Peace Chinese character
Foto: Pixabay

Oorlog in Oekraïne: China’s vredesvoorstellen en humanitaire hulp

China gelooft niet dat wapens en sancties uit het Westen de oorlog zullen stoppen. Voor Beijing is een onderhandelde oplossing de enige juiste. Die uitkomst is nog veraf. Intussen doet China heel wat concrete voorstellen op humanitair vlak.

donderdag 24 maart 2022 13:57
Spread the love

 

Snelle vrede noodzakelijk

Tijdens een vergadering van de VN op donderdag 17 maart maakte Zhang Jun, de Permanente Vertegenwoordiger van China bij de VN, zich grote zorgen over de verslechtering van de humanitaire situatie in Oekraïne. Het toenemende aantal slachtoffers onder burgers en vluchtelingen valt zeer te betreuren.

Zhang brak daarom een lans voor vrede en pleitte voor meer terughoudendheid bij alle partijen. Hij vroeg de VN om verenigd te blijven, en te blijven ijveren voor vredesbesprekingen. Hij drong aan op een spoedige wapenstilstand.

Behalve de burgerslachtoffer in Oekraïne gaf hij nog een aantal extra motieven om snel tot vrede te komen. Het wereldwijde economische herstel blijft uit en er is nu een levensgroot risico op een zware voedsel- en energiecrisis.

Het wereldwijde economische herstel blijft uit en er is nu een levensgroot risico op een zware voedsel- en energiecrisis.

Vooral in de ontwikkelingslanden is het levensonderhoud van de mensen in gevaar. Dat is een bijkomende reden waarom sancties die de wereldwijde toeleveringsketen schade kunnen toebrengen de zaak alleen maar erger zullen maken. Ook dat is een probleem waar de VN-Veiligheidsraad aandacht aan moet besteden bij de aanpak van de humanitaire crisis in Oekraïne, aldus Zhang Jun.

Humanitair initiatief

Om een nog grotere humanitaire crisis te voorkomen lanceerde China een humanitair initiatief, dat uit zes punten bestaat. Het is een gedetailleerd plan dat perspectieven biedt om het menselijk leed op het terrein te verminderen.

  1. “Laten we erop toezien dat humanitaire operaties zich houden aan de basisprincipes van menselijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid die zijn vastgelegd in resolutie 46/182 van de Algemene Vergadering van de VN. Politisering van humanitaire kwesties moet worden vermeden.
  2. Alle aandacht is nodig voor de vluchtelingen in en uit Oekraïne en voor de landen die vluchtelingen onderdak verlenen.
  3. We moeten de bescherming van burgers waarborgen en in het bijzonder de rechten en belangen van kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen, ouderen en personen met een beperking. Laten we in hun belang voedseltekort, overdraagbare ziekten en andere bijkomende humanitaire rampen in Oekraïne voorkomen.
  4. Zorg voor vlotte en veilige humanitaire hulpactiviteiten, door een snelle, veilige en onbelemmerde humanitaire toegang te bieden, de veiligheid van medisch personeel en personeel dat medische taken verricht te verzekeren. Regel bescherming van de medische uitrusting en het vervoer dat wordt gebruikt bij humanitaire operaties en belangrijke civiele infrastructuur.
  5. Zorg voor de veiligheid van vreemdelingen in Oekraïne, bied ze de mogelijkheid om zonder gevaar, of risico en onbelemmerd te vertrekken en help ze terug te keren naar hun thuisland.
  6. Steun de coördinerende rol van de VN bij het verdelen van humanitaire hulp en het werk van de VN-crisiscoördinator voor Oekraïne.”

Dit humanitair initiatief en organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie zouden op het terrein uitkomst kunnen bieden om de veiligheid en fundamentele mensenrechten van burgers te garanderen, zeker die van vrouwen en kinderen.

Vluchtelingen

China vraagt ook meer aandacht voor de problemen die sommige vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten tijdens hun evacuatie uit Oekraïne tegenkomen. Die moeten correct worden aangepakt. Alle vluchtelingen, ongeacht waar ze vandaan komen of tot welk volk ze behoren, moeten worden beschermd.

Mensen van kleur, zoals Afrikanen, Indiërs en Arabieren, die in Oekraïne hebben gewoond en de oorlog probeerden te ontvluchten, blijken oneerlijk behandeld te zijn. Ideeën van blanke suprematie en racisme lijken op te duiken.

Alle vluchtelingen, ongeacht waar ze vandaan komen of tot welk volk ze behoren, moeten worden beschermd.

Er zijn klachten over een hiërarchische behandeling tijdens de evacuaties – Oekraïners eerst, dan Indiërs en Afrikanen als laatste. Zij en mensen uit landen in het Midden-Oosten zouden zijn bedreigd en geslagen.

Noodhulp, geen wapens

De Chinese regering trekt ook noodhulp uit voor de bevolking van Oekraïne. Het gaat om voedsel, babyvoeding, slaapzakken, dekbedden en vochtwerende matten.

In dat verband hekelt Zhao Lijian, een woordvoerder van Buitenlandse Zaken, de oorlogszuchtige politiek van de Verenigde Staten. “Wat de VS daarentegen aan Oekraïne levert, zijn dodelijke wapens” (voor maar liefst 1 miljard dollar in een week tijds).

“Waar hebben de burgers in Oekraïne meer nood aan, voedsel en slaapzakken of machinegeweren en mortiergranaten?”

Hij stelt de retorische vragen: “Zal de nieuwste wapenhulp van de VS stabiliteit en veiligheid in Oekraïne brengen of zorgen voor meer burgerslachtoffers? Waar hebben de burgers in Oekraïne meer nood aan, voedsel en slaapzakken of machinegeweren en mortiergranaten?”

Het is uitkijken of de lopende vredesonderhandelingen een kans krijgen.

 

Dit is een licht bewerkte versie van een artikel verschenen op chinasquare.be.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!