Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

cop27 Egypt

  COP27 is op zondag 20 november geëindigd met de belofte van een schadefonds voor de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering, gebaseerd op het loss & damage-principe (verlies en schade). Er was nog een belofte: er komt een globaal kader voor aanpassing aan de k...

coronavirus vaccin, coronavaccin

  Brede effectiviteit Bij de griep is een jaarlijkse vaccinatie nodig omdat er steeds nieuwe subtypes en varianten optreden. Dit wil men met coronavirus vermijden. Tientallen non-profitorganisaties, overheidsinstanties en vaccinproducenten hebben daarom van het onderzoek naar een universee...

china pacific

  De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi  bracht van 26 mei tot 4 juni een officieel bezoek, op uitnodiging, aan een aantal eilandstaten in de Pacific. Het bezoek blijkt erg belangrijk voor de eilanden zelf en voor hun betrekkingen met China. Het heeft effect op de verhouding ...

BRICS bijeenkomst 2019

  Uitbreiding BRICS op komst Op donderdag 19 mei hebben de huidige landen van de BRICS-groep, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, besloten dat het de bedoeling moet zijn nieuwe lidstaten toe te voegen. [caption id="attachment_226758" align="alignleft" width="450"] Kaart van ...

Wang Yi

  De Chinese regering volgt een onafhankelijke en principiële lijn. Zij kiest geen partij voor Rusland noch voor Oekraïne, maar weigert blind te zijn voor de verantwoordelijkheid van de NAVO bij het uitlokken van de oorlog. China wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de gevech...

Peace Chinese character

  Snelle vrede noodzakelijk Tijdens een vergadering van de VN op donderdag 17 maart maakte Zhang Jun, de Permanente Vertegenwoordiger van China bij de VN, zich grote zorgen over de verslechtering van de humanitaire situatie in Oekraïne. Het toenemende aantal slachtoffers onder burgers en v...

Peace Chinese character

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWer...

  Het Britse wetenschapsmagazine werpt in het artikel van 19 januari een aantal vragen op. Geen gewone campagne Hoe een massale vaccinatiecampagne te organiseren die zich richt op mensen van alle leeftijden? Hoe kunnen landen miljarden dosissen vaccins van hoge kwaliteit produceren? Is ...

Om welke redenen neemt Vrede deel aan No Cold War? Vrede vzw heeft zich altijd verzet tegen het militaire opbod tussen landen of blokken. Het verhoogt immers de kans op een effectieve gewapende confrontatie en bovendien leidt het tot stijgende bewapeningsuitgaven terwijl de middelen noodzakeli...

Internationale meeting Zeventien sprekers uit acht landen hadden zich kunnen vinden in de ‘organisatorische verklaring’. Die verscheen onder de titel A New Cold War against China is against the interests of humanity (Nederlandse vertaling onderaan), en verder in 16 talen op de website. Naast de ...

Load More