Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Strategische autonomie President Macron vindt het geen goed idee om de Verenigde Staten te volgen bij hun strategie om toe te werken naar een conflict rond de kwestie Taiwan. Dat zou volgens hem van de Europese staten vazallen van de VS maken. Het zal de Europeanen beletten zich strategi...

China VS

  De afgelopen weken was er heel wat te doen rond het neerhalen van een Chinese luchtballon in het luchtruim van de VS. Dat ging gepaard met een aanzienlijke hoeveelheid oorlogsretoriek en met een hysterie die herinnerde aan de Koude Oorlog. Minder opvallend, maar minstens zo belangrij...

  Vorige week hebben de Amerikaanse autoriteiten en media dagenlang beschuldigingen geuit over een Chinese ballon die boven het grondgebied van de VS dreef. ‘Blowing in the wind’ De ballon zou volgens de Amerikanen voor spionageactiviteiten zijn gebruikt. De Chinese autoriteiten onderzo...

cop27 Egypt

  COP27 is op zondag 20 november geëindigd met de belofte van een schadefonds voor de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering, gebaseerd op het loss & damage-principe (verlies en schade). Er was nog een belofte: er komt een globaal kader voor aanpassing aan de k...

coronavirus vaccin, coronavaccin

  Brede effectiviteit Bij de griep is een jaarlijkse vaccinatie nodig omdat er steeds nieuwe subtypes en varianten optreden. Dit wil men met coronavirus vermijden. Tientallen non-profitorganisaties, overheidsinstanties en vaccinproducenten hebben daarom van het onderzoek naar een universee...

china pacific

  De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi  bracht van 26 mei tot 4 juni een officieel bezoek, op uitnodiging, aan een aantal eilandstaten in de Pacific. Het bezoek blijkt erg belangrijk voor de eilanden zelf en voor hun betrekkingen met China. Het heeft effect op de verhouding ...

BRICS bijeenkomst 2019

  Uitbreiding BRICS op komst Op donderdag 19 mei hebben de huidige landen van de BRICS-groep, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, besloten dat het de bedoeling moet zijn nieuwe lidstaten toe te voegen. [caption id="attachment_226758" align="alignleft" width="450"] Kaart van ...

Wang Yi

  De Chinese regering volgt een onafhankelijke en principiële lijn. Zij kiest geen partij voor Rusland noch voor Oekraïne, maar weigert blind te zijn voor de verantwoordelijkheid van de NAVO bij het uitlokken van de oorlog. China wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de gevech...

Peace Chinese character

  Snelle vrede noodzakelijk Tijdens een vergadering van de VN op donderdag 17 maart maakte Zhang Jun, de Permanente Vertegenwoordiger van China bij de VN, zich grote zorgen over de verslechtering van de humanitaire situatie in Oekraïne. Het toenemende aantal slachtoffers onder burgers en v...

Peace Chinese character

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWer...

Load More