Stop de oorlog in Oekraïne! Actie aan het Europees Parlement. Foto: Emmelien Lievens/Vrede vzw

Breed gedragen vredesactie zaterdag 26 februari in Brussel: Stop de oorlog!

Amnesty International, zoals vele andere organisaties, uitte eerder al hun bezorgdheid over de Russische invasie in Oekraïne. “Onze ergste vrees is uitgekomen. Na weken van escalatie is een Russische invasie begonnen die waarschijnlijk zal leiden tot de meest afschuwelijke gevolgen voor mensenlevens en mensenrechten." Daarom komt de brede vredesbeweging ook vandaag op zaterdag 26 februari samen in Brussel, uit solidariteit met Oekraïne en met allen die opteren voor vrede in plaats van een bewapende oorlog. Ze hebben één duidelijke eis aan onze regering: de-escalatie.

zaterdag 26 februari 2022 14:16
Spread the love

 

De deelnemende organisaties en bewegingen aan de vredesdemonstratie zaterdag 26 februari in Brussel zijn Aan de IJzer, Ander Europa, Agir pour la Paix, CNAPD, COMAC, intal, Forum Nord Sud,  LEF-FGE, Leuvense Vredesplatform, Mouvement Chrétien pour la Paix, Pax Christi Vlaanderen, Pour, PTB/PVDA, Vrede vzw, en Vredesactie. Zij veroordelen sterk de Russische invasie in Oekraïne, die een schending is van het VN-Charter. “We zijn solidair met allen die opteren voor vrede in Oekraïne, Rusland en Europa.”

Een duidelijke eis: de-escalatie

“Wij vragen België om alle mogelijke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen leiden, gesteund op een multilaterale constructieve dialoog, in volle respect voor het handvest van de Verenigde Naties. België moet zich distantiëren van de opstelling van de NAVO, en een neutrale positie innemen.”

“België moet zich distantiëren van de opstelling van de NAVO, en een neutrale positie innemen.”

“We roepen iedereen op om de vredesvlag uit te hangen!”

De coalitie van vredesbewegingen vraagt expliciet: 

  • Een onmiddellijk staakt-het-vuren, waarbij alle Russische troepen het grondgebied van Oekraïne verlaten, en een directe heropstart van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen.
  • De stopzetting van de levering van wapens en militair materiaal aan de diverse partijen, en het bannen van alle militaire oefeningen in de regio.
  • Een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van de gemeenschappelijke veiligheid zoals belichaamd door de OVSE (de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).
  • De opstart van een nieuw nucleair ontwapeningsproces tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Ze zijn tegen:

  • sancties die de lokale bevolkingen treffen.

En ze herinneren de NAVO aan: 

  • hun verantwoordelijkheid, die gedurende drie decennia met haar permanente uitbreiding geweigerd heeft de Russische veiligheidsbelangen in rekening te brengen.

Foto’s van de actie op zaterdag 26 februari 2022 13u aan het Europakruispunt aan Brussel Centraal:

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Emmelien Lievens van Vrede vzw

Betogers roepen op om alle oorlogen te stoppen, ook de bezetting van gewelddadige bezetting van Palestina, met steun vanuit de VS aan Israël. Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Kasper Libeert

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Emmelien Lievens van Vrede vzw

Vredeswake: stop de oorlog in Oekraïne! Foto: Emmelien Lievens van Vrede vzw

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!