuw opvallend stil wanneer haar sector tijdens de coronacrisis kreunt.
  • Ze voorziet geen middelen meer voor De Carroussel. Hoewel dit mobiel en coronaproof openluchttheater welgekomen extra speelkansen bood.
  • Ze onderneemt weinig actie wanneer partijgenoot en minister van cultuur begin 2022 initieel veel te weinig middelen voorziet onder het vernieuwde Kunstendecreet.
  • Ze weigert gedicht ‘Losgeld’ van stadsdichter Ruth Lasters te erkennen als stadsdicht, met het ontslag van Lasters tot gevolg. Aan het gedicht ging echter een stevig participatietraject vooraf.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!