Foto: Campagne voor Solidaire Opvorderingen
Campagne voor solidaire opvorderingen

Housing action day: ‘Solidaire opvordering’ van leegstaand gebouw voor mensen in precaire woonsituaties

Ter gelegenheid van de actiedag voor het recht op huisvesting op 28 maart heeft een zeventigtal mensen vandaag een pand aan de Louizalaan bezet. Dit gebeurde tijdens een verrassingsactie in de marge van de fietsdemonstratie "huisvesting een recht voor iedereen". Deze actie heeft tot doel stabiele huisvesting te bieden aan mensen met en zonder papieren, waaronder veel gezinnen met kinderen. Met deze 6e bezetting kondigt de Campagne voor Solidaire Opvorderingen het einde van de campagne aan.

vrijdag 30 april 2021 14:44
Spread the love

 

Foto: Campagne voor Solidaire Opvorderingen

Om 13h hebben meer dan 70 mensen het gebouw tussen de rue Livourne 80 en de Louizalaan 143 bezet. Tussen de 100 en 150 fietsers hebben zich verzameld  voor het gebouw om de bezetting te steunen. Er hangen spandoeken uit de ramen en er worden toespraken gehouden. De aanwezigen zien erop toe dat de sanitaire regels worden nageleefd. De politie is nog niet aanwezig.

Foto: Campagne voor Solidaire Opvorderingen

Meerdere collectieven van mensen die slecht gehuisvest zijn of met uitzetting worden bedreigd – waaronder de groep Voix des Sans-Papiers (VSP) – zijn van plan zich in het pand te huisvesten totdat eventuele werken beginnen. Het gebouw is eigendom van de familie de Spoelberch, een van de rijkste families van België, die het kocht voor 18 miljoen euro en het sinds 2016 leeg laat staan.

Omdat er voor het pand geen bouwvergunning in aanvraag is of werd afgegeven, zijn er geen obstakels om het beschikbaar te maken voor solidaire huisvesting. De bezetters en hun medestanders rekenen er op dat de overheid middelen zal vrijmaken om de bezetting in goede omstandigheden te laten verlopen.

Foto: Campagne voor Solidaire Opvorderingen

“We grijpen deze actiedag voor het recht op huisvesting aan om wederom in actie te komen. In de afgelopen vier maanden hebben we een reeks leegstaande gebouwen bezet en zo onderdak geboden aan 450 mensen. Meer
dan 50 organisaties uit het maatschappelijk middenveld hebben zich bij ons aangesloten om te bevestigen dat onze acties, hoewel illegaal, rechtvaardig en noodzakelijk zijn.

De hele winter hebben wij het werk gedaan dat de publieke instanties eigenlijk zouden moeten doen. Onze directe acties en zelforganisatie zijn doeltreffender gebleken dan het beleid van de overheid. Het is een kwestie van wil”, verklaart Lina, een van de deelnemers aan de campagne.   “Met deze actie sluiten wij onze solidariteitscampagne af, of beter gezegd, vormen we hem om. Dit om repressie en instrumentalisering van onze acties door de overheid te vermijden. Wij compenseren immers hun gebrek aan actie. Vanaf nu verdwijnen we weer onder de radar en verkiezen decentralisatie en een vermenigvuldiging van acties”

Foto: Campagne voor Solidaire Opvorderingen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!