Foto: Sterre Bos Blijft
Sterre Bos Blijft

Studenten palmen bos de Sterre in om kapplannen van UGent te voorkomen

Plots was het zaterdagochtend 16 oktober heel druk in het bosje van 4.000 m2 op campus de Sterre. 16 studenten hadden succesvol bomen in dit bosje bezet. UGent besliste namelijk een tijd geleden dat het bos gekapt moest worden: het bos moet wijken voor een studentenhome. Dat is echter buiten de wil van vele studenten, proffen en sympathisanten gerekend, die het verdwijnen van de weinige kleine stukjes natuur die er nog overblijven niet meer kunnen tolereren.

maandag 18 oktober 2021 17:22
Spread the love

 

Aan de verschillende besturen, zoals Stad Gent en de UGent, vragen ze om via andere instrumenten huisvesting voor studenten te voorzien en niet via boskap. Het sterrebos en het flankerend grasland is te waardevol om te verdwijnen. Het grasland bevat een heel aantal zeer zeldzame plantensoorten die enkel voorkomen in gebieden die al een lange tijd onaangeroerd zijn, zoals deze. Zo’n gebieden komen bijna niet voor in Vlaanderen, daarom dat het zo belangrijk is om dit stukje veilig te stellen.

Door de bouw van de home komt de veiligheid zeker in het gedrang zelfs al komt de home niet op het grasland zelf. De werken zullen een zeer negatieve invloed hebben, en daarbij zou met het bos een essentiële buffer die het grasland beschermt verdwijnen.

Foto: Sterre Bos Blijft

In de RUP groen is het stukje bos recent door ons stadsbestuur ingekleurd als bouwgrond, maar ze hebben enkel gekeken naar de ecologische waarde van het bos zelf en niet naar de ondersteuning die het levert voor het essentiële stukje biodiversiteit dat er naast ligt. Het is dus niet zomaar een bos dat gecompenseerd kan worden. Boscompensatie is in dit geval hoogstens symbolisch en oppervlakkig.

De studenten zijn vroeg in de ochtend de bomen in gegaan, en planden vele activiteiten doorheen het weekend, waarop alle sympathisanten in Gent welkom waren. En nog steeds is het sterrebos bezet. De actievoerders hebben alvast de wens om met UGent en andere instanties in dialoog te gaan, om samen te kijken hoe het bos gespaard kan blijven. “We blijven hier zitten tot we in gesprek kunnen gaan met de rector of tot er door UGent een ambitieus standpunt wordt ingenomen, dat de slogan ‘Durf denken’ waard is.”

Foto: Sterre Bos Blijft

Ondanks dat ze duidelijk willen stellen dat het kappen van dit bos niet zomaar meer een optie is, en er alternatieven gezocht moeten worden, stellen ze zich open op en zoeken het conflict met de UGent niet op. Zondagavond was er op de locatie een groot debat georganiseerd omtrent de kap, waarop ook een tal van proffen uitgenodigd waren en de rector zelf ook. Jammer genoeg bleef de Rectoraat UGent met Rik Van de Walle afwezig, maar buurtbewoners van Red het bos in de Heymanslaan: schrijf een bezwaarschrift!, Red het bos aan De Sterre, BOS+, Gents MilieuFront – GMF , Gentse Studentenraad, Natuurpunt, Natuurpunt Gent, JNM Gent, Extinction Rebellion Gent en talloze Gentenaren, studenten en buurtbewoners waren wel aanwezig.

Uit het debat bleek dat we de verschillende problematieken (woonnood, leegstand, biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis) niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Integendeel, dat we al deze crisissen vooral samen moeten oplossen. Dat er nood is aan een breder debat, dat er nog steeds andere keuzes gemaakt kunnen worden.

Foto: Sterre Bos Blijft

Foto: Sterre Bos Blijft

De actievoerders plannen nieuwe komende acties, om meer druk te zetten op de besturen om zowel een breed debat te organiseren als het sterrebos en het nabije grasland in haar natuurlijke waardigheid te behouden. Er is nog geen uitspraak over een mogelijke uitzetting door de sterke arm. We verwachten van de rector een degelijk kader, een gedoogbeleid, zodat de studenten op hun strepen kunnen staan. Zoals de rector zelf aanhaalde als het over ‘klimaatspijbelaars’ gaat.

Waar een wil is, is een weg.

#Sterrebosblijft #durfdenken #ugent

Foto: Sterre Bos Blijft

Foto: Sterre Bos Blijft

Foto: Sterre Bos Blijft

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!