Belgische coalitie tegen Kernwapens

Belgische Coalitie tegen kernwapens roept regering op nucleaire oefening niet te laten doorgaan

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de Belgische regering op om de nucleaire NAVO-oefening 'Steadfast Noon' boven ons land te annuleren. In tijdens van hoge nucleaire spanningen met Rusland is het onverantwoord om zulke oefening uit te voeren.

donderdag 13 oktober 2022 19:03
Spread the love

 

Op 13 oktober bericht de VRT over de jaarlijkse NAVO-oefening Steadfast Noon. Dit is een militaire oefening samen met NAVO-landen Duitsland, Italië en Nederland. Deze landen hebben namelijk net zoals België allemaal kernbommen uit de VS op hun territorium gestationeerd in het kader van de ‘nuclear sharing’ bij de NAVO. De oefening die volgende week zal plaatsvinden is gericht op het trainen van Belgische piloten in het afgooien van kernbommen.

Door de jaarlijkse oefening dit jaar toch te laten doorgaan, stuurt de NAVO een gevaarlijk signaal uit.

Door de jaarlijkse oefening dit jaar toch te laten doorgaan, stuurt de NAVO een gevaarlijk signaal uit. Na de nucleaire dreigementen vanuit Rusland riskeert deze oefening de escalatie verder op te drijven. Bovendien normaliseert het gebruik en inzet van kernwapens als een middel om oorlog te voeren en te winnen. Dat mag geenszins het geval zijn.

De kernbommen die in ons land gestationeerd liggen en nu dus het onderwerp van de oefening zijn, zijn tactische kernbommen. De gemoderniseerde versie B61-12 die binnenkort toekomen op Kleine-Brogel hebben een vernietigingskracht tussen 0,3 en 50 kt TNT. De bom op Hiroshima was 15 kt TNT groot. Ze doodde 140.000 mensen (met één bom!) en verwoestte de volledige stad.

‘Kleine’ tactische kernbommen zijn dus een illusie. Elke kernbom heeft catastrofale humanitaire gevolgen die generaties lang blijven nazinderen.

‘Kleine’ tactische kernbommen zijn dus een illusie. Elke kernbom heeft catastrofale humanitaire gevolgen die generaties lang blijven nazinderen. Door de oefening in ons land te laten doorgaan, wordt België, dat het hoofdkwartier van de NAVO en de Europese instellingen huisvest, nog een groter potentieel doelwit in geval van nucleaire confrontatie.

Deelnemen aan deze oefening betekent bovendien dat België de eigen internationale verplichtingen niet nakomt.

Deelnemen aan deze oefening betekent bovendien dat België de eigen internationale verplichtingen niet nakomt. Onder het Non-Proliferatie Verdrag kwamen de kernwapenstaten overeen dat ze kernwapens niet zouden ‘transfereren’ of ‘onder controle stellen van niet-kernwapenstaten’.

Dat de gevechtsvliegtuigen van België, Duitsland, Italië en Nederland oefenen om de kernbommen -nadat ze in oorlogstijd door de VS zijn geactiveerd- zelf in te zetten, is duidelijk een schending van het NPV.

De vraag is dan ook niet hoe we een nucleaire confrontatie kunnen winnen, maar eerder hoe we ze zullen voorkomen.

De vraag is dan ook niet hoe we een nucleaire confrontatie kunnen winnen, maar eerder hoe we ze zullen voorkomen. Daarvoor roepen we onze regering in de eerste plaats op om de oefening niet te laten doorgaan en werk te maken van de-escalatie. De oefening wel laten doorgaan, gooit enkel olie op het vuur.

Daarnaast kan ons land een positief signaal geven aan de internationale gemeenschap door afstand te doen van de nucleaire taak binnen de NAVO en de bommen uit Kleine-Brogel weg te halen. Dat zou bovendien ook meer stroken met de democratische wens van de Belgische bevolking.

Tot slot is het hoog tijd dat België ook het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens steunt. De verdragspartijen namen in juni 2022 een statement aan waarin “any and all nuclear threats, whether they be explicit or implicit and irrespective of the circumstances” veroordeeld werden.

 

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens streeft naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. De Coalitie wordt getrokken door de vredesbeweging en werkt samen met partners uit het brede middenveld.

Leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens:

11.11.11, ABVV/FGTB, Activisme_be, Agir Pour La Paix, VZW Aan de Ijzer, Artsen Voor Vrede, Association culturelle Joseph Jacquemotte, Belgishche Coalitie ‘stop uranium wapens’, Beweging.net, CEPAG, CETRI, Christenen voor Socialisme, CNAPD, Climaxi, Comité belge de soutien au peuple Sahraoui, De Loodsen, EDDEP asbl, Comité de Surveillance de l’OTAN, CRISPAL Afrique, Etopia, FairFin, FGTB Wallone, Fin du nucléaire, Forum Nord-Sud, Greenpeace Belgium, Intal, Inter-Environnement Bruxelles, Institut Kurde de Bruxelles, ITUC-SCI, Kairos, Käthe Kollwitz Vredesloop, Leuvens Vredesbeweging, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement des jeunes Socialistes, Pax Christi Vlaanderen, Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, Platform Solidariteit, Pour écrire la liberté, SCI Projets Internationaux, Tat wala, Territoires de la mémoire, VOS Vlaamse Vredesvereniging, VRAK, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in het Zwart, Wereld Missie Hulp, Women’s International League for Peace and Freedom.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!