Bron: Horst J. Meuter, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
IPS

Hittegolven op zee bedreigen visvangst en miljoenen banen

Extreme hittegolven op zee zullen de komende decennia honderdduizenden tonnen vis wegvagen en verlies van voedsel, inkomsten en banen betekenen, stelt een nieuwe studie. Die impact komt bovenop de al verwachte afname van de visbestanden door de klimaatverandering op lange termijn.

dinsdag 5 oktober 2021 17:39
Spread the love

 

Onderzoekers van de University of British Columbia in Canada brachten met complexe modellen de extreme oceaantemperaturen in kaart in de zogenoemde ‘exclusieve economische zones’ (EEZ’s). Dat zijn de gebieden tot 200 zeemijl buiten de kust van een staat, waar wereldwijd de meeste visvangst plaatsvindt. Op basis van die temperaturen schatten ze de gevolgen in voor visbestanden, de visserij en de bevolking die ervan afhankelijk is.

Daaruit blijkt dat in een worstcasescenario, waarin geen actie wordt ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de visvangst tot 6 procent kan dalen per jaar. Ook voorspellen ze dat 77 procent van de geëxploiteerde soorten door de hittegolven zal afnemen in biomassa – de hoeveelheid vis naar gewicht in een bepaald gebied. Die impact komt bovenop de al verwachte afname als gevolg van klimaatverandering op lange termijn.

Rode zalm

In de Pacifische wateren voor Canada kan de vangst van rode zalm tegen 2050 met zo’n 26 procent afnemen tijdens hoge temperaturen. Dat is een verlies van 260 tot 520 ton vis op jaarbasis. Met daarbij de verliezen als gevolg van de geleidelijke klimaatverandering, zou de totale afname van de jaarlijkse vangst meer dan 50 procent kunnen: 530 tot 1060 ton vis.

De Peruaanse ansjovisvangst zal naar verwachting met 34 procent (meer dan 900.000 ton per jaar) afnemen tijdens extreme hittegolven. Door klimaatverandering wordt verwacht dat extreme temperaturen de Peruaanse ansjovisvisserij meer dan 1,5 miljoen ton van hun potentiële vangst zullen kosten. Over het algemeen wordt verwacht dat extreem hoge temperaturen zullen leiden tot een daling van 25 procent van de jaarlijkse inkomsten voor de Peruaanse ansjovisvisserij. Dit gaat om een verlies van ongeveer 600 miljoen dollar.

In de Indonesische visserij kunnen dan weer bijna drie miljoen banen verloren gaan wanneer zich in haar wateren tussen 2000 en 2050 extreme temperaturen voordoen. Sommige visbestanden kunnen toenemen als gevolg van deze extreme gebeurtenissen en klimaatverandering, maar dat is niet genoeg om de verliezen te compenseren, zeggen de onderzoekers.

Werkgelegenheid neemt af

De onderzoekers voorspellen dat tijdens extreme oceaantemperaturen; bovenop de verwachte temperatuurveranderingen per decennium, de inkomsten van de visserij wereldwijd met gemiddeld 3 procent zullen dalen. Ook denken ze dat dit de werkgelegenheid met 2 procent doet afnemen – een mogelijk verlies van miljoenen banen.

“Deze extreme jaarlijkse temperaturen zullen een extra schok zijn voor een al overbelast systeem”, zegt hoofdauteur van de studie William Cheung, professor en directeur van het Institute for the Oceans and Fisheries (IOF). “In landen waar de visserij al verzwakt is door klimaatveranderingen op de lange termijn, zoals de opwarming van de oceaan en deoxygenatie (lagere zuurstofgehaltes in de oceanen, red.) zal de daarbij komende schok van extreme temperaturen de effecten nog eens verergeren, tot een punt dat de visbestanden zich waarschijnlijk niet meer kunnen aanpassen. Het is te vergelijken met hoe covid-19 het gezondheidszorgsysteem uitput door een extra belasting toe te voegen.”

Naar verwachting zullen extreme temperaturen in de toekomst vaker voorkomen, zegt co-auteur Thomas Frölicher, professor klimaat- en milieufysica van de Universiteit van Bern. “De huidige hittegolven op zee en de ernstige gevolgen die ze hebben voor de visserij zijn de alarmbellen van de toekomst. Dat komt doordat deze gebeurtenissen milieuomstandigheden scheppen die de opwarming van de aarde pas over tientallen jaren zal creëren.”

Kwetsbare gebieden

Sommige gebieden zullen zwaarder worden getroffen dan andere, zagen de onderzoekers, zoals de kustwateren rond Zuid- en Zuidoost-Azië en de eilanden in de Stille Oceaan. Ook de oostelijke tropische Stille Oceaan en het gebied langs de Pacifische kust van de Amerika’s worden extra hard getroffen, net als sommige landen in West-Afrika.

In Bangladesh, waar aan visserij gerelateerde sectoren werkgelegenheid bieden aan een derde van de beroepsbevolking, zal extreme hitte op zee naar verwachting 2 procent — ongeveer een miljoen — van de banen in de visserij doen verdwijnen. Dat komt nog eens bovenop de ruim zes miljoen banen die tegen 2050 verloren zal gaan als gevolg van klimaatverandering op de lange termijn. Ook Ecuador staat er slecht voor, waar extreme hoge temperaturen een negatieve invloed zullen hebben ter waarde van een extra 10 procent, of ongeveer 100 miljoen dollar, van de inkomsten die visserij het land nu oplevert.

Snel ingrijpen

“Deze studie benadrukt echt de noodzaak om manieren te ontwikkelen om met extreme temperaturen op zee om te gaan, en wel snel,” zegt Cheung. “Het is vaak moeilijk te voorspellen waar en wanneer deze extreme temperaturen zich voordoen. Zeker in de gebieden met een beperkte capaciteit voor robuuste wetenschappelijke voorspellingen rond visserij. We moeten rekening houden met die onvoorspelbaarheid wanneer we plannen maken voor aanpassingen aan klimaatverandering op de lange termijn.”

Actief visserijbeheer is volgens Cheung cruciaal. Mogelijke aanpassingen zijn onder meer het aanpassen van de vangstquota in jaren waarin de visbestanden te lijden hebben onder extreme temperaturen. In extreme omstandigheden kan zelfs het stilleggen van de visserij nodig zijn opdat de bestanden kunnen herstellen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!