Foto: sarcifilippo, Needpix.com / Pixabay
Opinie - Belgische Federatie voor Zorgkundigen

Laat onze ouderen niet in de steek!

Naar aanleiding van de seniorenweek wensen wij te reageren op uitspraken in de media van Epidemioloog Luc Bonneux. Hierbij wordt geopperd om na te denken of het zinvol is om nog intensieve zorg te voorzien voor ouderen. Dit is hard binnengekomen bij onze zorgkundigen die zich dag in, dag uit inzetten binnen de ouderenzorg. Wij wensen onze ouderen niet op te geven!

woensdag 17 november 2021 16:25
Spread the love

Het is niet de schuld van de ouderen dat we opnieuw in een vierde golf zijn terechtgekomen. Daar dragen anderen een belangrijke verantwoordelijkheid. Dit had vermeden kunnen worden. Te veel wordt de ouderenzorg met de vinger gewezen alsof de huidige coronamaatregelen enkel voor hen dienen toegepast te worden. Dit voelt bijzonder ongemakkelijk voor onze zorgkundigen die dagelijks met ouderen aan de slag zijn.

Mogen wij ook nog eens opkomen voor onze ouderen? Mag hun stem ook gehoord worden? Elkeen van ons zal ooit zijn oude dag beleven. Willen we als maatschappij en politici nog zorg dragen voor ouderen?

De ouderenzorg zit in een historisch nooit geziene gigantische crisis. We slagen erop vandaag niet in om kwalitatieve zorg te verlenen aan onze ouderen binnen de WZC en acute geriatrische zorgeenheden. Pijnlijk om dit te moeten zeggen maar het is helaas de realiteit. Elke dag opnieuw moeten zorgkundigen en verpleegkundigen met deze realiteit aan de slag. Dit weegt zwaar door op onze mensen. Dit wordt sterk onderschat door heel wat politici, media en experten.

De impact van de coronapandemie heeft ook bijzonder zware gevolgen voor onze zorgverleners ook binnen de WZC en geriatrische ziekenhuisafdelingen. En dan moet de vergrijzing van de bevolking en de grote uitstroom van gepensioneerden zorgverleners nog volop zijn beslag kennen.

6165 openstaande vacatures

Op vandaag zijn er maar liefst 6165 openstaande vacatures voor verpleegkundige functies (2398 zorgkundigen en 3907 verpleegkundigen) waarvan meer dan 65 % binnen de ouderenzorg en acute geriatrische afdelingen. In 2020 zaten we al met een immens tekort maar in 2021 is dit tekort opgelopen met 75 % voor de zorgkundigen en 49 % voor de verpleegkundigen.

Dit toont duidelijk aan hoe schrijnend de situatie is. Ter vergelijking er staan 2945 openstaande vacatures voor leerkrachten waar we allemaal terecht over verontwaardigd zijn dat de noden heel hoog zijn, ook wij. Mogen wij dan ook eens verontwaardigd zijn over de meer dan 6000 openstaande vacatures met een immense impact op de ouderenzorg.

Opwaardering ouderenzorg

Er is dringend nood om de ouderenzorg aantrekkelijk te maken. Onze mensen werken er met hart en ziel en tonen dagelijks hoe mooi het werken is met ouderen. Maar ze voelen zich in de steek gelaten. Hun ouderen waarvoor ze dagelijks de zorg opnemen worden in de steek gelaten. We hebben dringend nood aan een zorgambassadeur voor alle verpleegkundige functies binnen de ouderenzorg.

We hebben dringend nood aan aantrekkelijke opleidingen waar de kerntaken en competenties centraal staan om onze ouderen de best mogelijk zorg aan te bieden in al zijn aspecten. De Vlaamse regering heeft de sleutels in handen om dit mogelijk te maken zonder enige budgettaire impact. Laten we hier samen verder werk van maken.

Maar ook op federaal niveau is de ouderenzorg toe aan een grondige opwaardering. Binnen een  werkgroep wordt nagedacht rond de aantrekkelijkheid van het beroep verpleegkunde. Beste beleidsmakers federaal en Vlaams, maak alstublieft ook de verpleegkundige functies binnen de ouderenzorg aantrekkelijk! Vermijdt een verdere uitstroom uit de ouderenzorg en de acute geriatrische zorg.

We doen dan ook een dringende oproep aan alle beleidsmakers. Laat onze ouderen niet in de steek!

  • Geef onze zorgkundigen de kans om menswaardige kwalitatieve zorg te geven door hen degelijke wetenschappelijk onderbouwde opleidingen aan te bieden waar de zorg van onze oudere centraal staat. Ook onze ouderen verdienen hoogstaande kwalitatieve zorgverleners.
  • Voer gerichte promoties voor de ouderenzorg bij jongeren vanaf 14 jaar.
  • Herwaardeer alle verpleegkundig functies binnen de ouderenzorg in de functieclassificatie.
  • Zorg dat werken in de ouderenzorg opnieuw aantrekkelijk wordt.

Wij laten onze ouderen niet in de steek maar geef ons alstublieft de nodige instrumenten om hen waardige zorg aan te bieden!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!