Bron: Public Domain Pictures
Opinie - Food Forest Institute

Dringend noodvoedselplan nodig met voedselbossen

Het Food Forest Institute VZW is een Belgische organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van grootschalige voedselbossen. De organisatie wijst op de dringende noodzaak om af te stappen van het exclusieve gebruik van éénjarige gewassen als graan voor onze voedselproductie. Voedselbossen zijn een belangrijk onderdeel van het alternatief.

donderdag 7 april 2022 09:42
Spread the love

 

België heeft geen lange termijn noodvoedselplan en dat kan gevaarlijk zijn. Er zijn enorm veel fossiele brandstoffen nodig om ons bord te vullen. Om het land te bewerken, pesticiden te spuiten, te bemesten, het voedsel te oogsten, te bewerken, te bewaren en te transporteren.

De huidige crisis tussen Rusland en Oekraïne toont hoe zwaar onze voeding direct of indirect afhankelijk is van een goedkope olie- of gaskraan. Als die vandaag dichtgedraaid wordt valt onze moderne landbouw in elkaar en hebben we hongersnood in België.

Doordat boeren al decennia financieel onder druk worden gezet, worden ze gedwongen om manieren te zoeken om nog meer productie te halen uit hun velden. Een groot aantal boeren heeft vandaag meer meststoffen nodig dan tien jaar geleden, om dezelfde oogst te halen, dit omdat de velden uitgeput zijn. De enige manier om zo’n hoge productie te blijven halen uit deze velden is door een input van synthetische meststoffen en pesticiden.

“Plots chemische meststoffen en pesticiden stoppen kan je vergelijken met de bakster uittrekken van iemand die niet meer kan eten. Het veld zal gewoon weinig tot niets meer produceren. Willen we onze velden terug veerkrachtig maken, hebben we een andere strategie nodig.” zegt Louis De Jaeger, voedselbos expert bij Food Forest Institute.

Vrijwel al ons voedsel is afkomstig van eenjarige gewassen zoals graan, mais of soja. Eens geoogst, komt dit gewas nooit meer terug. Tenzij we de aarde opnieuw verstoren, zaaien, bemesten en bespuiten. Indien er crisis is is dit niet wenselijk, dan hebben we het liefst een plant die blijft produceren. Dan komen we bij voedselbossen terecht of agroforestry.

Als je in je tuin of op gelijk welke grond twintig jaar niets doet, krijg je automatisch een bos. Een bos is de meest volwassen toestand van onze natuur, bomen zijn de grootste en meest indrukwekkende planten. Ze hoeven niet bewaterd, bemest of bespoten te worden, een bos zorgt gewoon voor zichzelf. Terwijl we weten dat het meest efficiënte natuurlijke systeem een bos is, komt ons voedsel op dit moment van de meest infantiele natuurvorm: eenjarigen, die enorm veel zorg nodig hebben.

Bij voedselbosbouw of agroforestry gaat men een bos nabootsen, met het grote verschil dat de plantenvariëteiten hoofdzakelijk voeding produceren. Er wordt gewerkt in verschillende lagen: van grote bomen tot bessenstruiken, paddenstoelen tot knolgewassen en ook eenjarigen kunnen hierin verwerkt worden. Een bos is net zo succesvol doordat er zoveel verschillende plantensoorten door elkaar staan, dit geldt ook voor een voedselbos.

Terwijl een maisveld na de oogst kaal achterblijft indien er geen olie of gas meer zou zijn zal je notenboom blijven produceren. Je hoeft die slechts eenmaal te planten en verschillende generaties ver zullen hier nog steeds de vruchten van rapen.

“Met een voedselbosstrategie moeten we kijken om doorheen heel ons land voedselbosplanten te zetten die -wat er ook gebeurt- blijven produceren. In privétuinen, op bedrijfsterreinen, in stadsparken, op speelplaatsen, langs fietspaden of landwegen en uiteraard in landbouwgebied.” zegt De Jaeger.

Op landbouwgronden liggen er enorm veel kansen voor voedselbosbouw. Bestaande akkers kunnen omringd worden door een voedselbosrand, waardoor de huidige manier van landbouw niet in gedrang hoeft te komen. In weiden kunnen voedselbomen geplant worden die niet alleen onze magen vullen, maar ook die van koeien of paarden. En uiteraard is het de bedoeling dat er duizenden hectares puur voedselbos bijkomen. Het is tevens de ideale invulling voor zones waar intensieve landbouw niet meer wenselijk is.

“Voedselbossen zijn niet dé sleutel tot het oplossen van al onze problemen” benadrukt De Jaeger “wel een zeer belangrijk ‘missing ingredient’.” Om Vlaanderen klimaatrobuust, veerkrachtig en natuurvriendelijk te maken moeten we volgens Food Forest Institute minstens 5% van ons grondgebied transformeren tot een voedselbosvorm. Want voedselbomen zorgen niet alleen voor voedsel, ze verbeteren de bodem, filteren fijn stof, zorgen voor enorm veel natuurwaarde en beleving, en ze fleuren ons leven op.

 

Dit bericht is een overname van: https://foodforestinstitute.com/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!